První týdny v první třídě

Začalo září a po prázdninách se nám vrátili žáci do školy.  Spolu s nimi usedlo do své první školní lavice 53 prvňáčků. Na nových žáčcích bylo vidět jejich těšení se na nové věci a kamarády.  První den byl pro naše žáčky slavnostní, v doprovodu svých rodičů i prarodičů strávili ve škole jednu hodinu.  Další dny už byli ve škole déle a měli možnost poznat školu i své nové spolužáky. Nyní děti strávily ve škole již dva celé týdny. Během té doby si prvňáčci našli nové kamarády, svými obrázky vyzdobili svou novou třídu a také se toho mnoho naučili. Umí již pět písmenek a začínají číst první slova i věty. V matematice nám ukazují, jak zvládají počítání do pěti. Naši prvňáčci zvládají i vzájemně spolupracovat, a dokonce jsme si ve třídě zahráli první divadlo, a to pohádku O Koblížkovi. Zkrátka nám, paním učitelkám, dělají velkou radosti tím, jak jsou šikovní a zvládají pracovat. Věříme, že jim to tak půjde dál a těšíme se na naše další společné týdny ve škole.

Mgr. Jana Hrdličková, třídní učitelka

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.