Přírodopis trochu jinak

Přírodopisná témata probíráme pokaždé trochu jiným způsobem, snažíme se, aby téma žáky nejen zaujalo, ale aby pro ně bylo přínosné i z praktického hlediska. A tak jsme tentokrát téma Ekosystém rybník probírali přímo u zlonického rybníka. Podle botanických klíčů jsme určovali rostliny, které se v jeho okolí vyskytovaly, pozorovali jsme ptactvo, to přezimující i to, jež se pomalu vrací z teplých krajin a snaží se zahnízdit. Zaměřili jsme se i na vodní živočichy, které lze buď vidět, jak rejdí ve vodě, nebo tu po nich zůstaly na břehu stopy, nory či jiné úkryty. Ve škole naše pozorování pokračovalo. Pod mikroskopem jsme měli možnost pozorovat i ty organismy, které pouhým okem buď nevidíme, nebo nemůžeme sledovat detaily stavby těla. Doufejme, že si žáci mnohé poznatky odnesli do praktického života.

Mgr. Štěpánka Bauerová

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.