Provozní řád ŠJ

Základní škola Zlonice, okres Kladno

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vnitřní předpis organizace k zajištění bezproblémového chodu školní jídelny, řídí se zákonem 343/ 2007 Sb., vyhláškou. Č.107/2005, nařízením ES č. 852/2004 a vyhláškou č. 602/2006, navazuje na Školní řád a Řád školní kuchyně.

… probíhající revize …

   

                   

Comments are closed.