Přírodovědný Klokan ve Zlonicích

Soutěž Klokan pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Naše škola se pravidelně účastní. Jedná se vědomostní soutěž pro 8. a 9. ročník. Všichni žáci, kteří se zúčastnili, dosáhli pěkných výsledků. Děkujeme za reprezentaci školy. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

Ing. Hana Voříšková

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.