Hodiny ekologie nás baví

Žáci sedmého ročníku měli ve středu 25. ledna přednášku o kompostování. Nejprve jsme si povídali o třídění odpadu, především tedy bioodpadu. Dozvěděli jsme se, že existuje speciální druh žížaly, říká se jí kalifornská, a ta je přímo expertem na kompostování. To nás tak zaujalo, že jsme se rozhodli vyzkoušet to ve škole. Vyrobili jsme si vlastní komposter z kbelíku, do kterého kluci vyvrtali dírky, aby tam šel vzduch. Dívky do veliké plastové nádoby natrhaly plato od vajec, to pak navlhčily vodou a vložily do dalšího kbelíku. Teď přišly na řadu žížaly a zemina. Byli jsme poučeni, jak se o ně máme starat a jak je máme krmit. A tak jsme je zásobili slupkami z jablek, sedlinou z kávy, trochou mrkve… A pak už jsme jen pozorovali, jak postupně kompostují. Takové hodiny nás hodně baví!

Marie a Honza, VII. B

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hodiny ekologie nás baví

Přednáška o Peru

V pondělí 16. ledna proběhla velmi zajímavá přednáška o jihoamerickém státě Peru. Povídat nám přišel pan Tomáš Nídr, který tam se svou rodinou již několik let žije. Besedy se zúčastnila také jeho peruánská manžela Claudia, ilustrátorka knih Sofinka a kouzelná cukrárna I., II., které společně s panem Nídrem u nás v Čechách vydali. Přednáška byla velmi zajímavá, mohli jsme si prohlédnout spoustu fotografií z různých míst této vzdálené země, dozvěděli jsme se něco i o životě obyčejných lidí, o místních školách, o tamních jídlech, zvláštním ovoci a zelenině. Účastníci besedy, žáci 7. a 8. ročníku, mohou nové poznatky uplatnit při hodinách zeměpisu.

Dívky 7. B

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přednáška o Peru

Soutěž „Jazzové dny ve Slaném“

Pořadatelé Slánských jazzových dnů vyhlásili výtvarnou soutěž, jejímž cílem bylo vymyslet logo tohoto hudebního festivalu. Z velkého množství výtvarných děl pak vybrali to vítězné a ohodnotili i několik dalších nápadů. Zlonická škola opět slavila úspěch. Na třetím místě se umístila Lída Nováková z 9. B a čestné uznání obdržela i její spolužačka z 9. A Adéla Mezerová. Oběma dívkám blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci i dalším spolužákům, kteří k práci přistoupili velmi zodpovědně. Nástěnku našich prací můžete vidět na chodbě v patře školy.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Soutěž „Jazzové dny ve Slaném“

Výsledek Tříkrálové sbírky 2023

Jménem Farní charity Slaný bych Vám ráda poděkovala za účast v rámci projektu Tříkrálová sbírka 2023. Tříkrálová sbírka je největší sbírkou svého druhu v ČR. Vybrané peníze (65%) poputují na provoz charitního střediska, včetně charitního šatníku Knoflík v Hanžburského ulici ve Slaném. Vaší škole se podařilo vybrat celkem krásných 2 515 Kč (pokladnička č. 34). Celkem se letos podařilo vykoledovat v rámci tříkrálových pokladniček částku 135 114 Kč. Nejde pouze o vybranou částku, ale především o šíření pojmu “solidarita”, “laskavost”, “charita” … mezi dětmi.

Jsem ráda, že jste se společně s námi podíleli na dobré věci a moc si budeme vážit, když se zúčastníte i v příštím roce 2024.

S poděkováním Ing. Bc. Nina Kubištová, DiS.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výsledek Tříkrálové sbírky 2023

Beseda k volbě povolání

Žáci osmého ročníku se v rámci předmětu volba povolání zúčastnili další zajímavé besedy. Tentokrát školu navštívili manželé Čadinovi a povídali si s námi o své řeznické profesi. Přinesli s sebou řeznické nástroje a ukázali nám, k čemu slouží a jakým způsobem se s nimi zachází. Nejen dívky, ale i budoucí kuchaře z řad chlapců zaujaly ukázky druhů masa. Zajímalo nás také, jak a na co se tato masa dají použít. Vše bylo opravdu hodně zajímavé, manželům Čadinovým velmi děkujeme.

Dívky z VIII. A

 

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Beseda k volbě povolání

Pochvala pro žáky za reprezentaci školy

Tematické zaměření letošního ročníku dějepisné olympiády bylo: „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992“. Do školního kola se přihlásilo celkem 7 žáků z 8. a 9. třídy. Podmínky postupu do okresního kola splnilo 5 účastníků, ale zapsáni mohli být pouze tři. Všichni postupující vzali přípravu na okresní kolo velmi svědomitě a během vánočních prázdnin studovali, s vyučujícími dějepisu konzultovali otázky k tématu, neboť zmiňovaná dějepisná látka je zařazena až do 2. pololetí v 9. ročníku. 17. 1. se uskutečnilo okresní kolo, R. Kubík z 8. A, V. Šrámek a D. Valm z 9. B naši školu reprezentovali opravdu příkladně. Děkujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Za vyučující Mgr. B. Zelenková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pochvala pro žáky za reprezentaci školy

Školní družina

Jako vychovatelky školní družiny jsme bilancovaly aktivity za první pololetí letošního školního roku. Zhodnotily jsme nejen práci svou, ale i práci našich dětí, spolupráci s rodiči a s vedením školy. Odpolední činnost s dětmi, leckdy unavenými po náročném vyučování, není jednoduchá, nicméně je zajímavá a naplňující. Přejeme si, aby pohodová atmosféra odpoledních družin pokračovala, aby se tu líbilo nejen nám, vychovatelkám, ale především našim – vašim – dětem.

(Více v sekci Školní družina)

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní družina

Tříkrálová sbírka 2023

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tříkrálová sbírka 2023

Soutěž v technických zručnostech

Ve čtvrtek 15. prosince 2022 se žáci naší školy zúčastnili chemické soutěže v technických zručnostech. Soutěž pořádala Krajská hospodářská komora ve spolupráci s firmou Spolana. Zadáním bylo vytvořit výtvarné dílo, jehož součástí je chemická metoda chromatografie. Do soutěže se zapojily dva týmy. První tým ve složení Magdalena Šrámková, Šárka Čechová a Jan Sekret, všichni ze třídy VIII. B. Druhý tým byl složen z žáků devátého ročníku, konkrétně Martin Javorský a Jaroslav Foriška z IX. B a Klára Sodomková ze třídy IX. A.

Soutěž se konala na ZŠ Stará Boleslav, kam jsme společně s ostatními soutěžními týmy přijeli autobusem, který pro nás organizátoři zajistili. Samotné soutěžní zápolení se konalo v tělocvičně základní školy, kde bylo pro všechny soutěžící připraveno bohaté občerstvení. Soutěže se zúčastnilo 10 soutěžních týmů celkem ze 7 škol. Nevyhráli jsme, ale soutěžení jsme si moc užili.  Už se těšíme na další chemické výzvy.

Za soutěžní týmy Tereza Krulikovská

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Soutěž v technických zručnostech

PF 2023

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PF 2023