Den Země u rybníka

Ve středu 18. dubna vyrazily děti 1. stupně naší školy k rybníku ve Zlonicích, kde na ně čekaly drobné úkoly a aktivity související s přírodou. Děti se rozdělily do skupinek po 4 – 6, dostaly kartu, na níž jim byla natisknuta razítka za splnění úkolu na každém ze 7 stanovišť. Postupně všechny týmy obešly rybník a vrátily se s vyplněnou kartičkou. Za odměnu dostali všichni žvýkačky.  Na stanovištích zadávali úkoly žáci 7. ročníku a
my jim i paní učitelce Mgr. Štěpánce Bauerové děkujeme za zajištění a pomoc při organizaci.

Mgr. Ilona Dornicová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den Země u rybníka

Recitační soutěž Slánka

Výherkyně školního kola recitační soutěže Slánka se ve čtvrtek 15. března utkaly s ostatními dětmi ve Slaném v Městském centru Grand. Naši školu reprezentovaly Zoe Dragounová z 1. B, Zuzana Přibylová ze 2. A a Barbora Balogová z 5. B. Z recitačního klání jsme neodjeli s prázdnou a Zoe Dragounová vybojovala krásné 3. místo ve své kategorii. I přes počáteční trému se všem třem recitace velice povedla!

Bc. Lucie Vacková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Recitační soutěž Slánka

Divadlo Lampion

V pátek 9. 3. jsme vyrazili s žáky prvních, druhých a třetích ročníků do divadla Lampion na Kladně. Představení, které jsme viděli, se jmenovalo „Putování za snem“. Jednalo se o dobrodružný příběh dvou sester, které se dostaly do deskové hry. Musely projít všemi světadíly, aby se mohly vrátit zase zpět domů. Dětem se pohádka velice líbila a z divadla jsme odjížděli s novými zážitky!

Bc. Lucie Vacková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Divadlo Lampion

Karneval ve školní družině

V měsíci únoru jsme dětem ve školní družině uspořádali karneval. Protože je nás v družině hodně, přesunuli jsme celou akci na hudební sál. Dětí převlečených do kostýmů se sešlo kolem 50 a ani my, vychovatelky, jsme nezůstaly pozadu. Děti měly připravené krásné masky, mohli jste vidět piráty, princezny, vodníky, berušky, čarodějnice, zvířátka a mnoho dalších. Během karnevalu jsme dětem připravily hry a soutěže a samozřejmě diskotéku. Nechybělo ani vyhlášení soutěže o nejhezčí masku. Porota zvolila tři dívky a tři chlapce a vítězné masky si odnesly malou odměnu. Karneval se velice vydařil, děti i my dospělí jsme se pořádně vyřádili!

Bc. Lucie Vacková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Karneval ve školní družině

Národní technické muzeum v Praze

V rámci projektu „Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ se tentokrát vydali na cestu žáci šestých tříd, kteří tak mohli zdarma navštívit Národní technické muzeum v Praze. Přiobjednali jsme si i návštěvu části Hornictví, kde byli žáci zaskočeni horníky, kteří zůstali na svém místě v dole. Celou důlní chodbu jsme prošli a následovala prohlídka ostatních částí muzea, kde byly k vidění například dopravní  prostředky, kterými jezdil první prezident T. G. Masaryk.  Prošli jsme  také částmi Chemie, Zdravotnictví či Technika v domácnosti. Některé exponáty vyvolávaly úsměv na tváři, u jiných jsme se nestačili divit, čím vynález začal, jak jeho vývoj pokračoval a co s ním udělala naše moderní doba. Žáci se chovali vzorně a nikdo nelitoval, že se exkurze zúčastnil. Už se těšíme na další akci.

Ing. H. Voříšková a Ing. M. Drugdová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Národní technické muzeum v Praze

Ostrovský skřivánek

Ve čtvrtek 12. 4. se sedm šikovných žákyň z prvního stupně zúčastnilo pěvecké soutěže ,,Ostrovský skřivánek“ ve Slaném. Všechny holčičky byly velmi šikovné a zaslouží si obrovskou pochvalu. Porotu obzvláště ohromily  výkony  Anny – Marie Dragounové ze třídy 2. B, která ve své kategorii vyhrála 3. místo, 3. místem  byla oceněná také Barbora Balogová ze třídy 5. B a 1. místo získala Elisabeta Pískačová ze třídy 5. A. Všem zúčastněným patří obrovská gratulace a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Barbora Štruplová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ostrovský skřivánek

Starší učí mladší

Tentokrát jsme svůj projekt Starší učí mladší zaměřili na tělesnou výchovu a trochu jsme název poopravili: Zkušenější učí začátečníky. Dívky z osmého ročníku učily své spolužačky, jak relaxovat s jógou. Osmačky cvičily s elánem a tvrdily, že takovou hodinu by si nechaly klidně zopakovat každý den.

Dívky z VIII. ročníku

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Starší učí mladší

Poprvé ve škole

Ještě před zápisem, který se letos bude konat 20. – 21. dubna, zavítaly děti z mateřských škol na návštěvu do „své budoucí“ školy. Přípravu setkání si ochotně vzaly na svá bedra dívky z osmé třídy. Pečlivě si připravily program, pomůcky a velmi se na děti těšily. Některé aktivity překvapily i samotné paní učitelky. Dětem se líbily prostory školy, pěkně vybavené třídy, jídelna i tělocvična. Některé si ozdobily vajíčka, některé si odnesly pěknou kytičku z papíru. Obě setkání se nesla v dobré atmosféře, úsměvy a spokojenost byly vidět u všech zúčastněných.

Mgr. B. Zelenková, tř. uč.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poprvé ve škole

Sběrová akce ke Dni Země

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sběrová akce ke Dni Země

Ředitelské volno 30. 04. 2018

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném  a  jiném  vzdělávání (školský zákon)  a  čl.  1  odstav.  4  zákona  č. 472/2011 Sb. jako ředitel školy vyhlašuji dne 30. 04. 2018 ředitelské volno z důvodu povinného školení pedagogického sboru v rámci projektu EU ve spolupráci s Novou školou o.p.s. Ředitelské volno se týká pouze žáků školy. Provoz školní družiny bude po projeveném zájmu a domluvě s rodiči upřesněn.

Mgr. Bc. Jan Tůma, ředitel ZŠ Zlonice

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ředitelské volno 30. 04. 2018