Google classroom

Vážení rodiče, milí žáci,

jistě neuniklo vaší pozornosti, že v uplynulém týdnu přesouváme většinu vašich úkolů a chůzek online na stránky Google s využitím nových účtů a přístupu zvlášť pro naši školu. Někteří s tím nemají problém, jinde nás nové přihlašování trochu „zlobí“.

Následující příspěvek od paní učitelky Vackové je tedy hlavně pro ty, kteří mají zejména s prvním přihlášením do Google classroom nějaký problém. Vše je jasně a názorně vysvětleno, není se čeho bát…

Návod na přihlášení k Google classroom

 

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Google classroom

Organizace výuky na II. stupni školy

Vážení rodiče, milí žáci

nařízením vlády (Ministerstva zdravotnictví) a na základě metodických pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dochází k úpravě organizace vzdělávání v základních školách. Od 12. října zahajujeme střídavou výuku žáků II. stupně.

V týdnu od 12. října do 16. října se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat žáci VI., VII. ročníku (třídy VI.A, VI.B, VII.A, VII.B) a distančně (z domova) žáci VIII., IX. ročníku (třídy VIII.A, VIII.B, IX.)

V týdnu od 19. října do 23. října se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat žáci VIII., IX. ročníku (třídy VIII.A, VIII.B, IX.) a distančně (z domova) žáci VI., VII. ročníku (třídy VI.A, VI.B, VII.A, VII.B).

Distanční výuka (z domova) bude probíhat prakticky dle rozvrhuPovinností žáků je se jí účastnit. V případě nepřítomnosti (absence) je potřeba informovat vyučující a v systému Škola OnLine napsat omluvenku, tak jako při výuce prezenční.

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

Podrobné informace můžete najít v odkazu MŠMT.

Mgr. Bc. Jan Tůma

ředitel školy

 

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

  • omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd se zaokrouhluje). Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny, jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.
  • 26. října a 27. října budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. – 30. října
Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Organizace výuky na II. stupni školy

Květinkový den

Naše škola se ve středu 30. 9. tradičně zapojila do prodeje látkových květů měsíčku zahradního v rámci již 24. ročníku Českého dne proti rakovině, a tak se žáci devátého ročníku vydali nejen mezi své spolužáky z ostatních tříd, ale mohli jste je potkat i v ulicích Zlonic. Akce byla úspěšná, prodali jsme všech 250 květinek a utržili za ně více než 5 500 Kč. Květy byly nabízeny za minimální cenu dvacet korun. Výtěžek putuje na podporu léčby a výzkumu zákeřné choroby. Děkujeme  tímto všem, kteří přispěli do veřejné sbírky Ligy proti rakovině.

Jana Tůmová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Květinkový den

Exkurze do Plas

Národní technické Muzeum v Plasech přivítalo tentokrát osmáky a sedmáky. Sice v rouškách, ale za krásného počasí jsme strávili příjemný den prohlídkou expozice stavitelství v bývalém pivovaru. Prohlídka na nás udělala velký dojem, protože jsme se mohli opravdu názorně seznámit se stavbou domu od základů, přes hrubou stavbu až po dokončení a technické vybavení. Druhou půlku exkurze jsme strávili v řemeslné dílně, kde nás paní instruktorka naučila základům práce se dřevem. Všichni jsme si pak vyrobili stojánek na mobil. Prohlédli jsme si dvůr kláštera a nezbývalo, než se vydat domů. Rozhodně bychom si takovouto výuku rádi zopakovali.

Dívky z VIII. B

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Exkurze do Plas

Legiovlak

V úterý 15. září jsme ve Slaném navštívili Legiovlak. Jedná se o putovní muzeum československých legií. Průvodce, který byl oděn v replice legionářského stejnokroje, nám podal poutavý výklad o jednotlivých vagónech. Dozvěděli jsme se, co jsou legie, kdo byl legionář a mnoho dalších zajímavostí. V každém z vagónů jsme viděli výstavu panelů a předmětů, které přibližují život a boj československých legionářů na Transsibiřské magistrále. Prohlédli jsme si například vozy polní pošty a plukovní prodejny. Zaujali nás originální součásti výstroje a předměty, které legionáři používali.

 

Žáci 9. ročníku

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Legiovlak

Aktualizace mimořádných opatření

Vážení rodiče, milí žáci,
s ohledem na níže uvedené zdroje a po telefonickém potvrzení opatření na MŠMT se od zítřka, tedy 10. 9. nařizuje nošení roušek (šátků, respirátorů, ústenek apod.) ve SPOLEČNÝCH prostorách školy (chodby, šatny, WC apod.). Opatření se nevztahuje na vyučovací hodiny.

Plaga: Roušky budou povinné ve škole všude mimo třídy

Prymula: Nové nařízení bude platit od půlnoci, sepisujeme výjimky

„My jsme na tom s premiérem ráno seděli, takže skutečně to (nové nařízení) vyjde. Bude to platit od půlnoci, tedy od zítřka. A to faktické sdělení je jednoduché – roušky ve všech vnitřních prostorách po celé republice,“ uvedl pro Seznam Zprávy Roman Prymula, který je součástí Centrálního řídícího týmu Chytré karantény.

Jak dodal, v těchto chvílích se nařízení ladí a sepisuje. „Řeší se otázka těch různých výjimek – například věková kategorie a kdo by to nemusel nosit povinně,“ vysvětlil Prymula.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-cesku-pribylo-rekordnich-1164-potvrzenych-pripadu-covidu-za-den-118992#seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=bVnpoh0epxE-202009090959&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktualizace mimořádných opatření

Národní pedagogické muzeum v podání třeťáků

Jan Ámos Komenský? Učitel národů, reformátor, „škola hrou“ … to vše a mnoho dalšího se nám může vybavit při zaznění tohoto jména. My, žáci třetích ročníků, jsme se ale chtěli o tomto velikánovi dozvědět co nejvíce, a proto jsme navštívili Národní pedagogické muzeum v Praze. V muzeu je celý životopis J. A. Komenského vyobrazen na velkých barevných komiksových panelech, které se nám moc líbily. Také jsme viděli krátké video o jeho životě, skládali jsme puzzle, viděli jsme třídu, do které mohli chodit naše prababičky a pradědové a mnoho dalšího. Exkurze do Prahy se nám opravdu líbila.

Žáci 3. A a 3. B

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Národní pedagogické muzeum v podání třeťáků

Návštěva pražského Pedagogického muzea J. A. Komenského

V úterý 23. června jsme se rozjeli se žáky 4. A a 4. B do Prahy na exkurzi hrazenou z dotačního programu pokusného ověřování návštěvnosti památek. I když nás bylo jenom 13, tak jak to současná doba vyžaduje, vyjeli jsme si navštívit naše hlavní město. Nejdříve jsme si udělali malou zastávku ve Valdštejnské zahradě na Malé Straně. Tady nás zaujal bílý páv, krásné sochy a umělá jeskyně. A pak už hlavní cíl našeho výletu – Pedagogické muzeum J. A. Komenského. Podrobně jsme se seznámili se životem Komenského, s hlavními myšlenkami jeho učení a byli jsme překvapeni jeho moderními názory na výuku. Paní průvodkyně nás moc chválila a pozvala nás na další návštěvu. Na závěr jsme si mohli koupit suvenýr v místním obchůdku. Všechno se nám moc líbilo.

Mgr. Ilona Dornicová a žáci čtvrtého ročníku

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva pražského Pedagogického muzea J. A. Komenského

Zápis do školní družiny

Vážení rodiče,
zápis do ŠD na školní rok 2020 / 2021 se bude konat 25. 6. a 26. 6. od 11 do 15 hodin. V případě zájmu o docházku do ŠD v příštím školním roce se musí každý (včetně rodičů, jejichž děti navštěvují ŠD v aktuálním školním roce) osobně dostavit k zápisu. Kapacita ŠD je omezená, proto budou přednostně přijímány děti zaměstnaných rodičů, děti z nižších ročníků a děti dojíždějící. Podáním žádosti nevzniká automatický nárok na přijetí do ŠD. O přijetí rozhoduje vedoucí ŠD na základě výše uvedených kritérií. V případě, že do přihlášky uvedete jinou pověřenou osobu k vyzvedávání dítěte ze ŠD než zákonného zástupce, je nutné mít s sebou jeho číslo OP.

Marcela Moravcová, vedoucí ŠD

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do školní družiny

Vrácení poplatku za ŠD

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s epidemií koronaviru rozhodl ředitel školy o vrácení úplaty za vzdělávání ve školní družině za měsíce duben, květen a červen 2020, a to v plné výši. Prominutí úplaty v období duben – červen 2020 se uplatní pouze za ten měsíc, kdy z důvodu mimořádných epidemiologických opatření nebude obnovena činnost školní družiny v běžném režimu dle Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zákonní zástupci žáků navštěvujících školní družinu, kteří již úplatu za vzdělávání zaplatili, si mohou požádat o navrácení úplaty za uvedené tři měsíce. Žádost je možno podat nejpozději do 30. 6. 2020. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Možnosti podání jsou následující: emailem na adresu zs.zlonice@seznam.cz (podepsaná, oskenovaná žádost), poštou na adresu školy, případně vhozením do poštovní schránky školy. Všechny vratky budou vyplaceny do 10. 7. 2020. Vzor žádosti ke stažení najdete v záložce Dokumenty nebo přímo ZDE.

Ve Zlonicích dne 27. 5. 2020 Mgr. Bc. Jan Tůma, ředitel školy, v.r.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vrácení poplatku za ŠD