Za výstavou nejen do Prahy

20160427_084303Rozhodla jsem se pro netradiční způsob výuky v hodinách dějepisu – téma Karel IV. Žáci 7. B se zapojili do delšího projektu. Výsledek, školní výstava k 700. výročí Karla IV., je již nějakou dobu přístupný všem žákům naší školy. Společně s námi pracovaly i žákyně IX. ročníku, které využily znalostí získaných při přípravě na dějepisnou olympiádu. Velice pěkně si pro sedmáky připravily celou vyučovací hodinu, prezentaci, křížovky, testy i ukázku z muzikálu.

Chtěla bych tímto všechny zúčastněné pochválit. B. Zelenková

Posted in ZŠ Zlonice | Comments Off on Za výstavou nejen do Prahy

Květinkový den

P5110414Naše škola se již podvacáté zúčastnila akce Květinkový den, který P5110417každoročně pořádá Liga proti rakovině Praha. Naše škola dostala 300 kytiček, které v našem městě tradičně prodávali žáci devátého ročníku. Nejenže se jim podařilo prodat všechny květinky, ale přinesli i peníze navíc. A tak jsme Lize mohli poslat částku 6 681,- Kč. Doufáme, že květinky prodané naší školou pomohou některým nemocným v jejich těžké chvíli.

Ing. Hana  Voříšková

Posted in ZŠ Zlonice | Comments Off on Květinkový den

Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny pro příští školní rok 2016/2017 se koná ve dnech 1. a 2. září 2016.

za ŠD Mgr. Renata Kosová

Posted in ZŠ Zlonice | Comments Off on Zápis do školní družiny

Upozornění školní družiny

Žáci, kteří nejedou na školu v přírodě, budou celý týden navštěvovat II. oddělení u paní vychovatelky Moravcové – přízemí, učebna číslo 2.

za ŠD Mgr. Renata Kosová

Posted in ZŠ Zlonice | Comments Off on Upozornění školní družiny

Atletický pětiboj Velvary

velvary00026 velvary00005  5. května se naše škola opět zúčastnila atletického klání ve nedalekých Velvarech. Od páté po devátou třídu bylo vybráno šest zástupců za ročník, vždy tři hoši a tři dívky. Na ně čekalo ve Velvarech krátce po deváté hodině několik disciplín.  Patřil k nim skok do výšky, skok do dálky, vrh koulí, běh na šedesát a osm set metrů. Každý z nás se snažil, seč mohl. Všichni jsme průběžně sledovali umístění nejen svá, ale i pořadí spolubojovníků a soupeřů. Hlavním naším cílem bylo nejen zúčastnit se, ale pořádně obstát mezi ostatními školami. Se stejným přáním sem evidentně přijeli i naši učitelé, soudě alespoň podle výrazů jejich fandících, zaujatých tváří.velvary00002 Nakonec jsme se ze šesti škol umístili čtvrtí, což všichni považujeme za úspěch vzhledem ke konkurenci. velvary00003Rozhodně jsme ale přivezli domů i medajle. Na třetím místě se v jednotlivcích umístila osmačka Eva Brožová a deváťák Míra Hrůnek skončil na druhém místě. Největším úspěchem zlonické školy byla žákyně devátého ročníku Karolína Slivoňová, která obsadila první místo. Všem blahopřejeme a vedení školy děkuje za skvělou reprezentaci na sportovním poli.

Eliška Neradová, IX. ročník

Posted in ZŠ Zlonice | Comments Off on Atletický pětiboj Velvary

Finanční gramotnost opět trochu jinak

P_20160504_112053 Základy ekonomie a účetnictví je předmět, ve kterém se teď učíme o bankách a jejich produktech. Proto nás 4. a 6. května navštívil pan Petr Vojtěch, který již řadu let pracuje v UniCredit Bank v Praze. Měl pro 7. a 8. ročník připravenou moc pěknou P_20160504_112035přednášku o funkcích banky, o penězích, platebních kartách. Přinesl nám ukázat svou sbírku mincí a bankovek.  Celou hodinu jsme byli rozděleni do dvou skupin, které mezi sebou soutěžily. Za správnou odpověď jsme získali bod. Vítězný tým si mohl vybrat drobnou odměnu. Moc jsme si hodinu ZEÚ užili.

Petra Vojtěchová, 7. A

Posted in ZŠ Zlonice | Comments Off on Finanční gramotnost opět trochu jinak

Den Země

P_20160422_110758P_20160422_110718Ve světovém měřítku problém netříděného odpadu dosahuje velkých rozměrů. Všichni víme, že bychom měli odpad třídit. Víme, jak dlouho se jednotlivý materiál v přírodě rozkládá? My to díky našemu projektu můžeme zjistit! Žáci 7. B a 8. ročníku na Den Země založili na školní zahradě „Hřbitov odpadků“. Nejprve jsme si rozdělili různé druhy odpadu – alobal, jablko, igelitový pytlík, polystyren, tužku, plastovou láhev, sklo, papír. P_20160422_111938P_20160422_111008Ve skupinách jsme pro danou věc začali vytvářet originální náhrobek. Některým se povedly vtipné náhrobky s  obrázky, jiní zase vsadili na své básnické umění a vytvořili originální verše. Na školní zahradě jsme k jednotlivým náhrobkům zahrabali odpadky. V dalším roce se pak na předměty podíváme a zjistíme, zda se něco změnilo.

Tereza Vítová a Zuzana Chocholová, 7. B

Posted in ZŠ Zlonice | Comments Off on Den Země

Čarodějnický rej

P_20160427_134354_1_p    P_20160427_141150_1_pVe středu 27. dubna proběhla na školním hřišti akce školní družiny nazvaná Čarodějnický rej. Sešli jsme se v hojném počtu 42 dětí a v půl jedné jsme vyrazili na hřiště. Čekala nás tam různá stanoviště s úkoly. Hned u brány mohly děti na hřiště vstoupit pouze pod podmínkou, že ochutnají čarodějný lupen (máta peprná). Poté obdržely lístečky, na které se jim zaznamenávaly splněné disciplíny. Úkoly byly skutečně hodny čarodějného učedníka – slalom na koštěti, hod ropuchou, běh v sedmimílových botách, namotávání čarodějnické kočky, nalezení všech brouků ve P_20160427_134541_1_psklenici, chytání mouchy do pavučiny a jen opravdu odvážní si sáhli mezi pavouky pro bonbón. Děti byly statečné, vytrvalé a hlavně nadšené, a to je pro nás nejdůležitější. Po poslední disciplíně jsme si rozdělali oheň, na kterém jsme za kolektivního řevu spálili alespoň P_20160427_134506_1_pP_20160427_134434_pmalou čarodějnici. Poté jsme si za odměnu opekli buřty a příjemně zakončili naše zábavné odpoledne. Děkuji všem kolegyním, které se na přípravě této akce podílely, a především dětem, protože byly báječné a nás to s nimi ohromně bavilo. Tak zase příště.

Za školní družinu Marcela Moravcová

Posted in ZŠ Zlonice | Comments Off on Čarodějnický rej

Den Země

P4220100 P4220092  P4220082 P4220073

 

 

V pátek 22. 4. 2016 jsme oslavili Den Země s dětmi 1. stupně u zlonického rybníka. Počasí nám přálo. Děti v menších skupinkách obcházely rybník a na šesti stanovištích plnily úkoly zaměřené na ochranu přírody. S organizací bezchybně pomohli vyučujícím žáci 8. třídy.

P4220060P4220086P4220072

Posted in ZŠ Zlonice | Comments Off on Den Země

Kaštanový Den Země

IMG_4581IMG_4571Žáci 9. ročníku přišli s nápadem, že v pátek 22. 4. na Den Země zasadí strom. Díky podpoře Městyse Zlonice, který strom zakoupil, se celá akce mohla uskutečnit. Deváťáci se dlouho radili, jaký druh stromu to bude a kde bude vysazen. Nakonec společně s vedením obce vybrali kaštan (jírovec maďal) a všichni se shodli, že nejlepším místem pro něj bude okolí zlonického Tatranu, kde začíná kaštanová alej.
V pátek 22. dubna jsme se všichni sešli s panem starostou na místě, kde byl kaštan společnou rukou deváťáků vysazen. Chlapci museli nejdříve vyhloubit místo, poté upravit jamku pro kořeny, strom správně IMG_4629natočit, zasypat zeminou a tu okolo kořenů a kmene upevnit. Dívky pak strom zalily a připevnily ceduli, z níž se každý dozví, kdo strom vysadil a při jaké příležitosti. I když všichni v červnu opustí školní lavice zlonické základky, “jejich“ strom tady zůstane.
A jak říká jedno anglické přísloví, člověk, který miluje stromy, má rád lidi kolem sebe…

Posted in ZŠ Zlonice | Comments Off on Kaštanový Den Země