Zprávy z mateřské školy

Zimní měsíce se v naší Montessori mateřské škole tráví hlavně zkoumáním a pozorováním. Ideální příležitostí byly nedávné mrazivé dny, které si děti mohly užívat plnými doušky. Dětem jsme ukázaly různé pokusy s vodou – zahřívání, vypařování, tvorba ledu, které si mohly i samy bezpečně vyzkoušet. Dalším zajímavým tématem byly bezpochyby zimní sporty. Poznat svět lyžařů nám pomohla praktická ukázka pomůcek na běžecké  a klasické sjezdové lyžování. S nadšením jsme si vše vyzkoušeli. Těšíme se, co nám následující měsíce přinesou za zážitky a rádi se o ně s vámi podělíme.
Budeme se na vás těšit i při setkání na besedě, která se koná 4. března, nebo na dni otevřených dveří (viz plakát).
Kateřina Čermáková
Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zprávy z mateřské školy

Montessori – možnost otevřít 1. třídu

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Montessori – možnost otevřít 1. třídu

Valentýnská stezka

O svátek svatého Valentýna jsme se v  2. B rozhodli využít nabídky paní Hanušové (maminky naší žákyně), že si projdeme ve Zlonicích připravenou stezku s úkoly.  Před týdnem jsme plnili zvířátkové úkoly, kde tajenku tvořila písmenka. Nyní nás čekala tajenka z číslic. Na konci cesty viselo řešení – přiřazení číslic k písmenům. Vyšlo nám jméno, podle kterého je svátek 14. února pojmenovaný. Cesta vedla kolem ohrady s koni k rybníku. Úkoly na každém z deseti zastavení byly hned dva. Kromě číselného úkolu jsme plnili ještě něco ve skupině, např. zarecitujte báseň,  obejměte strom atd. Naši procházku jsme zakončili na hřišti. Ve třídě na děti čekalo srdíčkové překvapení ve tvaru lízátek

Mgr. Eliška Týlová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Valentýnská stezka

Tenisový turnaj

V úterý 13. února se konal turnaj ve stolním tenisu. Soutěž uspořádal a vše kolem ní připravoval školní parlament. Starší dívky a chlapci (žáci osmých a devátých tříd) se podle svých schopností „udržet pálku v ruce“ do soutěže přihlásili. Zájem byl skutečně obrovský, protože možnost trénovat mají všichni na druhém stupni, a to po celý den. V prostranství před tělocvičnou je denně od rána do odpoledních hodin k dispozici pingpongový stůl. Vítězi turnaje se pro nás stali všichni zúčastnění, neboť bojovali s opravdovým zápalem pro hru. Koncem března chystá parlament stejnou soutěž pro šesťáky a sedmáky.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tenisový turnaj

Zdravověda ve II. B

V rámci výuky o lidském těle jsme si povídali o nemocech a o ošetřování různých zranění. Paní učitelka Mgr. Lucie  Dragounová ze 3. B nám ukázala obvázání předloktí a hřbetu ruky. Vše jsme si ve dvojicích zkusili. Došla řada i na zranění celé paže, kdy se může dát ruka do šátku. Bylo to zajímavé zpestření výuky prvouky. Děkujeme!

Třída 2.B a tř. učitelka E. Týlová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zdravověda ve II. B

Horké křeslo školního parlamentu

Školní parlament nově připravuje akci Horké křeslo. Na svá setkání se rozhodl zvát důležité osoby, které členům mají co říci o své současné i budoucí činnosti v rámci školy i Zlonic. V lednu přijal pozvání ředitel naší školy pan Tůma. Žáci si připravili otázky, pan ředitel odpovídal. Setkání bylo milé a velmi prospěšné pro činnost a aktivitu dětí ve školním parlamentu. Všichni členové se těší na březnové setkání s dalším pozvaným kandidátem Horkého křesla.

Mgr. Š Bauerová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Horké křeslo školního parlamentu

Dopisování

Od letošního podzimu si třída 2. B píše s dětmi ze základní školy v Bystré (u Litomyšle). Je milé sledovat jejich nadšení a pokroky v písemných dovednostech. Mnozí tak v praxi vidí, že je dobré umět čitelně a bezchybně psát.  Pak se jim čtení dopisů od jejich vrstevníků lépe daří. Své dopisy vždy ještě zpestří obrázky a někdo i zalepeným překvapením. Každý měsíc pak napjatě očekáváme, kdy nám velká obálka s dopisy pro každé dítě opět dorazí. Těšíme se, že se snad někdy s dětmi z Bystré potkáme.

Mgr. Eliška Týlová, tř. učitelka 2. B

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dopisování

Soutěž s Plastíkem

Žáci 2. B se zapojili do výtvarné soutěže, kde vymýšleli a kreslili vánoční ozdobu s maskotem Plastíkem. Soutěž organizovala nadace Orlen Unipetrol. Fotografie vánočních výrobků jsme poslali do soutěže a nyní, na začátku nového roku byly všechny děti oceněny diplomem, krásným tričkem, gumou a přívěskem na klíče. Od začátku školního roku mají děti ve třídě Plastíkův kufřík. V něm je sada materiálů na pokusy, které si společně v rámci prvouky ukazují. Vše se týká poznávání vlastností plastů. Na fotografii vidíme pokus s vajíčkem, které má polystyrenovou helmu podobnou naší cyklistické. Ukázali jsme si, z jaké výšky může vajíčko přežít pád, protože díky ochranné helmě nepraskne.

Mgr. Eliška Týlová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Soutěž s Plastíkem

Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka 2024 (dále jen TKS) proběhne v termínu od 1. ledna do 14. ledna 2024. TKS pořádá každoročně Charita ČR. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, a to ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Pro představu: z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo ve vašem regionu, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky. TKS se provádí v hotovosti do speciálních zapečetěných sbírkových pokladniček, opatřených logem Charity ČR, které byly dne 27. 11. 2023 oficiálně zapečetěny a evidovány na MěÚ ve Slaném (dle zákona č. 117/2001Sb., zákon o veřejných sbírkách). Koordinátorem TKS pro Slaný a Slánsko je ředitelka Farní charity Slaný Ing. Bc. Nina Kubištová, Dis., která odpovídá za řádný průběh sbírky. Jak již bylo zmíněno, 65% z výtěžku sbírky putuje na aktivity regionální Charity. Výtěžek TKS 2024 (65%) bude použit na provoz charitního střediska (Na Sadech 176) a služby poskytované Farní charitou Slaný (Charitní veřejný šatník – Knoflík – Hanžburského 76; výdej potravin, drogerie, materiální pomoci; nákupy pro seniory, provoz mini nábytkové banky).

Praktické informace:

1) Každá pokladnička je vybavena tzv. Průkazem vedoucího skupiny koledníků. Tento průkaz slouží především jako doklad pro Policii ČR, že se jedná o oficiální – řádně zapečetěnou pokladničku (po skončení sbírky je nutné ji odevzdat).

2) Tříkrálovou pokladničku lze vystavit pouze v termínu 1.1. až 14.1. 2024.

3) Po ukončení sbírky kontaktuje dobrovolník FCH Slaný vaši školu a sjedná termín převzetí, který se musí uskutečnit ve dnech 15. 1. až 19. 1. 2024.

4) Upozorňujeme, že nesmí dojít k otevření pokladničky.

5) O výsledku sbírky budete po rozpečetění pokladniček informováni.

 

Farní charita Slaný

Vinařického 16/12, 274 01 Slaný

E-mail: slany@charita.cz

IČO: 075 42 127, č. účtu 27401 27401 / 0600

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tříkrálová sbírka 2024

Návštěva na celnici

Prosincovou exkurzi absolvovaly osmé ročníky  u celní správy v Kněževsi. Zúčastnily se besedy s ukázkami práce zaměstnanců celnice. Vzhledem k tomu, že jsme ve škole již několik podobných besed absolvovali, mohli si žáci na konci tohoto programu ucelit svou představu o tom, jak takové zaměstnání na celnici vypadá. Prohlédli si prostory celnice, podívali se na konkrétní náplň práce celníka, připomněli si práci psovodů, tentokrát v jejich domácím prostředí. Děti dostaly velký prostor na dotazy a bylo vidět, že je exkurze velmi zaujala. Odpolední část „výjezdu“ patřila prohlídce Majalandu. Osmáci se s radostí svezli na horské dráze, zatočili na motýlovém kolotoči a velký úspěch sklidila tančící květina. Žáci si tak den užili nejen vzděláváním, ale i následnou zábavou.

Jitka Ďurčová

 

 

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva na celnici