Category Archives: ZŠ Zlonice

Exkurze do Plas

Národní technické Muzeum v Plasech přivítalo tentokrát osmáky a sedmáky. Sice v rouškách, ale za krásného počasí jsme strávili příjemný den prohlídkou expozice stavitelství v bývalém pivovaru. Prohlídka na nás udělala velký dojem, protože jsme se mohli opravdu názorně seznámit … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Exkurze do Plas

Legiovlak

V úterý 15. září jsme ve Slaném navštívili Legiovlak. Jedná se o putovní muzeum československých legií. Průvodce, který byl oděn v replice legionářského stejnokroje, nám podal poutavý výklad o jednotlivých vagónech. Dozvěděli jsme se, co jsou legie, kdo byl legionář a mnoho … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Legiovlak

Aktualizace mimořádných opatření

Vážení rodiče, milí žáci, s ohledem na níže uvedené zdroje a po telefonickém potvrzení opatření na MŠMT se od zítřka, tedy 10. 9. nařizuje nošení roušek (šátků, respirátorů, ústenek apod.) ve SPOLEČNÝCH prostorách školy (chodby, šatny, WC apod.). Opatření se … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktualizace mimořádných opatření

Národní pedagogické muzeum v podání třeťáků

Jan Ámos Komenský? Učitel národů, reformátor, „škola hrou“ … to vše a mnoho dalšího se nám může vybavit při zaznění tohoto jména. My, žáci třetích ročníků, jsme se ale chtěli o tomto velikánovi dozvědět co nejvíce, a proto jsme navštívili … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Národní pedagogické muzeum v podání třeťáků

Návštěva pražského Pedagogického muzea J. A. Komenského

V úterý 23. června jsme se rozjeli se žáky 4. A a 4. B do Prahy na exkurzi hrazenou z dotačního programu pokusného ověřování návštěvnosti památek. I když nás bylo jenom 13, tak jak to současná doba vyžaduje, vyjeli jsme … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva pražského Pedagogického muzea J. A. Komenského

Zápis do školní družiny

Vážení rodiče, zápis do ŠD na školní rok 2020 / 2021 se bude konat 25. 6. a 26. 6. od 11 do 15 hodin. V případě zájmu o docházku do ŠD v příštím školním roce se musí každý (včetně rodičů, … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do školní družiny

Vrácení poplatku za ŠD

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s epidemií koronaviru rozhodl ředitel školy o vrácení úplaty za vzdělávání ve školní družině za měsíce duben, květen a červen 2020, a to v plné výši. Prominutí úplaty v období duben – červen 2020 … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vrácení poplatku za ŠD

Informace pro rodiče BUDOUCÍCH žáků 1. ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, protože si uvědomujeme, jak závažný krok čeká na vás i vaše dítě v září letošního roku, a protože vám chceme tento krok co nejvíce ulehčit a zpříjemnit, dovolujeme si vás pozvat na informační schůzku ohledně nástupu … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro rodiče BUDOUCÍCH žáků 1. ročníku

Aktivity pro žáky II. stupně

Vážení rodiče, rozhodnutím vlády je dána školám možnost organizovat aktivity pro žáky II. stupně. Ovšem nepůjde o stejný charakter „návratu“ jako u žáků I. stupně.  Výuka bude nadále probíhat distanční formou. Z webových stránek ministerstva školství zprostředkováváme tyto vybrané informace: Další … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktivity pro žáky II. stupně

Dokumenty k nástupu žáků do školy

Vážení rodiče, v souvislosti s možným nástupem vašich dětí do školy se prosím seznamte s následujícími dokumenty: Ochrana zdraví Příloha – čestné prohlášení Děkujeme. Výňatek nejdůležitějších opatření: Pohyb žáků před vstupem do školy a ve škole organizuje škola podle těchto … Continue reading

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dokumenty k nástupu žáků do školy