Centrum kolegiální podpory ve zlonické škole

Gymnázium Slaný velmi úzce spolupracuje na tvorbě pořadu Zázraky přírody a své poznatky přenáší právě do pedagogické praxe. V závěru roku 2018 jsme dostali nabídku být součástí realizace projektu „Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu v Slaném.“ Do konce roku zbývaly prakticky hodiny, a tak prázdniny neprázdniny, vše se muselo řešit promptně, jelikož příležitost je nutné chytit za pačesy. Přehoupl se nový rok a už jsme seděli na celorepublikovém setkání všech zapojených škol z  1., 2. i 3. vlny, do které spadáme my. Během dvoudenního semináře plného inspirací jsme se dokázali zorientovat v realizaci projektu a hlouběji jsme pochopili jeho obrovský význam.

Věda a technika je pro budoucnost klíčová. Žáci se v rámci projektových odpolední učí nejen pracovat se specializovaným vybavením, které jsme pro školu získali v hodnotě 300.000,-Kč, ale také poznávají zákonitosti přírody. Hravou formou se žákům otevírá široký obzor lákající je k dalším pokusům i k bádání. Filozofie projektu stojí na badatelsky orientované výuce, která žáky aktivizuje a vtahuje do děje. V projektu ale jde i o to ukázat ostatním pedagogům (a nejen na naší škole), že se takové výuky nemusí bát, s přípravou ji zvládne každý. Vzniklé Centrum kolegiální podpory je pro učitele opěrným bodem, na který se mohou obrátit a naši pedagogové rádi poradí a pomohou. Nebojme se vědy a techniky, bez které se do budoucna neobejde téměř žádný obor lidské činnosti, a připravme naše žáky na budoucnost!

Mgr. Jan Tůma, ředitel školy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Centrum kolegiální podpory ve zlonické škole

Preventivní programy pro žáky

Preventivní programy jsou každoročně součástí výuky na naší škole. Poslední setkání s lektory probíhalo hned v několika třídách a s různými tématy. Většinou byli aktéři programů zváni na aktuální téma, jehož problémy se ve třídě vyskytly. A tak se 4. ročník zúčastnil povídání o nových informačních technologiích a jejich vlivu na děti. Vysvětlili jsme si termíny jako kyberšikana, kyberstalking, bezpečné používání sociálních sítí apod. Preventivní program „Jsi online“ děti velmi zaujal.

Žákyně sedmého, osmého a devátého ročníku vyslechli přednášku s besedou na téma „Žena – symbol života“. Jiným způsobem než při hodinách biologie jim byla přiblížena témata období dospívání, hygieny těla, první návštěvy gynekologa či antikoncepce.

Děkujeme firmě MP Education a přednášející paní Mgr. M. Podlahové za velmi pěkný přístup k žákům.

Mgr. Š. Bauerová, metodik prevence

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Preventivní programy pro žáky

Návštěva z mateřských školek

Každoroční návštěva předškoláků patří k jarnímu období již řadu let. Děti se před zápisem seznámí s budovou školy, třídami, tělocvičnou či třeba jídelnou. Tentokrát si osmáci, jimž každoročně příprava programu pro školku patří, pozvali děti z Královic a z Budenic. Připravili pro ně opravdu pestrý program, jehož součástí byla například hodina matematiky, výtvarné činnosti, hry v tělocvičně, prohlídka budovy školy i svačina ve školní jídelně. Děti odcházely spokojené a nadšené a my doufáme, že jim to následujících devět let vydrží!

VIII. ročník

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva z mateřských školek

Výtvarná soutěž Ostrova Slaný

Žáci se v rámci hodin výtvarné výchovy zúčastnili výtvarné soutěže „Z pohádky do pohádky“, kterou organizoval Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný. Blahopřejeme všem, kteří se do soutěžení o nejhezčí výkres či výtvor se zápalem pustili. Obdiv patří našim osmákům, kteří společně vyrobili i pohádkové dřevěné divadlo. Žáci se umístili na velmi pěkných místech a kromě diplomů dostali i drobné dárky.

Za školní organizátory soutěže Mgr. Š Bauerová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výtvarná soutěž Ostrova Slaný

Přírodopis trochu jinak

Přírodopisná témata probíráme pokaždé trochu jiným způsobem, snažíme se, aby téma žáky nejen zaujalo, ale aby pro ně bylo přínosné i z praktického hlediska. A tak jsme tentokrát téma Ekosystém rybník probírali přímo u zlonického rybníka. Podle botanických klíčů jsme určovali rostliny, které se v jeho okolí vyskytovaly, pozorovali jsme ptactvo, to přezimující i to, jež se pomalu vrací z teplých krajin a snaží se zahnízdit. Zaměřili jsme se i na vodní živočichy, které lze buď vidět, jak rejdí ve vodě, nebo tu po nich zůstaly na břehu stopy, nory či jiné úkryty. Ve škole naše pozorování pokračovalo. Pod mikroskopem jsme měli možnost pozorovat i ty organismy, které pouhým okem buď nevidíme, nebo nemůžeme sledovat detaily stavby těla. Doufejme, že si žáci mnohé poznatky odnesli do praktického života.

Mgr. Štěpánka Bauerová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přírodopis trochu jinak

Jak přelstít suchou budoucnost…

V pondělí 25. března navštívila školu lektorka Mgr. Markéta Haštabová z ICM Slaný. Protože v hodinách ekologie o vodě, o šetření s vodou či o ekologických katastrofách hodně mluvíme, byli jsme na nové informace dobře připraveni. První hodina proběhla formou přednášky, v níž jsme se dozvěděli mnoho příkladů z praxe, něco o tání ledovců i o hrozbě zatopení Paříže ledovcovou vodou. Druhá hodina byla více než akční. Rozdělili jsme se na skupinky a každá měla promyslet způsob řešení některé situace. Možná si řeknete, co takové děti mohou promyslet? Ale řešení byla zdánlivě jednoduchá. Kapající kohoutek? Ne, neopravíme ho my, žáci, jen na něj ale musíme někoho upozornit. Protéká na klučičích toaletách voda? Neodejdu lhostejně zpátky do třídy, ale nahlásím takovou situaci třeba ihned po cestě do třídy v ředitelně či u paní hospodářky. Oni si již poradí, koho zavolat. Přednáška se nám moc líbila, napadla nás při ní spousta příkladů, jak vodou můžeme šetřit i my, děti.

Ing. Hana Voříšková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak přelstít suchou budoucnost…

Listování

Projekt Listování má šestnáctiletou tradici, u nás ve škole byl letos již potřetí. Jedním z otců projektu je Lukáš Hejlík, který se svými kolegy představuje zajímavé knihy formou scénického čtení. Od této formy čtení knih se ale tzv. listování liší tím, že text je vizualizován pomocí kostýmů, rekvizit, pěveckými či tanečními vložkami, často i spoluprací s diváky. Listování prostě přibližuje knihy dětem jinou formou a pomáhá tak podporovat rozvoj dětského čtenářství.

Letos k nám Hejlíkova skupina zavítala s knihou Myši patří do nebe autorky Ivy Procházkové. Dětem z prvního stupně se moc líbila a odměnily herce obrovským potleskem. Pro druhý stupeň jsme z jejich nabídky vybrali knihu Markéty Baňkové Straka v říši entropie. Žáci se dobře zahraným vtipům nejen zasmáli, ale vzhledem k lehce naučné povaze knihy možná některé fyzikální zákony i lépe pochopili. Všichni už se těšíme na další Listování.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Listování

Výzva pro chemika

Spolana Neratovice uspořádala společně s Gymnáziem Václava Beneše Třebízského ve Slaném a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje chemickou soutěž s názvem Výzva pro chemika. A protože naši osmáci mají výzvy rádi, rozhodli jsme se zúčastnit, a to rovnou v počtu tří týmů. Jejich úkolem bylo dle doručených instrukcí vytvořit videonahrávku o pokusu, který byl pro všechny účastníky stejný. A protože fantazii se meze nekladou, jsou vzniklá videa opravdu netradiční a zábavná 🙂

Všechny musím pochválit za odvahu, zápal a plné zapojení do projektu. Sami žáci předem netušili, kolik času, energie i trpělivosti bude potřeba. S minimální pomocí zvládli nelehký úkol a v konkurenci padesáti oslovených základních škol a konečných sedmnácti zaregistrovaných týmů dosáhli obrovského úspěchu – dva ze tří našich týmů postupují mezi šest nejlepších do dalšího kola, které se koná 28. března ve slánském gymnáziu. Z tohoto kola pak nejlepší 3 týmy postupují do finále, které proběhne na půdě Spolany Neratovice. Jsem na „svoje děti“ hrdá a doufám, že se nám podaří postup do finále. Držte nám palce!!!

Ing. Jana Lišková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzva pro chemika

Klokani ve Zlonicích

Ne, nejedná se o žádnou exotickou návštěvu, ale o jubilejní 25. ročník soutěže Matematický klokan. Tato mezinárodní akce, do které se pravidelně zapojujeme i my, spojuje žáky z pěti kontinentů a z více než 60 zemí. Přes 6 miliónů žáků z celého světa usedá každý třetí březnový pátek do lavic a hledá radost a krásu v řešení nestandardních matematických úloh. Mám radost, že se každoročně v naší škole zapojuje mnoho žáků, a ještě vetší, že velká část z nich se svým řešením umísťuje nad průměrným bodovým ziskem v České republice. Nejinak tomu bylo i letos a děkuji všem zúčastněným žákům za jejich snahu, píli a ochotu se s „matematickým klokanem“ poprat. 🙂

Ing. Jana Lišková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Klokani ve Zlonicích

Exkurze do Národního pedagogického muzea J. A. Komenského

V úterý jsme se vypravili v rámci projektu Pokusné ověřování do Národního pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze. Nejdříve nám paní průvodkyně pustila film o J. A. Komenském. Ve skupinách jsme četli články o našem Učiteli národů a doplňovali informace do pracovních listů. V prvním patře jsme si sedli do starých lavic, zkusili jsme si napsat písmena brkem a plnili jsme úkoly, které se vztahovaly ke školství z 18. a 19. století. Jako upomínku jsme dostali pexeso s významnými osobnostmi ČR a záložku do knížky. Exkurze se nám moc líbila.

Žáci IV. A

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Exkurze do Národního pedagogického muzea J. A. Komenského