dscn5581dscn5541Pro mnoho lidí ze Zlonic a okolí začíná už přes deset let adventní čas návštěvou našich vánočních dílniček. Kdo měl čas a chuť, mohl přijít nasát úžasnou vánoční atmosféru a vyrobit si zajímavé a originální vánoční dekorace. Vyráběly se adventní věnce z organzy, skleněné svícny, vánoční přáníčka a prostírání, dárkové taštičky, skleněné a korálkové ozdoby, zdobily se perníčky… Bylo toho tolik, že málokdo stihl vyzkoušet vše. Pokud snad patříte k těm, kterým tvoření zase až tolik neříká, nevadí, program jsme měli i pro vás! Žáci si pro návštěvníky připravili „Hodinu pokusů a kouzel“, která se pro velký zájem konala hned dvakrát. V aule zlonické dscn5535školy se také uskutečnil malý koncert dětí ZUŠ pod vedením paní učitelky Dragounové a na školních chodbách byla instalována výstava žákovských výtvarných prací.  Pro ty, které vyrábění znavilo, bylo připraveno pohoštění a posezení v prostorách nově zrekonstruované školní jídelny a kuchyně.  Školu provoněla purpura, hrály se koledy, po chodbách se procházeli rodiče a prarodiče s dětmi. Pokud vám to letos nevyšlo, nevadí, první adventní neděli v roce 2017 se na vás budeme těšit. Krásné Vánoce!

Mgr. Martina Hrdličková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Listování

p_20161128_094334p_20161128_094318Víte, co je Listování? Jedná se o divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby. Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou oslovit a obzvláště u žáků probudit zájem o čtení.

p_20161128_094216

 

img_0950 Na naší škole se toto povedlo! Herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný přijeli 28. listopadu, aby nám představili dvě knihy. První stupeň se mohl těšit na Dobrodružství strýčka Ludvíka. Hlavními postavami se stali herci, ale ty vedlejší vytvářely přímo na jevišti děti. Hrát chtěli všichni. Atmosféra byla skvělá!

img_0946img_0938Druhému stupni byla přiblížena kniha  Usain Bolt – Můj příběh 9.58. Moderátor Alan Novotný zpovídal Lukáše Hejlíka, který ztvárnil Boltovu vychovatelku ze školky, nejlepšího kamaráda, matku, bratra, nevlastního otce, oblíbenou tetu a nakonec trenéra jamajské atletické reprezentace. Oba herci se v závěru imaginárně utkávali s nejrychlejším mužem světa a pokořili, také imaginárně, světový rekord.

Představení mělo obrovský úspěch. Potlesk nebral konce a nikomu se ze sálu nechtělo odejít. Jsme rádi, že se nám podařilo ukázat dětem i jinou formu divadelního představení.

Bc. Marie Provazníková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Listování

Kam po devítce?

p9270182p9270184Otázka, kterou se snažíme řešit již od osmého ročníku v předmětu Svět práce. V něm se teoreticky seznamujeme s jednotlivými učebními obory, studijními obory, se středními školami v okolí. Zjišťujeme, jak vypadají různá pracoviště, sledujeme procento nezaměstnanosti v jednotlivých krajích, rozpoznáváme zkratky v pracovních inzerátech, zkoumáme, co nám kde nabízejí i jaké mají požadavky. Také si zkoušíme přijímací pohovory, povídáme si o kázni na pracovišti, sankcích a finančním ohodnocení. Nedávno jsme mluvili o drobných podnikatelích, proto jsme se rozhodli navštívit pana Zdeňka Imbra, našeho bývalého žáka. Tady se žáci mohli přesvědčit, jak těžce vydělaný chleba takové soukromé podnikání přináší. Psali jsme o něm už vloni a děti se znovu mohly přesvědčit o všem, co již bylo řečeno: Ačkoli jsme pana Imbra   zdrželi v práci, odpovídal mile, s úsměvem, potvrdil, jak je práce podnikatele náročná, že často pracuje víc než zaměstnanec, protože musí navíc práci sehnat, materiálně zajistit, vést finance… Budoucí středoškoláci pozorně poslouchali a zamyšleně se vraceli do školy. Možná, že jednou tu budeme psát i o nich.

Ing. Hana Voříšková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kam po devítce?

Exkurze na Pražský hrad

Dne 1. listopadu jsme jeli na exkurzi do Prahy. Cestou na Pražský hrad jsme šli přes Karlův most. Rozdělili jsme se do skupinek a dostali jsme úkol – najít sochu Bruncvíka, o kterém jsme si četli ve škole. Našli jsme ho všichni. Pak jsme pokračovali do Nerudovy ulice. I tady jsme měli úkol – najít a vyfotit některá domovní znamení. Vyfotili jsme jich spoustu, některá byla opravdu zajímavá. Když jsme došli k Pražskému hradu, museli jsme vystát dlouhou frontu, abychom mohli projít dovnitř bezpečnostními rámy, protože všechny návštěvníky musí stráž zkontrolovat. Na 2. nádvoří jsme se sešli s naším průvodcem, členem Hradní stráže. Vyprávěl nám hlavně o historii Hradní stráže, prošli jsme s ním věž Mihulku a pak nás odvedl na 1. nádvoří, kde jsme viděli slavnostní střídání stráží. Cestou z Pražského hradu jsme si prohlédli další budovy a paní učitelka nám o každé z nich něco vyprávěla. Po Starých zámeckých schodech (je jich 121) jsme seběhli k metru, ale nejeli jsme nikam, pokračovali jsme pěšky na Staroměstské náměstí. Všude byla spousta lidí, protože byla zrovna jedna hodina, takže jsme se ještě podívali na Orloj. Nejvíce se nám líbil kostlivec, který zvoní na zvoneček. A pak už bylo hodně hodin a my jsme pospíchali na nádraží, aby nám neujel vlak domů. Cestou jsme si nic nestihli koupit, ale na nádraží přece jen trochu času zbylo, a tak si někteří koupili jeden nebo i dva párky v rohlíku nebo i jiné věci. Bezva bylo, že jsme jeli patrovým vlakem a seděli jsme nahoře. Hodně dětí nikdy takovým vlakem nejelo. Exkurze se nám všem líbila, jen nám bylo líto, že jsme neviděli pana prezidenta. A taky nás všechny bolely nohy!

Žáci 5. ročníku

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Exkurze na Pražský hrad

Den otevřených dveří

plakat

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den otevřených dveří

Adaptace žáka 1. třídy na školní prostředí

img_0514img_0513První zářijový den byl významným dnem nejen pro prvňáčky, ale i pro jejich rodiče. Byl to velký den, den, kdy se děti staly školáky. Postupně poznávaly naši školu, učily se pravidlům, chování jeden k druhému, seznamovaly se s novými kamarády, spolužáky. Již od prvního týdne jsme se společně učili písmenka a brzy i celá slova, začali jsme počítat a poznávat číslice. A tak dnes už umíme spoustu písmenek a dokážeme číst i krátké obrázkové věty. Vše, co děti přečtou, umějí od začátku také img_0504napsat, zapojují tedy zrak, sluch i jemnou motoriku ruky. Učí se synchronizaci pohybu a img_0503slova, což je základem aritmetiky, odhalují pravidelnost, staví z kostek. Učíme se pracovat nejen společně, ale i samostatně a ve skupinách. Každý den objevujeme spoustu nových a pro život důležitých věcí. Tím největším objevem nyní jsou stále nová rodící se písmenka.

Mgr. Iva Šedová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Adaptace žáka 1. třídy na školní prostředí

Národní technické muzeum

20161103_094543Ve čtvrtek 3. listopadu se žáci 6. a 7. ročníku v rámci fyziky vypravili do Národního technického muzea v Praze. Jedná se o muzeum s více než stoletou historií, v němž se nacházejí rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů na území dnešní České republiky. Prohlídka dopravní haly a historie automobilové, motocyklové, cyklistické, letecké i lodní dopravy ohromila zvláště chlapce. Spouště hbitě plnily paměťové karty mnohých mobilů, a jeden z chlapců prohlídku dokonce 20161103_100007okomentoval slovy, že má druhé Vánoce. Poté nás ještě čekalo šest pater rozličných expozic. Hlava se některým zamotala v sekci Měření času, prohlédli jsme si historické šicí stroje, pračky, žehličky, vyzkoušeli oblek hutníka, nahlédli do televizního studia a za pomoci 3D brýlí se setkali s nebezpečným zločincem. Pak již nezbývalo nic jiného než nákup suvenýrů a rychlé občerstvení a mohli jsme vyrazit zpátky domů, do současnosti.

Ing. Michaela Drugdová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Národní technické muzeum

Ředitelské volno

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném  a  jiném  vzdělávání (školský zákon)  a  čl.  1  odstav.  4  zákona  č. 472/2011 Sb. jako ředitel školy vyhlašuji dne 18. 11. 2016 ředitelské volno z důvodu zkoušky a revize bezpečnostních systémů.

Mgr. Bc. Jan Tůma, ředitel ZŠ Zlonice

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ředitelské volno

Beseda o Novém Zélandu

IMG_7158 IMG_7162Žáci ze 6. a 8. ročníku měli v pondělí 31. 10. besedu o Novém Zélandu. Mezi žáky zavítal M. Loučka, který několik měsíců na ostrově pobýval. Zajímavě vyprávěl o historii, o tradicích a o přírodních podmínkách ostrova. Motivoval žáky, aby se nadále učili anglický jazyk, který je při cestování velmi důležitý.

Mgr.Š.Bauerová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Beseda o Novém Zélandu

Vlastivědná exkurze – History park Ledčice

PA240525PA240522V pondělí 24. října 2016 jsme si v History parku v Ledčicích oživili výuku vlastivědy. Nahlédli jsme do života našich předků a seznámili jsme se s prací archeologů. Děti se rozdělily do tří skupin. Na připravených stanovištích si zkusily, jak obtížné je vybrousit z kamene sekeru či umlít z obilí mouku třením mezi dvěma kameny. Z keramické hlíny si vymodelovaly, podobně jako kdysi pravěké ženy, keramickou nádobu nebo ozdobu podle svého výběru tak, aby odpovídala skutečným archeologickým nálezům, a PA240516PA240495opět si experimentálně vyzkoušely pravděpodobný postup při výrobě. V rámci další dovednosti se naučily rozvrhnout si čas a průběh práce při vykopávkách, seznámily se s nářadím, které archeologové při své práci používají, a odkryly si vlastní archeologický nález v terénu. Na 3D pískovišti si pak všichni vyzkoušeli zastavět model pravěké vesnice do reliéfu krajiny tak, aby ji nesplavil déšť. Po celé dopoledne jsme se při učení skutečně bavili, doporučili bychom návštěvu History parku i ostatním.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vlastivědná exkurze – History park Ledčice