Zprávy ze školy

Prázdniny utekly jako voda, začátek školního roku je také za námi. Během léta se škola tak trochu proměnila. Nelze přehlédnout novou fasádu, která dlouhá léta působila nevábně a volala po opravě. Nyní se konečně dočkala, i když se to neobešlo bez překážek. Nacházíme se v památkovém ochranném pásmu, a tak žádné hup, šup, štětec, barva, ale poctivá práce pod dohledem památkářů. Rád bych tímto poděkoval pánům Patčovi, Ottovi a jejich spolupracovníkům za odvedenou práci, která se protáhla právě díky neplánovaných komplikacím a konzultacím s památkáři. Ale kde je vůle, tam se najde i cesta a my se nyní můžeme kochat pohledem na pěknou školu. Chybí poslední část fasády, ta, kterou vidíte při příjezdu do Zlonic od Slaného. Pokud nenastane nic mimořádného či převratného, bude se pokračovat příští rok, kdy plánujeme dokončení fasády včetně přístavby. Ale tak jako každé čtyři roky, volby ukážou budoucí směřování městyse a jeho priority.

Fasáda nebyla jedinou prováděnou prací během prázdnin. Díky příspěvkům okolních obcí a SRPŠ došlo ke kompletní výměně kabeláže a zařízení WIFI sítě, která již nedokázala vyhovět zátěži. Dále jsme přistoupili k radikálnímu řešení v podobě výměny odpadního podtrubí na chodbě 1. stupně, kde řadu let docházelo k problémům, jejichž řešení bylo vždy jen chvilkové. Nyní jsme toto potrubí vykopali, zcela nahradili a obnovili zazděnou revizní šachtu. Také jsme vyřešili likvidaci biologického odpadu z naší školní jídelny, jak nám nařizuje zákon. Byl pořízen a osazen speciální kompostér, který na základě biologických postupů dokáže zredukovat za 24 hodin až 90% objemu odpadu. Nové výmalby se dočkala tělocvična, která sice za minulého vedení městyse prošla přestavbou, ale nepříliš zdařilou. Následky odstraňujeme dodnes. Nyní byla vyměněna elektroinstalace a osvětlení. Toto jsou ty větší realizované akce, ale samozřejmě byly prováděny i další menší údržbářské práce, kterými se snažíme zlepšovat stav a prostředí školy.

Na závěr bych se s vámi rád podělil o dobrou zprávu. Stejně jako v minulém školním roce se nám podařilo být součástí pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, které financuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Celkem jsme získali 250.000,- Kč. Peníze byly určeny na exkurze a vzdělávací programy vybraných institucí a na náklady spojené s jejich návštěvou. Díky této podpoře bylo realizováno 20 exkurzí, kterých se zúčastnilo 339 žáků. I letos se naši žáci mohou těšit na zajímavá a nově vybraná místa, která zdarma navštívíme, jelikož jsme oněch 250.000,- opět získali. A tak zavítáme například i do Olomouce, zajímavého města, kam bychom se za běžných okolností díky finanční náročnosti nikdy nepodívali.

Jan Tůma, ředitel

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.