Ředitelské volno

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném  a  jiném  vzdělávání (školský zákon)  a  čl.  1  odstav.  4  zákona  č. 472/2011 Sb. jako ředitel školy vyhlašuji dne 29. 09. 2017 ředitelské volno z důvodu zkoušky, revize bezpečnostních systémů a školení pedagogického personálu. Ředitelské volno se týká pouze žáků školy. Provoz školní družiny bude po projeveném zájmu a domluvě s rodiči upřesněn.

Mgr. Bc. Jan Tůma, ředitel ZŠ Zlonice

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ředitelské volno

Zpíváme s pohádkou

Třináctka tentokrát přinesla dětem z prvního stupně veselé písničky a úsměv na tváři. Do školy ve středu zavítalo brněnské Divadlo Slunečnice, profesionální hudební soubor, který s sebou přivezl inspektora Rampepurďáka Dlouhohřívého a princeznu Evelínku Ušlechtilou. Společně při známých filmových písničkách řešili problém s vyučováním žáků ve škole pro pohádkové bytosti. A že to byla velmi svérázná řešení, dokazovaly rozesmáté tváře našich, tedy člověčích žáčků. Všem dětem se představení líbilo a některé písničky si spousta z nich zanotovala ještě o přestávce.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpíváme s pohádkou

Rozloučení s povinnou školní docházkou

DSC_4581DSC_4506Také letošní 30. červen se stal významným dnem pro závěrečný ročník naší školy. V aule proběhlo slavnostní rozloučení deváťáků s povinnou školní docházkou. Dívky ve společenských šatech, chlapci ve svých prvních oblecích nastupovali při znění fanfár, aby dali sbohem prvnímu stupínku svého vzdělávání. Dojetí ve tvářích bylo patrné nejen u přítomných diváků, slzám se při svém projevu neubránil ani pan starosta. Žáci poděkovali DSC_4574svým učitelům i rodičům za péči, ochotu i laskavý přístup a velkou květinou se rozloučili se svou třídní učitelkou Marií Provazníkovou. Se světle modrými šerpami na prsou zazpívali deváťáci závěrečnou rozlučkovou píseň a  rozešli se užívat si prázdninového volna.

Vedení školy spolu s pedagogy jim přeje mnoho studijních i životních úspěchů.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozloučení s povinnou školní docházkou

Pasování čtenářů 2017

DSC_4284  DSC_4315Za zvuku fanfár vstoupilo ve čtvrtek 22. června 2017 do sálu školy Jeho Veličenstvo. Jednalo se o pana krále Čítanku I., který spolu s mistrem Analfabeto pasoval žáky 1. B na čtenáře. Této slavnostní události byli přítomni nejen prvňáčci, ale i jejich rodiče, prarodiče, sourozenci a paní zástupkyně. Pasovací glejt, který žáci obdrželi, stvrzoval, že složili slavnostní slib a byli pasováni na čtenáře. Od této chvíle mají právo a povinnost ctít a chránit všechny knihy. Tento slavnostní akt bude dětem připomínat knížka Klubíčko veselých pohádek.

DSC_4313Všem svým prvňáčkům přeji krásné prázdniny a mnoho úspěchů v dalších ročnících. Jeho Veličenstvu králi Čítankovi I. (Janě Liškové) a mistru Analfabeto (Lence Fialové) bych ráda poděkovala za veselé, krásné a zároveň i dojemné povýšení našich prvňáčků na opravdové čtenáře.

Všechny fotografie si můžete prohlédnout na adrese:

http://www.zszlonice.cz/?page_id=108

Mgr. Renata Kosová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pasování čtenářů 2017

Biolog Jiří Hulcr u nás ve škole

V červnu mezi nás zavítal bývalý žák této školy, pan Hulcr, který nám přišel povídat o „zajímavé“ biologii. Nejprve zavzpomínal na naši školu a poté vysvětlil, že ho odmala zajímal přírodopis i cestování, a tak se rozhodl pro studia na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Nyní žije se svojí rodinou na Floridě, kde přednáší na univerzitě a publikuje odbornou literaturu o ekologii kůrovcovitých. Procestoval už pěkný kousek světa, z cest si přivezl  mnoho vzpomínek i materiálů ke své vědecké práci. Stal se zakládajícím výzkumným pracovníkem výzkumné skupiny Emerging Threats for Forests a ve své vědecké práci  neustále  pokračuje. Jeho vyprávění bylo velmi zajímavé, připomněl nám, že se máme pilně učit cizí jazyky a jít si za svým snem. Na závěr jsme si mohli prohlédnout jeho soukromou sbírku bezobratlých, některé druhy známe jen z učebnic či encyklopediií!

Žáci 2. stupně

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Biolog Jiří Hulcr u nás ve škole

Cyklovýlet šesťáků

IMG_8799IMG_8801Poslední červnovou středu jsme se rozhodli, že vyrazíme na kole do Jarpic. Mohli se zúčastnit všichni, avšak podmínkou bylo kolo, a to v naprostém pořádku, a helma. Naše cesta vedle přes kaštanovou alej a Budenice, zastávku jsme měli v Jarpicích, kde jsme navštívili statek naší spolužačky. Linda nás společně s maminkou mile přivítala, mohli jsme si prohlédnout statek a seznámit se s chovem koní. Největším zážitkem byla projížďka, kterou mohl absolvovat každý, někdo jel dokonce několikrát! Rádi bychom za prohlídku i nevšední koňský zážitek Lindě a paní Jakubíčkové velice poděkovali.

Šestý ročník

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Cyklovýlet šesťáků

2. ročník Zlonického běhu

IMG_20170621_094532             IMG_20170621_093345             IMG_20170621_092550

 Dne 21. června proběhl 2. ročník Zlonického běhu na 1000 metrů. Zúčastnili se ho žáci celého 1. stupně. Oproti loňskému prvnímu ročníku se běhu zúčastnilo o 50 běžců více. Výkony některých žáků byly srovnatelné s výkony světových hvězd! A i když skvělý výkon nestačil na „bednu vítězů“, byl každý, kdo proběhl cílovou rovinou, dekorován pamětní medailí. Velkou motivací pro běžce byli úžasní fanoušci podporující všechny běžce blížící se k cíli. A velké díky patří i několika žákům z 6. třídy, kteří pomáhali s organizací sportovní akce. Myslím, že se sportovní dopoledne vydařilo a všichni se můžeme těšit na další ročník Zlonického běhu.

IMG_20170621_084423             IMG_20170621_085417            IMG_20170621_092550

Lucie Dragounová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 2. ročník Zlonického běhu

Šesťáci a „třídeňák“

IMG_8704IMG_8686Náš závěrečný výlet proběhl na začátku června a moc jsme si ho všichni užili. Byli jsme ubytováni v kempu Červená stráň poblíž Mšece, kde jsme se i stravovali a užívali si společných kolektivních her, které z nás udělaly prima třídní partu. Každý den náš čekalo něco zajímavého. Nejprve cesta do Lán, tam jsme si prohlédli místo posledního odpočinku našeho prezidenta, pana Masaryka, druhý den pak cesta na rybník Bucek. Návrat do kempu proběhl formou soutěže, takže si někteří horlivci ani nevšimli, kolik kilometrů jsme museli ujít pěšky. Teprve v táboře jsme se začali divit, proč nás ty nohy tolik bolí?! Poslední den proběhl poklidně, hry s míčem, balení, úklid a cesta domů. Ani se nám odjíždět nechtělo, už proto, že na nás ve škole čekaly závěrečné písemky. Ach jo.

Žáci VI. ročníku

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Šesťáci a „třídeňák“

Knihomolníčkův literární klub – setkání se spisovatelem

P1400450Celý školní rok jsme s dětmi, které navštěvují literární klub, prožili s knížkami a jejich příběhy. Častokrát jsme navštívili tajuplné světy a setkali se s nejrůznějšími postavami. Ovšem na jedno speciální setkání v letošním roce určitě nezapomeneme. Ve středu 21. 6. 2017 jsme měli tu čest setkat se s panem spisovatelem Rostislavem Křivánkem, který laskavě přijal naše pozvání a přišel nás navštívit do školy.
P1400460Na setkání se skutečným panem spisovatelem jsme se moc těšili a odpoledne bylo právě díky němu plné čtení, legrace i tvůrčí práce. Poznali jsme jeho knížku „Uspávačky skřítka Zamhouřílka“ a se zatajeným dechem jsme poslouchali básničky, které pan autor věnoval vždy jednomu jménu. A byla to pěkná náhoda, protože mnohá ze jmen „nosí“ i děti, které navštěvují literární klub.
P1400467Také jsme se dozvěděli, co je to kolektivní poezie a s pomocí pana spisovatele jsme napsali báseň „Chudák dědeček“, kterou nabízíme i vám k přečtení.
Pan Rostislav Křivánek nám svým jedinečným způsobem a s nadšením ukázal, jaká může být legrace se slovy, jak si s nimi můžeme hrát a jak je lze vybrat a poskládat tak, že lahodí nejen sluchu, ale potěší a rozveselí i duši.
Ještě jednou děkujeme panu Rostislavu Křivánkovi za to, že nás potěšil svou milou přítomností a že nám připravil tak krásné a tvůrčí poetické odpoledne, z kterého jsme odcházeli plni radosti a nového úžasu ze čtení!

Dominika Pěničková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Knihomolníčkův literární klub – setkání se spisovatelem

Starší učí mladší

P_20170612_082753Tentokrát jsme se učili v rámci základů ekonomiky a účetnictví od spolužáků, kteří jsou starší jen o rok. Osmáci totiž pozvali sedmý ročník do své hodiny, aby zájemcům o předmět ukázali, co zajímavého nás příští rok čeká. Žáci měli připravené pěkné prezentace a pracovní listy, které jsme vyplňovali při seznamování se s novým předmětem. Tento typ výuky se nám líbil a většina z nás se na předmět se zkratkou ZEÚ začala těšit.

Tereza Bauerová, VII. ročník

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Starší učí mladší