Třeťáci navštívili Úřad městyse Zlonice

V prvouce se věnujeme tématu Místo, kde žiji. A takjsme se 3. třídou navštívili Úřad městyse Zlonice. Žáky čekalo vřelé přivítání a paní místostarostka Radka Kotěrová nás pak zavedla do zrekonstruované zasedací místnosti, kde jsme mohli zhlédnout připravenou výstavu. Podívali jsme se i do jednotlivých kanceláří, v nichž nám  vysvětlovala, kdo tam pracuje a co se tam děje. Na závěr jsme si vyzkoušeli, jaké je to při svatbě a takovou malou jsme sehráli v nádherné obřadní síni. Na rozloučenou děti dostaly drobné dárky. Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se nám trpělivě věnovali.

Mgr. Ilona Dornicová

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.