Zápis do školní družiny

Vážení rodiče,
zápis do ŠD na školní rok 2020 / 2021 se bude konat 25. 6. a 26. 6. od 11 do 15 hodin. V případě zájmu o docházku do ŠD v příštím školním roce se musí každý (včetně rodičů, jejichž děti navštěvují ŠD v aktuálním školním roce) osobně dostavit k zápisu. Kapacita ŠD je omezená, proto budou přednostně přijímány děti zaměstnaných rodičů, děti z nižších ročníků a děti dojíždějící. Podáním žádosti nevzniká automatický nárok na přijetí do ŠD. O přijetí rozhoduje vedoucí ŠD na základě výše uvedených kritérií. V případě, že do přihlášky uvedete jinou pověřenou osobu k vyzvedávání dítěte ze ŠD než zákonného zástupce, je nutné mít s sebou jeho číslo OP.

Marcela Moravcová, vedoucí ŠD

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.