Informace pro cizí strávníky

Stravování pro cizí strávníky

Rádi bychom Vás informovali o možnosti stravování cizích strávníků v naší jídelně .  Obědy je možné objednávat  na recepci školy. Výdej pro cizí strávníky je stanoven /10.45 – 11.15/. Cena oběda je 70,– Kč. Jedná se o školní stravování. Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla,  popř. salátu, dezertu nebo ovoce a je připravován dle norem pro školní stravování- při přípravě se musí dodržovat pestrost jídelníčku, spotřební koš a také finanční limit na nákup potravin. Lze jej odnést domů v přinesených nádobách / dvoje označené nádoby na výměnu/. Obědy se platí v hotovosti na recepci školy vždy poslední týden v měsíci na měsíc následující. Strávník si rovněž musí zakoupit stravovací čip, který slouží pro výdej oběda – cena 20,– Kč.

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně, na stránkách ZŠ a dále na www.strava.cz – heslo obdrží strávník při první platbě na recepci školy.

Při objednání stravy je standardně nastaven oběd č.1.  Změna na oběd č. 2 je možná na stránkách www.strava.cz – bližší informace na recepci školy nebo v ŠJ.

Přihlásit a odhlásit oběd je možné nejpozději den předem (do 10.00 předcházejícího dne) – osobně nebo na tel. č. 312 591 145, mob. 702 091 443 a na stránkách www.strava.cz.

Na uvedených tel. číslech Vám rádi poskytneme další informace!

Těšíme se na Vás!!!

kolektiv ŠJ ZŠ Zlonice

Comments are closed.