Poděkování za Květinkový den

Nezisková organizace Liga proti rakovině zaslala naší škole jmenovité poděkování za spolupráci a podporu, kterou Květinkovým dnem již více než 25 let vyjadřujeme. V letošním 26. ročníku jsme vybrali 6 486 korun, ty budou použity na dlouhodobé programy Ligy – nádorovou prevenci, podporu výzkumu či přístrojové vybavení onkologických pracovišť. Učitele i žáky poděkování velmi potěšilo a můžeme slíbit, že se i v příštích letech sbírky pravidelně zúčastníme.

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.