Programy pro práci z domova

Vážení rodiče, milí žáci,

současná situace vyžaduje, abychom komunikovali pomocí Internetu a PC, což s sebou nese mnohá úskalí. Některým nejde otevřít určitý soubor, jiní zase zápolí s tiskem… Je toho mnoho, proto Vám nabízím malý přehled základních programů, který může s těmi nejčastějšími problémy pomoci… Vše je zdarma a z oficiálních prověřených stránek, není třeba se obávat instalací.

1. Pokud je soubor v archivu (tj. koncovka zpravidla .zip, nebo .rar), je třeba ho z archivu nejdřív dostat (rozbalit). K tomu slouží program 7ZIP. Po jeho instalaci pak stačí na „zazipovaný“ soubor kliknout pravým tlačítkem a budete mít možnost jej „rozbalit“. Najdete jej ZDE

2. Soubory PDF – slouží zejména ke čtení. Zpravidla (pokud se nejedná o formulář) do nich nejde v PC nic dopsat. Otevřít jdou přímo ve většině moderních prohlížečů (Google Chrome, Mozilla Firefox…). Nejjistější je ovšem nainstalovat si příslušný program pro čtení PDF souborů – Adobe reader. V nejnovější verzi  ZDE

3. Soubory „Office“ – nejčastější soubory, které Vám paní učitelky posílají jsou dokumenty s koncovkou .docx, případně tabulky .xlsx, či prezentace .pptx. Jedná se o dokumenty z Wordu, Excelu, či Powerpointu ze skupiny Microsoft office. MS Office je placený software, nicméně existuje varianta zdarma, která .docx, .xlsx i pptx také otevře a umožní Vám s těmito soubory pracovat. Jde o Libre office. Najdete jej ZDE

Vybaveni těmito programy byste neměli mít problém vypořádat se s jakoukoli nástrahou, kterou na Vás online vyučování nachystá. Pokud přesto narazíte na nějaký problém, o kterém jsem se zde nezmínil, obraťte se na mě prosím s dotazem přes Školu online. Přeji hodně zdraví a pevné nervy.

Pavel Pagač

 

 

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Programy pro práci z domova

Zápis do první třídy aneb jak rozpoznat školní zralost

Vážení rodiče,

pokud váháte s nástupem dítěte do školy a rádi byste mu docházku nechali odložit, podívejte se prosím na přiložený dokument, který by vám měl pomoci odhalit, zda je, či není Vaše dítě zralé na školní docházku. Posuzovat zralost bychom měli ze všech hledisek. K úplným základům patří, že budoucí prvňáček musí vydržet bez své maminky a zvládá takové nároky v mateřské školce bez problémů. Vydrží se soustředit na jednu činnost nejméně 15 minut, třeba na čtení pohádek, které by vám zároveň měl být schopný převyprávět. Rozumí pojmům – slovům, najde například mezi předměty na obrázku ten, který jste pojmenovali? Pozná rozdíly mezi velmi podobnými obrázky? Vyzkoušet to můžete při hraní pexesa. Také výslovnost hlásek by měla být správná, je to důležité pro psaní i pro čtení slov. Dítě by se mělo orientovat v čase – ráno, večer, dnes, zítra, včera, ale i v prostoru – bude chodit samo do školy, ze školy. Nezáleží na tom, kterou rukou vládne lépe, ale je důležité, aby umělo postavit nepadající komín, moc netlačilo při kreslení na pastelku a obrázky nepřetahovalo. Zvládne nakreslit kruh a čtverec? Pozná je a pojmenuje více geometrických tvarů? Pokud už teď máte nějaké pochybnosti, podívejte se na přiložený dokument a případně uvažujte o odložení školní docházky.

Znaky školní zralosti ke stažení

 

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do první třídy aneb jak rozpoznat školní zralost

Vzory žádostí

Vážení rodiče, pro lepší přehlednost zde máte k dispozici vyplněné vzory žádostí, které potřebujete k přijetí dítěte do školy a k odkladu školní docházky.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vzory žádostí

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče budoucích žáků první třídy,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Zápis do naší školy byl stanoven na 3. dubna 2020 od 12.00 do 16.00 a 4. dubna 2020 od 9.00 do 11.00.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně případné dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (NELZE POSLAT PROSTÝ MAIL!)
 • poštou
 • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

jméno a příjmení žadatele (dítěte), datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu), označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola), podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje). Dále vyžadujeme doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií nebo dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Pro zopakování z výše uvedeného tedy vyplývá:

 • zápis proběhne v plánovaném termínu a 4. dubna
 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání si můžete stáhnout na našich internetových stránkách v záložce Dokumenty a k žádosti přiložte prostou kopii rodného listu
 • vyplněnou žádost s kopií rodného listu zašlete buď datovou schránkou, nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem (NELZE PROSTÝ MAIL!), nebo ji zašlete poštou či osobně doneste v daném termínu do školy
 • pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, stáhněte si Žádost o odklad povinné školní docházky pro dítě a postupujte shodně jako u přijetí (K odkladu budete potřebovat doporučení z PPP a od lékaře. Tyto dokumenty dodáte, až to situace dovolí. Do té doby bude správní řízení přerušeno.).
 • doporučení: zvažte, zdali je dítě školsky zralé (chystáme pro vás stručný přehled, co má takové dítě umět); nezapomeňte žádost podepsat a uveďte na sebe telefonní kontakt případně email, abychom vás mohli zpětně kontaktovat

Mgr. Bc. Jan Tůma

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Distanční forma vzdělávání

Vážení rodiče,

jak již víte, Bezpečnostní rada státu rozhodla o uzavření škol v České republice. Přítomnost žáků ve škole je zakázána, to však neznamená, že žáci mají prázdniny. Škola jako organizace funguje nadále. Vzdělávací proces taktéž probíhá dle harmonogramu školního roku. Učitelé jsou v pracovním procesu, jen v poněkud jiné formě. Budou žákům zasílat podklady k samostudiu, zadávat samostatné práce (a případně je vyhodnocovat), zadávat projekty, referáty apod. Proto sledujte webové stránky školy, a především svůj účet na www.skolaonline.cz.

Milí žáci,

věřím, že si uvědomujete, že nemáte prázdniny. Po znovuotevření školy budou učitelé navazovat na zadávané úkoly, proto jistě není čas k zahálce.

Důležité pro žáky:

 • Snažte se dodržovat pracovní režim, pravidelně vstávat (nespat do odpoledne), rozdělit si den na čas věnovaný vzdělávání, odpočinku a pohybu.
 • Věnujte se úkolům každý den.
 • Udržujte prostřednictvím moderních technologií kontakt se spolužáky, mohou vám některé povinnosti připomenout nebo mohou pomoci s jejich plněním.
 • Mluvte o úkolech se svými rodiči, třeba vám pomohou a sami budou rádi, že mají přehled o vašich aktivitách.
 • Nebudete-li si s nějakými úkoly vědět rady, snažte se na ně nejdříve přijít sami. Času na plnění úkolů bude dostatek. Pomoci vám může třeba internet, učebnice, pracovní sešit, možná i kamarád.
 • Úkoly budou zadávány v systému Škola OnLine. Je třeba, abyste se pravidelně, nejlépe každý den, přihlásili. Berte prosím na vědomí, že vaši přítomnost v systému si mohou učitelé a vedení školy ověřit.
 • Buďte v kontaktu se svými učiteli. Když si s něčím nebudete vědět rady, napište jim.
 • Otevírají se vám ideální možnosti k četbě a studiu, které jste z nějakých důvodů možná odkládali.
 • Procvičujte to, co už umíte. Opakování matka moudrosti.
 • Vaši učitelé jsou vám k dispozici od pondělí do pátku mezi 8:00 a 12:00. V této době vám odpoví na zprávu prostřednictvím skolaonoline.cz, popřípadě e-mailem. Učitelé mohou využít i dalších komunikačních nástrojů dle svých možností (chat, video hovor, webinář aj.)

Důležité pro rodiče:

 • Potvrzení o ošetřovném bude škola vydávat vždy v pondělí a ve středu od 7:00 do 12:00 hodin v kanceláři školy.
 • V ostatní dny je škola pro veřejnost uzavřená. Není možné si vyzvedávat zapomenuté sešity, učebnice aj. Vyučující si dle své potřeby sami zjistí, zda mají žáci potřebné vybavení k dispozici.
 • Chápeme, že domácí výuka je náročná nejen pro děti, ale klade zvýšené nároky i na rodiče. Proto předem děkujeme za Vaši podporu.
 • Určitě je vhodné sledovat např. zajímavé historické, přírodovědné a jiné pořady.
 • Česká televize připravila unikátní projekt pro žáky 1. stupně s názvem UčíTelka. Jedná se o dopolední bloky věnované různým předmětům, vedené jsou zkušenými pedagogy. Začínají každý všední den v 9:00 na programu ČT 2. Bližší informace lze najít na https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/. Obdobně připravila i pásmo vzdělávacích pořadů pro žáky 2. stupně s názvem Odpoledka, které bude vysíláno po skončení pásma pro 1. stupeň. V úterý a ve čtvrtek pak bude pořad Škola doma pomáhat s přípravou na přijímací zkoušky.
 • Zajímejte se o svoje děti a kontrolujte je. Dohlédněte na to, aby vám pravidelně dokládaly, čemu se věnovaly. Absence osobního kontaktu mezi učitelem a žákem výrazně omezuje možnost kontroly, poskytnutí zpětné vazby, motivace.
 • Kontrolujte pravidelně skolaonline.cz. Kromě informací obecného charakteru v nich najdete zadání domácích úkolů a další pokyny pro vaše děti.

Vážení rodiče, milí žáci,

věřím, že se nám společně povede tuto nestandardní situaci zvládnout. Podstatné je zachovat klid a maximalizovat individuální úsilí na vzdělávacím procesu.  V případě potřeby se obracejte na svoje vyučující, kteří vám ochotně a rádi pomohou. V případě jakýkoli dotazů se můžete obrátit i na mě na telefonním čísle 312 591 108.

Mgr. Bc. Jan Tůma, ředitel školy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Distanční forma vzdělávání

Starší učí mladší

  V pátek 29. 2. si žáci ze 3. B vyzkoušeli, zásluhou 9. ročníků a paní učitelky Bauerové, prožitkové učení. Naši deváťáci si pro žáky připravili zajímavé praktické ukázky z oblasti zdraví člověka a první pomoci. Třeťáci si poctivě změřili svoji výšku, zvážili se, vyzkoušeli si, zda správně vidí a zda se dokáží podepsat poslepu, rozlišovali sladkou chuť od slané, měřili délku své nohy, trénovali paměť. Velký zájem měli žáci o měření krevního tlaku digitálním tlakoměrem, o poslouchání tlukotu svého srdíčka fonendoskopem i o měření tělesné teploty. Překvapeni byli z množství zajímavých informací, které jim sdělila paní učitelka Bauerová o vývoji člověka, líbila se jim i praktická ukázka z vývoje lebky člověka. Za splnění úkolů žáci získali zdravotnický průkaz, kterým se doma hrdě pochlubili. Deváté třídě a paní učitelce Štěpánce Bauerové patří obrovský dík.

Za nadšenou 3. B Barbora Štruplová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Starší učí mladší

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Vážení rodiče a žáci,

zprostředkovávám vám informace na základě oficiálních informací od MŠMT č.j. MSMT-11703/2020-1 ze dne 10. 3. 2020.

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu.
Opatření se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.
Opatření platí do odvolání.

Opatření se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celé vzdělávání. Tam, kde to podmínky školy a žáků či
studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto
nástrojů rozhoduje ředitel školy. A proto sledujte informace a úkoly, které budou vyučující zprostředkovávat žákům po skončení jarních prázdnin prostřednictvím www.skolaoonline.cz.

Školní jídelny – poskytující stravování žákům nebudou po tuto dobu poskytovat školní stravování těmto žákům. Na jiné činnosti nemá opatření přímý vliv.

Školní družina – nebude po dobu platnosti opatření v provozu.

Ošetřovné:
Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.
Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Potvrzení bude škola vydávat po skončení jarních prázdnin, tedy od pondělí 16. 3. v kanceláři školy od 7.00 do 13.00 a následující pracovní dny ve stejném čase.

Mgr Bc. Jan Tůma, ředitel školy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Koronavirus a opatření školy

Vážení rodiče,

v reakci na šíření koronaviru, po konzultaci se zřizovatelem a na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších státních orgánů, přijímáme

následující opatření:

 • poučení žáků o správném mytí rukou, dodržování hygienických návyků (sdílení svačin, pití z jedné lahve, kýchání, používání hygienických kapesníků na jedno použití, vzájemný fyzický kontakt apod.),
 • zvýšená frekvence úklidových prací a dostatek jednorázových hygienických prostředků,

a dále

 • u podezření na onemocnění (zejména horních cest dýchacích) žádáme rodiče, aby neposílali děti do školy, důsledně vyčkali na úplné uzdravení svých dětí,
 • žádáme rodiče žáků, aby po návratu z oblastí, kde nemoc již propukla, neprodleně kontaktovali územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště a konzultovali případné dodržení karantény,
 • prosíme o zvážení nezbytnosti pohybu dětí v tzv. krizových oblastech v době jarních prázdnin,
 • prosíme, nahlaste po návratu z krizových oblastí tuto skutečnost vedení školy prostřednictvím elektronické žákovské knížky,

na závěr doporučujeme

Za dodržování opatření a nařízení děkujeme

Mgr. Bc. Jan Tůma, ředitel školy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koronavirus a opatření školy

Exkurze v hasičské stanici

V úterý 3. března jsme se vypravili do Slaného podívat se na tamní hasičský sbor. Velice přátelsky nás přivítali a seznámili nás s bezpečností při prohlídce. Viděli jsme spoustu zajímavých místností, například šatny, tělocvičnu či jídelnu, ale také jejich pokoje. Poslední místností byl prostor s tyčemi, po kterých požárníci kloužou dolů k autům při výjezdu za požárem. A právě ta auta nám následně ukázali společně s obleky. Mohli jsme se do nich podívat a prohlédnout si, jak takové hasičské auto vlastně funguje. Exkurze byla zajímavá, možná, že někdo z nás se v budoucnu k hasičům přidá.

Kristýna Langová, VIII. A

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Exkurze v hasičské stanici

Učíme se navzájem

Naši deváťáci ani netušili, že právě uplatňují výukovou metodu CLIL, když ve středu 26. února odvážně předstoupili před žáky sedmých ročníků, aby jim představili své projekty týkající se Austrálie a Nového Zélandu, ovšem v anglickém jazyce. CLIL je vyučovací metoda založená na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Žáci si tak osvojují znalosti v obou předmětech zároveň. Snad se to povedlo i v tomto případě. Každopádně se jednalo o zpestření hodiny zeměpisu a deváťáci byli za svůj výkon patřičně odměněni.

Ing. Jana Tůmová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Učíme se navzájem