Učíme se navzájem

Naši deváťáci ani netušili, že právě uplatňují výukovou metodu CLIL, když ve středu 26. února odvážně předstoupili před žáky sedmých ročníků, aby jim představili své projekty týkající se Austrálie a Nového Zélandu, ovšem v anglickém jazyce. CLIL je vyučovací metoda založená na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Žáci si tak osvojují znalosti v obou předmětech zároveň. Snad se to povedlo i v tomto případě. Každopádně se jednalo o zpestření hodiny zeměpisu a deváťáci byli za svůj výkon patřičně odměněni.

Ing. Jana Tůmová

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.