Školní družina dlabe dýně

P_20161018_140527 P_20161018_13315118. října po obědě se děti z naší družiny sešly na zahrádce za školou, aby si vydlabaly bubáky z dýní. Na pomoc nám přišli žáci 9. ročníku, protože děti z prvního stupně by samy nedokázaly vyřezat do dýně obličej. Motivů a vzorů jsme měli dostatek, u někoho navíc zapracovala fantazie. Ostatně – posuďte sami. Některé děti si nadšeně zasadily semínka, takže si myslím, že příští rok bude z naší školní zahrádky dýňové políčko:-)

P_20161018_133117Nakonec bychom moc rádi poděkovali paním kuchařkám za spolupráci (za P_20161018_133106odměnu od nás dostaly dýně, které zbyly), deváťákům za pomoc (bez nich bychom to nezvládli), a především pí. Radce Šejdové za dýně, které věnovala jako sponzorský dar. Krásný Halloween!

Za ŠD Marcela Moravcová

 

Posted in ZŠ Zlonice | Comments Off on Školní družina dlabe dýně

Jednotné přijímací zkoušky

V letošním školním roce 2016/2017 se po několika letech střední školy povinně vrátily k přijímacím zkouškám. V dubnu je budou skládat nejen žáci devátých ročníků, ale i žáci přijímaní na jiný typ školy z ročníků nižších. U nás se to týká hlavně dětí z páté třídy, které se budou hlásit na osmileté gymnázium. Přijímací zkoušky se pro deváťáky hlásící se na střední školy s maturitou budou konat 12. a 19. dubna 2017 (na víceletá gymnázia 18. a 20. dubna 2017). Zkoušky budou po celé České republice jednotné a jejich podíl v celkovém přijímacím řízení musí být nejméně 60%. To znamená, že škola může (ale nemusí) přihlédnout i k dalším kritériím, například k prospěchu ze základní školy, k umístění v okresním a vyšším kole olympiád, případně i ke schopnostem, vědomostem a zájmům žáka (vysvědčení o hře na hudební nástroj, umístění ve sportovních soutěžích apod.). Bližší informace najdete na stránkách MŠMT, případně se včas přijďte informovat k nám do školy.

Mgr. Blanka Zajíčková

Posted in ZŠ Zlonice | Comments Off on Jednotné přijímací zkoušky

Preventivní program proti drogám – Bílá temnota

IMG_7073 IMG_7084Žáci 7. a 8. ročníku se zúčastnili výstavy pod názvem Bílá temnota. Drogy. Cesta tam a zpět. v Regionálním muzeu v Mělníce. Výstava pochází z cyklu sociálně preventivního projektu a je zaměřená na drogovou problematiku. Celá akce se konala pod vedením lektorů, kteří jsou profesionálními preventisty, policisty či strážníky regionu. Tato akce podporuje strategii školní primární specifické i nespecifické prevence. Cílem programu bylo poučit žáky o riskantním chování s ohledem na bezpečnost vlastní a druhých a seznámit je s riziky ohrožujícími zdraví v souvislosti s užíváním IMG_7065návykových látek. Žáky nejvíce zaujaly příběhy lidí, kteří byli nebo jsou drogově závislí. Na závěr  měli žáci možnost si vyzkoušet  ipřekonávání  překážek pod vlivem návykové látky za pomocí speciálních brýlí.

Mgr.Štěpánka Bauerová, školní metodik prevence

Posted in ZŠ Zlonice | Comments Off on Preventivní program proti drogám – Bílá temnota

Lezecká olympiáda

IMG_2073 IMG_2065V pátek 23. 9. jsme se vydali na školskou olympiádu v lezení. Hned po příjezdu jsme byli všichni vynervovaní z obrovského počtu lidí. Nejdříve jsme pomohli organizátorům rozložit žíněnky a pak už začala soutěž prvních  kategorií  – děti do 12 let. Po hodině a půl, když děti dolezly, předělali organizátoři chyty na obtížnější cesty pro starší kategorie.

IMG_2054IMG_2040Pustili jsme se do lezení, ačkoli konkurence byla zastrašující (soutěže se účastnilo celkem 8 škol z okresu, z jedné školy vždy 10 lezců). Když jsme dolezli, všechny nás strašně bolely ruce od chytů. Po ukončení soutěže se začaly sčítat body. Kolem poledne se konalo vyhlášení vítězů. V jedné kategorii byl dokonce nerozhodný výsledek, tak museli kluci lézt ještě jednu cestu. My můžeme být s výsledkem spokojeni. Celkově se naše škol umístila na 4. místě (Příště to bude ještě lepší!!!). Nicméně 3 zlaté medaile ve svých kategoriích získali: Hanka Bělská, Štěpán Krumpl a Šárka Čechová, stříbrnou medaili přivezl Patrik Duna a bronz vysoutěžil Honza Čech.

IMG_2010Po skončení soutěže zbyl chvíli čas, a tak ty, kteří se vraceli domů autobusem, odměnil pan učitel Pagač pozváním do cukrárny J.

Štěpán Krumpl, Hana Bělská

Posted in ZŠ Zlonice | Comments Off on Lezecká olympiáda

Aby rodiče nebyli bezradní…

IMG_0163Kdo by 14. 10. hledal ve školních lavicích 1. B děti, zřejmě by se přepočítal. Na jejich místo totiž od 17.00 do 19.00 zasedli rodiče, kteří se přišli seznámit s metodou výuky matematiky profesora Hejného, která se s úspěchem praktikuje na naší škole. Jedná se o moderní pojetí Komenského „školy hrou“, která prvňáky baví a zabodovala také u jejich rodičů. Role malé asistentky se zhostila Kája Štětinová a vedla si skutečně výborně. Vzhledem k tomu, že rodiče z 1. A neměli zájem, rozstřel mezi třídami se nemohl uskutečnit. Tato povinnost tedy zůstane na dětech.

Mgr. Renata Kosová

Posted in ZŠ Zlonice | Comments Off on Aby rodiče nebyli bezradní…

Strašidelné dlabání

IMG_0146 IMG_0152  Podzimní pracovní činnosti dne 13. 10. zavedly 1. B k americké tradici vytvářet halloweenské strašáky z dýní. Za ochotné asistence paní Fořtové si každý zhotovil strašáka dle svého gusta, kterého si mohl později odnést domů. Největší dýni třída použila na společného strašáka, který zůstal v učebně, aby ji chránil během podzimních dnů a nocí. Jednoho si také odnesla návštěva z přípravky, která s nadšením výrobu pozorovala. IMG_0160Až do konce října se tedy pozorně dívejte kolem sebe! Nikdy nevíte, odkud na vás koukají šklebící se obličeje strašáků…

Mgr. Renata Kosová

Posted in ZŠ Zlonice | Comments Off on Strašidelné dlabání

Zpět do minulosti

IMG_0056 IMG_0090 Inspirována Historickým dnem proměnila 29. září při výtvarné výchově třída 1. B svou učebnu ve výrobnu ručního papíru. Nešlo jen o samotný výsledek, jakkoli papír ozdobený bylinkami vypadal skvěle, ale také o seznámení moderních dětí s technologií starou tisíce let, která je daleko pracnější a zdlouhavější než cesta do papírnictví. Snad je IMG_0098tento krátký výlet do minulosti donutí s papírem nakládat šetrněji.
Mgr. Renata Kosová

Posted in ZŠ Zlonice | Comments Off on Zpět do minulosti

Ze školy koňmo

received_187047245055367

Na statek v Jarpicích chodíme pomáhat paní majitelce s koňmi. Dvakrát v týdnu docházíme do jezdeckého kroužku, který neznamená jen sednout si na koně a projet se. Pomáháme tam, kde je třeba a na co stačíme. Pro letošní druhé školní pololetí vymyslela vedoucí received_187047225055369kroužku motivační plán: Kdo si zlepší vysvědčení, má hodinovou vyjížďku navíc. A aby se mohli snažit i ti, co nemají co ve škole zlepšovat, slíbila, že kdo bude mít samé jedničky, pojede ze školy na koni. Snažili jsme se, snažili. A jakIMG_20161003_210326 to dopadlo, ukazují naše obrázky.

Posted in ZŠ Zlonice | Comments Off on Ze školy koňmo

Přihlášky a provozní řád školní jídelny

Přihláška do školní jídelny pro rok 2016

Provozní řád školní jídelny

Posted in ZŠ Zlonice | Comments Off on Přihlášky a provozní řád školní jídelny

Rozvrhy tříd a organizace šk. roku 2016/2017

Vážení rodiče, milí žáci

pro informaci Vám předkládáme přehled rozvrhů hodin a základní rozdělení školního roku 2016/2017

Přehled rozvrhů hodin

Časové rozdělení šk. roku 2016/2017

Posted in ZŠ Zlonice | Comments Off on Rozvrhy tříd a organizace šk. roku 2016/2017