Naše škola opět v Plasech

Dne 8. 10. 2019 nasedli žáci 6.A a 8.B do autobusu směr Plasy. Ve zdejším Centru stavitelského dědictví, spadajícího pod Národní technické muzeum v Praze, nás čekaly dvě aktivity. Tou první byl v expozici Statika hrou edukační program Proč to (ne)spadne. Zde jsme se cestou experimentů a vlastního objevování seznámili se základy statiky, zkusili postavit zeď nebo s minimálním počtem dřívek most. Dle sdělení paní lektorky jsme dokonce zdolali místní rekord! Další paní lektorka na nás čekala ve výtvarně řemeslné dílně, kde si každý vyrobil a domů odnesl vlastní mozaiku. Celá exkurze byla plně hrazena z pokusného ověřování paměťových institucí do škol. Moc jsme si to užili, děkujeme.

Žáci 8. ročníku

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Naše škola opět v Plasech

Nabídka práce

Základní škola Zlonice, okres Kladno přijme asistenta/asistentku pedagoga do 3. třídy k žákovi s II. stupněm podpůrného opatření na 0,5 úvazku s nástupem ihned. Podmínkou přijetí je splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 563/2004 Sb. Kurz asistenta pedagoga lze absolvovat i po přijetí, ale maturitní zkouška je podmínkou. Životopisy posílejte na adresu zs.zlonice@seznam.cz. V případě potřeby bližších informací nás můžete kontaktovat na tel. č. 312 591 108.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nabídka práce

Poprvé ve škole

Prázdniny skončily a 2. září se naši žáci vrátili zpět do školy. Spolu s nimi usedlo do své první školní lavice i 43 nových školáčků. V obou prvních třídách bylo rušno. 25 chlapců a 18 dívek doprovodily první den nejen jejich maminky či tatínkové, s některými přišla dokonce i babička nebo dědeček. Prvňáčky přivítaly jejich paní učitelky, Iva Šedová a Lucie Dragounová, pozdravit je přišel pan ředitel Tůma s paní zástupkyní Linhartovou a pan starosta Chochola.  Oči dětí ovšem neustále bloudily po nových učebnicích a dárečcích, které na ně čekaly na lavicích. Úřad městyse Zlonice pro prvňáky přichystal drobné učební pomůcky a Firma Bovys zaslala krabičku s mléčnou svačinou. Tak tedy přejme nejmladším školákům do dalších devíti let hodně úspěchů a radosti ze školní práce.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poprvé ve škole

Trocha legrace ve školní družině

V pondělí 24. 6. nás do družiny přijel navštívit kejklíř, žonglér a klaun Olda PUPA Hurych. Už jen samotný pohled na klauna dětem vykouzlit úsměv na tváři. Při jeho představení jsme se všichni bavili. Klaun nám ukázal žonglování, jízdu na jednokolce a spoustu legračních triků. Do svého vystoupení zapojil i děti. Ty se vůbec nebály a stali se z nich skvělí pomocníci. Na konci PUPA každému nafoukl balónek podle jeho představ. Mohli jsme vidět nejen zvířátka, ale i meče pro rytíře. Všichni jsme si představení na konci školního roku náramně užili.

Za školní družinu Dana Šímová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Trocha legrace ve školní družině

Páťáci navštívili hodinu fyziky

V posledních hodinách fyziky se žáci 9. ročníku zabývali výrobou různých hraček souvisejících právě s fyzikou. A protože by byla škoda si vše nechat jen pro sebe, pozvali na návštěvu spolužáky z 5. tříd, kteří budou s tímto
předmětem po prázdninách začínat. Ke spatření tu byly anamorfní obrázky, které se zobrazovaly ve válcovém zrcadle, oblíbená hračka nejmenších dětí – krasohled, bagr ovládaný písty z injekčních stříkaček, autíčko poháněné magnety, šroubky přitahované ke kuličce neviditelnou silou či 3D kino. Sami si mohli vyrobit například akrobata balancujícího na tužce, vírníček či již zmíněný anamorfní obrázek. Doufáme, že se mladším kamarádům u nás líbilo a že se přesvědčili, že fyzika může být zábavná a nemusí to být vždy takový
strašák, jak se o ní traduje.

Ing. Michaela Drugdová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Páťáci navštívili hodinu fyziky

Družina na exkurzi

Dne 5. 6. jsme se s družinou vydali na exkurzi na Policii ČR ve Zlonicích. Děti měly možnost si vyzkoušet pouta, podržet samopal, zkusit policejní čepici, obušek i vysílačku. Paní policistka nám povídala o práci na policii. Děti si zopakovaly telefonní čísla tísňového volání a za rychlé odpovědi dostaly dáreček. Nechyběla ani ukázka policejního auta, které nám zahoukalo. Největší zážitek z exkurze bylo však pro všechny vězení. Společně jsme se šli podívat do cel, kde si děti mohly vyzkoušet stát se vězni. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o práci policistů. Všem se exkurze líbila a byla pro nás velkým přínosem. Další fotografie najdete v sekci Školní družina.

Dana Šímová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Družina na exkurzi

Čtvrťáci v dole Mayrau

Začátkem června jsme se vydali do skanzenu Mayrau, abychom se seznámili s historií těžby černého uhlí na Kladensku. Nejdříve jsme zhlédli film o hornících, o jejich těžké práci. Dále jsme se panem průvodcem vydali po trase havíře před jízdou do podzemí dolu. Prošli jsme cechovnou, řetízkovými šatnami, koupelemi, lampovnou, známkovnou až k budovám dolu. Nejvíce nás asi bavilo projít se cvičnou štolou a vylézt šikmým tunelem směrem vzhůru. Také nám pan průvodce předvedl parní těžní stroj v pohybu. Na této šachtě se těžilo černé uhlí od roku 1877, poslední černé uhlí bylo vytěženo roku 1997. Nakonec jsme si zahráli na lanovém hřišti.

Žáci 4. A

 

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čtvrťáci v dole Mayrau

Zápis do školní družiny

Vážení rodiče,

dne 20. a 21. 6. od 12:00 do 16:00 se koná zápis do Školní družiny ZŠ Zlonice (ŠD) pro školní rok 2019/2020. V případě zájmu o docházku do ŠD v příštím školním roce se musí každý (včetně rodičů, jejichž děti navštěvují ŠD v aktuálním školním roce) osobně dostavit k zápisu. Kapacita ŠD je omezená, a proto budou přednostně přijímány děti zaměstnaných rodičů, děti z nižších ročníků a děti dojíždějící. Na přijetí do ŠD nevzniká automatický nárok podáním přihlášky. O přijetí rozhoduje vedoucí ŠD na základě výše uvedených kritérií. V případě, že do přihlášky uvedete jinou pověřenou osobu k vyzvedávání dítěte z ŠD nežli zákonného zástupce, je nutné mít s sebou občanský průkaz této osoby, případně jeho kopii k nahlédnutí.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do školní družiny

Klub mladého diváka

Naším posledním představením s Klubem mladého diváka byla Shakespearova hra Romeo a Julie. Nastudovala ji Městská divadla pražská a režisér Michal Dočekal ji pojal velmi moderně. Právě proto se nám hra moc líbila a potěšili nás i známí herci, jako byli Zdeněk Piškula a Tereza Marečková. Dopravu nám tentokrát uhradilo SRPŠ.

Členky Klubu mladého diváka z 9. ročníku

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Klub mladého diváka

Spaní ve škole

Počátkem května jsme s dětmi ze II. B spali ve škole. Připravili jsme si náhradní  „postýlky“ a podle praporků vyrazili na hasičárnu, kde jsme měli domluvený program. Moc děkujeme Jiřímu Štruplovi za zajímavý výklad a ukázku nástrojů, hasičských aut i jejich vybavení, světelných signálů a sirény.  Děti si na hasičárně pod odborným dohledem také opekly buřty. Celému hasičskému sboru děkujeme za krásné zážitky. Večer se chýlil ke konci, takže jsme  se museli za doprovodu svítících náramků vrátit do školy, kde nás čekala pohádka. I následující den jsme si společně užili… Už se těšíme na další společnou akci.
Za 2. B Barbora Štruplová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Spaní ve škole