Žádost o vrácení poplatků za školní družinu

ke stažení ZDE

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Žádost o vrácení poplatků za školní družinu

Oslava Dne dětí

Dnes jsme s dětmi 1. stupně oslavili Mezinárodní den dětí v přírodě. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli se třídami projít 9 stanovišť rozmístěných po Zlonicích. Na stanovištích nám žáci a žákyně z 8. A pomohli s organizací různých sportovních aktivit (děti skákaly v pytlích, házely na cíl, kopaly na branku, běhaly ve dvojicích o třech nohách…), za něž všichni dostali razítko do plánu Zlonic. Po návratu do školy na nás čekala studená sladká odměna, všechny děti se totiž zchladily nanukem.

Mgr. Ilona Dornicová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oslava Dne dětí

Ředitelské volno

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném  a  jiném  vzdělávání (školský zákon) a čl. 1 odstav. 4 zákona č. 472/2011 Sb. jako ředitel školy vyhlašuji ve dnech 28. 6. – 30. 6. 2021 ředitelské volno z důvodu rekonstrukce a stavby spojovací chodby a bezbariérového vstupu do ZŠ. Ředitelské volno se týká pouze žáků školy.

Mgr. Bc. Jan Tůma, ředitel ZŠ Zlonice

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ředitelské volno

Projekt Veselé zoubky

 Naši prvňáci se v posledním květnovém týdnu účastnili projektu Veselé zoubky. Preventivní program nám nabídla společnost DM drogerie, poskytla metodické materiály a poslala každému žákovi malý dárek. Děti se pomocí interaktivního programu, kterým je provázel Hurvínek, seznámily s tím, jak vypadá zub uvnitř, jak vzniká zubní kaz a také jak kazu můžeme předcházet. Zopakovaly si nejen správnou péči o zuby, ale také to, co zubům škodí. Všechny úkoly svědomitě plnily. Hurvínkovi pomohly nakoupit správné potraviny a hravě zvládly i doplnit slova do doplňovačky. Krátký film  Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek? se nám všem moc líbil. Třešničkou na dortu byl pro děti dárek v podobě zubní pasty, kartáčku, brožurky a žvýkaček.

Děti byly spokojené a věřím, že si z projektu odnesly důležité informace.

Mgr. Jana Hrdličková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt Veselé zoubky

Kamínky proti rakovině

Každoročně se naše škola zapojuje do Českého dne proti rakovině prodejem kvítků měsíčku lékařského. V letošním již 25. roce však kvůli komplikované situaci žáci do ulic vyrazit nemohli. Podpořit Ligu proti rakovině jsme se rozhodli jinak a zapojili se do výzvy. Žáci devátého ročníku pod vedením paní učitelky Bauerové malovali kytičkové Kamínky proti rakovině.

„Existuje facebooková skupina Kamínky, jejíž členové se ve volném čase baví malováním na kamínky, ty pak umisťují na viditelné místo ve veřejném prostoru. Někdo jiný kamínek najde a potěší ho. Kamínky lze přesouvat a přemisťovat na jiná místa, a to i vzdálená. Tak se stane, že váš kamínek z místa, kam jste ho umístili, doputuje třeba na druhý konec republiky.“ Věříme, že „naše“ kamínky budou dělat radost a šířit myšlenku boje proti rakovině.

Jana Tůmová a cdpr.cz

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kamínky proti rakovině

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021

Na základních školách na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a rovněž osobní přítomnost dětí v přípravné třídě.

Ve Středočeském kraji se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace.

Na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin.

Ve školních družinách a školních klubech na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů s účinností od 17. května 2021, které se mění oproti současnému stavu tak, že se mění frekvence preventivního antigenního testu: jedenkrát týdně v případě žáků 1. a 2. stupně základní školy. Test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metrů od jiných osob. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021

UČITEL/KA 1. STUPEŇ, 2. STUPEŇ

Základní škola Zlonice, okres Kladno přijme učitele/učitelku pro 1. stupeň a pro 2. stupeň s aprobací nejlépe M, CH, AJ, TV (v jakékoli kombinaci). Předpokládáme splnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka vyplývající z § 3 zákona č. 563/2004 SB., o pedagogických pracovnících. V případě nezájmu ze strany kvalifikovaných či aprobovaných je možné přijmout na dobu určitou i zájemce bez potřebné kvalifikace s předpokladem jejího doplnění.

Pracovní poměr na dobu určitou s nástupem od 1. 9. 2021 (nebo dohodou) do 31. 8. 2022 s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Životopis zašlete na e-mail zs.zlonice@seznam.cz, nebo poštou na adresu Základní škola Zlonice, okres Kladno, 273 71 Zlonice a to nejpozději do 28. května 2021.

Pro doplňující informace a dotazy kontaktujte vedení školy na telefonním čísle 312 591 108.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UČITEL/KA 1. STUPEŇ, 2. STUPEŇ

Aktuální informace k rotačnímu návratu žáků 2. stupně

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021 se v základních školách v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit).

S ohledem na výše uvedené stanovuje ředitel školy následující harmonogram rotační výuky.

  • V týdnu od 3. 5.- do 7. 5. se prezenčně budou vzdělávat žáci 7. tříd (7.A, 7.B) a 8. tříd (8.A, 8.B). Zbytek 2. stupně se v tomto týdnu vzdělává distančním způsobem.
  • V týdnu od 10. 5. do 14. 5. se prezenčně budou vzdělávat žáci 6. tříd (6.A, 6.B) a 9. třídy. Zbytek 2. stupně se v tomto týdnu vzdělává distančním způsobem.
  • Ve stejném složení probíhá rotace i v následujících týdnech.

Další informace k mimořádnému opatření:

  • žáci účastnící se prezenční výuky se testují (2. st. – 2x týdně)
  • žáci, kteří se z nějakého důvodu nemohou účastnit prezenční výuky, musí mít omluvenku (distanční výuka v daném týdnu neprobíhá)
  • k ochraně dýchacích cest žáci používají roušku (s výjimkou pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělesné výchovy)

Jan Tůma, ředitel školy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální informace k rotačnímu návratu žáků 2. stupně

Informace k výsledkům zápisu do 1. třídy

Všichni, kteří žádali o přijetí do ZŠ Zlonice, byli přijati. Rozhodnutí o přijetí obdrží zákonní zástupci na třídní schůzce pro budoucí první ročníky. Termín schůzky bude stanoven podle epidemiologické situace v průběhu května.

Mgr. Jana Linhartová, zást. ředitele školy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k výsledkům zápisu do 1. třídy

Lapbook v práci 5. B

Online výuka je pro všechny velmi náročná. Proto jsme se se žáky 5.B rozhodli, že si ji trochu zpestříme. V rámci Školního vzdělávacího programu a průřezových témat jsme se zabývali tématem Mediální výchova (tvorba a stavba mediálního sdělení). Vytvořili jsme soubor interaktivních sešitů, tzv. LAPBOOKŮ, k probraným tématům z  vlastivědy a přírodovědy. Dětem byly nabídnuty a poskytnuty pomůcky, aby i v dnešní době zavřených obchodů mohly pracovat. 
Všem se práce velmi povedla a je k viděním v patře na 1. stupni naproti schodům.
Kateřina Čermáková, třídní 5. B
Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lapbook v práci 5. B