Koronavirus a opatření školy

Vážení rodiče,

v reakci na šíření koronaviru, po konzultaci se zřizovatelem a na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších státních orgánů, přijímáme

následující opatření:

  • poučení žáků o správném mytí rukou, dodržování hygienických návyků (sdílení svačin, pití z jedné lahve, kýchání, používání hygienických kapesníků na jedno použití, vzájemný fyzický kontakt apod.),
  • zvýšená frekvence úklidových prací a dostatek jednorázových hygienických prostředků,

a dále

  • u podezření na onemocnění (zejména horních cest dýchacích) žádáme rodiče, aby neposílali děti do školy, důsledně vyčkali na úplné uzdravení svých dětí,
  • žádáme rodiče žáků, aby po návratu z oblastí, kde nemoc již propukla, neprodleně kontaktovali územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště a konzultovali případné dodržení karantény,
  • prosíme o zvážení nezbytnosti pohybu dětí v tzv. krizových oblastech v době jarních prázdnin,
  • prosíme, nahlaste po návratu z krizových oblastí tuto skutečnost vedení školy prostřednictvím elektronické žákovské knížky,

na závěr doporučujeme

Za dodržování opatření a nařízení děkujeme

Mgr. Bc. Jan Tůma, ředitel školy

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.