Učíme se v přírodě

V rámci přírodovědy jsme se vydali do prostoru mezi školou a PAD, kde jsme prozkoumávali tamější přírodní prostředí. Už samotný prostor nás vybízel k nejrůznějším pozorováním a ke hledání různých zákoutí. Tématem naší hodiny však bylo hledání života ve stínu, což znamená, že jsme museli nadzvedávat větve, kameny, odhrabávat listí a vyhledávat nejmenší živočichy, které lze pozorovat pouhým okem. K našemu bádání jsme použili lupy, pracovní listy i naše dosavadní znalosti. Byla to velmi hezká a dobrodružná hodina, při které jsme se mnohému naučili, ale také jsme si uvědomili, že když spolupracujeme a pomáháme si, jde bádání mnohem lépe a radostněji. Myslím, že se z nás během této hodiny stali skuteční badatelé.

Za 4.B Mgr. Lucie Dragounová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Učíme se v přírodě

Nesuď knihu podle obalu

Poslední předprázdninové úterý navštívilo naši školu šest mladých dobrovolníků z různých koutů světa. V rámci projektu Informačního centra pro mládež ve Slaném „Živá knihovna aneb nesuď knihu podle obalu“ vyprávěli mladí lidé ze Slovenska, Itálie, Arménie, Litvy, Lotyšska a Maďarska žákům druhého stupně o svých zemích, zvycích a zajímavostech. Jejich úkolem bylo pomoci zbořit zažité stereotypy a předsudky, které často o jednotlivých zemích a lidech máme. Žákům se diskuze velmi líbila a kromě nových informací měli možnost vyzkoušet si svoji angličtinu.

Ing. Jana Tůmová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nesuď knihu podle obalu

Šesťáci mezi indiány

Žáci šestých ročníků se v rámci projektu Pokusné ověřování vypravili do Náprstkova muzea v Praze. Pod poněkud neobvyklým názvem Pokusné ověřování si představte projekt, v rámci kterého mají děti zdarma exkurze do vybraných institucí po celé České republice, vstupné, dopravu a často i oběd. V Náprstkově muzeu nás paní průvodkyně seznámila se životem indiánů a Inuitů (Eskymáků) v Severní Americe. Děti se dozvěděly, co je to tomahavk i k čemu sloužily totemy, prohlédly si indiánské mokasíny, potěžkaly mroží kel či si sáhly na kůži medvěda baribala. Povídání bylo velmi zajímavé a pro děti poutavé. Na závěr si všichni vyzkoušeli, jak se kožená obuv indiánů – mokasíny zdobí korálky. Zápasit s jehlou a nití se nakonec podařilo všem a děti tak mají zajímavý suvenýr.

Ing. Jana Tůmová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Šesťáci mezi indiány

Hravá přírodověda

Ve čtvrté třídě jsme si v hodině přírodovědy povídali, jak můžeme dělit živočichy podle stavby těla. A aby nám to poznávání šlo lépe, vypůjčili jsme si některé zástupce živočichů z našeho přírodopisného kabinetu. Hodina nás velmi bavila a shodli jsme se na tom, že si spoustu zajímavých věcí budeme dlouho pamatovat.

Žáci 4.B

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hravá přírodověda

Vánoce ve školní družině

   Celý prosinec jsme se v družině věnovali Vánocům. Povídali jsme si o vánočních zvycích, psali dopis Ježíškovi, zpívali vánoční koledy a zdobili si třídy. Nezapomněli jsme ani na pomoc druhým – vyráběli jsme přáníčka pro Ježíškova vnoučata a vytvořili sbírku na pomoc psům ve spolku OS Buldočí naděje. Nechyběla ani pořádná zábava. Pro děti byla připravena vánoční diskotéka, kterou jsme si všichni užili. A nakonec přišlo to, co jsme všichni dlouho očekávali – do družiny přišel Ježíšek. Společně jsme se vydali ke stromečku, pod kterým už na nás čekaly dárky. Zazpívali jsme vánoční koledy, poděkovali Ježíškovi a vrhli se na rozbalování. Dostali jsme spoustu nových her a stavebnic, které se dětem moc líbily.

Tímto bych také ráda za celý tým školní družiny všem popřála hodně úspěchů, splněných přání a lásky v novém roce 2019.

Dana Šímová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoce ve školní družině

Návštěva pečovatelského domu

5. prosince vybraní žáci z 1. třídy, 2. B, 3. třídy, 5. B a 5. A navštívili s připraveným programem  babičky a dědečky v pečovatelském domě ve Zlonicích.  Žáci zahráli vánoční písně na flétny, housle, recitovali básničky, zahráli minioperku Červená karkulka a společně zazpívali koledy, rozdali dárečky a s přáním především pevného zdraví se vraceli do školy.

Barbora Štruplová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva pečovatelského domu

Vánoční besídky

Poslední školní den roku 2018 jsme si užili. Třídy si vánočně vyzdobily svoje učebny. Děti si připravily slavnostní pohoštění, přinesly cukroví.  V jídelně nám paní kuchařky uvařily vánoční čaj. Snad každý obdaroval alespoň malým dárečkem kamaráda, v některých třídách se všichni domluvili a vylosovali si­, komu dárek přinesou, aby nikdo nezůstal smutný, bez dárku. Na čtyři vyučovací hodiny měly třídy připravený program – tancování, soutěže, ukázky lidových zvyků či sportovní turnaj tříd v tělocvičně. Třída 6. A si oslavy ještě trochu prodloužila a spala ze čtvrtka na pátek ve škole, děti večeřely bramborový salát s řízkem a upekly si cukroví.

Mgr. Jana Dvořáková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoční besídky

Předvánoční návštěva zlonického kostela

V adventním období nám paní učitelka Barbora Štruplová domluvila prohlídku kostela, který je dominantou Zlonic. Některé třídy 1. stupně zavítaly do kostela ve středu, další ve čtvrtek. Za doprovodu varhan, na něž hrála paní učitelka Štruplová, jsme si společně zazpívali několik koled a následně jsme si prohlédli jesličky, které zde byly instalované a budou k vidění po celé Vánoce.

Žáci III. ročníku

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Předvánoční návštěva zlonického kostela

Školní odpolední kluby

Od září probíhá v naší škole již třetím rokem projekt Nové školy, jehož součástí jsou i odpolední školní kluby. Fungují jak na prvním stupni, kde je mají na starosti paní učitelky Fialová a Čermáková, tak na druhém stupni, kde je vedou paní učitelky Bauerová, Zámišová a Lišková. Vyučujícím pomáhají i školní asistentky a speciální pedagog. Kluby mají dvě hodiny. V první probíhá doučování, procvičování učiva, doplnění domácích úkolů i další práce spojená se školním vyučováním. Do druhé hodiny jsou pak voleny různé volnočasové aktivity, děti vaří v kuchyňce, tvoří v keramické dílně, sportují, jsou pro ně připraveny i vlastivědné vycházky atd. Poslední týden před Vánocemi proběhla i besídka, kde jsme vytvářeli vánoční ozdobičky, zpívali koledy, měli jsme i nadílku pro děti. Podívat se na děti přišli i někteří rodiče. Všichni společně se již těšíme na kluby ve druhém pololetí.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní odpolední kluby

Osmáci spali ve škole

Utužování třídního kolektivu může občas mít i netradiční podobu. My osmáci jsme společně strávili předvánoční noc ve škole. Přišli jsme skoro všichni a snažili jsme se čas jen tak nepromarnit. Zdobili jsme perníčky, ve skupině jsme tvořili funkční praky, kterými jsme se pak strefovali žaludem do terče, zasportovali jsme si v tělocvičně a společně jsme vybrali večerní film. Na bezva noc budeme určitě dlouho a rádi vzpomínat.

Kluci a holky z osmičky

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Osmáci spali ve škole