Ředitelské volno

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném  a  jiném  vzdělávání (školský zákon) a čl. 1 odstav. 4 zákona č. 472/2011 Sb. jako ředitel školy vyhlašuji ve dnech 28. 6. – 30. 6. 2021 ředitelské volno z důvodu rekonstrukce a stavby spojovací chodby a bezbariérového vstupu do ZŠ. Ředitelské volno se týká pouze žáků školy.

Mgr. Bc. Jan Tůma, ředitel ZŠ Zlonice

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.