Ceník obědů

Ceny obědů platné od 1.9.2021 /cena = finanční norma na potraviny/
————————————————————————————————————
MŠ                               25,– Kč /oběd/

7 – 10 let                      27,– Kč

11 – 14 let                     29,– Kč

15 a více let                  31,– Kč

zaměstnanci                  20,– Kč /+ 11,–Kč FKSP/
———————————————————————————-

cizí strávníci                 63,– Kč /31,– potraviny+ režijní, mzdové a ost. náklady/

Comments are closed.