Ředitelské volno 30. 04. 2018

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném  a  jiném  vzdělávání (školský zákon)  a  čl.  1  odstav.  4  zákona  č. 472/2011 Sb. jako ředitel školy vyhlašuji dne 30. 04. 2018 ředitelské volno z důvodu povinného školení pedagogického sboru v rámci projektu EU ve spolupráci s Novou školou o.p.s. Ředitelské volno se týká pouze žáků školy. Provoz školní družiny bude po projeveném zájmu a domluvě s rodiči upřesněn.

Mgr. Bc. Jan Tůma, ředitel ZŠ Zlonice

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.