Putování tří králů

Ve středu 6. ledna jsme ve školní družině oslavili Den tříkrálový. Nejprve jsme si přečetli příběh o jejich putování za Ježíškem, poté jsme si poslechli koledu a vytvořili loutky Kašpara, Melichara a Baltazara. Nakonec nás čekal zábavný kvíz, který byl připravený v budově školy.  Každá třída chodila samostatně, aby se děti navzájem nepotkaly. V kvízu na děti čekaly otázky, na které se dozvěděly odpovědi v příběhu. Například jak se tři králové jmenovali a kam se vydali. Pokud děti správně otázky vyřešily, vzniklo jim z písmenek slovo Jeruzalém. Na úplném konci kvízu na děti čekala odměna  – hopík a mandarinka. Všem se nám putování tří králů moc líbilo a dozvěděli jsme plno nových informací.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Putování tří králů

Prezenční výuka ve škole

Krajské úřady dostaly po zahájení online výuky za úkol, aby vyčlenily zařízení, která budou nadále fungovat pro děti pracovníků Integrovaného záchranného sytému a dalších pracovníků v první linii. Naše škola vzala oslovení krajským úřadem za své a otevřela třídu, kam děti denně na výuku docházejí. Nejsou to jen žáci naší školy, máme tu i děti z 1. ZŠ Slaný a z Vraného. Nad dětmi má dohled pan Švikruha a paní Skleničková. Střídavě se starají o to, aby děti měly po ránu připravené počítače, včas k nim zasedly na své hodiny a v tichosti plnily úkoly. Není to práce jednoduchá, žáci jsou z různých tříd a ročníků, na školách mají i jinak přestávky. Udržet deset dětí v tichosti, aby se vzájemně nerušily a nenarušovaly online vyučování jiným dětem na internetu, dá skutečně člověku zabrat.

Během dopoledne se žáci učí, plní úkoly zadané svými vyučujícími, v poledne mají ve školní jídelně zajištěný oběd. Po obědě už jen doplní zbývající školní práci a mohou si odpočinout u her. Sídlí ve třídě, která je školní družinou, tudíž mají k dispozici spoustu věcí, aby se mohli zabavit. Pokud mají na odpoledne domácí úkoly, mohou si je tu vypracovat. Některé děti zůstávají do tří hodin, jiné jdou po vyučování domů.

Všem se tu líbí, Markétka, Natálka, Jakub a Ondra se rozpovídali o tom, že… „doma by byli sami, občas vypadne internet, nefunguje počítač a nikdo jim to nespraví. Jsou rádi ve škole i proto, že jim pan učitel nebo paní učitelka pomůžou, když si nevědí rady. Jo, a taky tu nejsou sami a můžou si popovídat a pohrát s kamarády. Doma je to nuda, být tam sám. Jo, a taky jsou tu hry a ty doma nemám s kým hrát. A taky mě to nenutí lenošit, prostě se tady ve škole pracuje, takže nemám žádný neomluvený a nedodělaný úkoly…“

Jsme rádi, že se dětem ve škole líbí a doufáme, že se i ostatní žáci mezi své kamarády brzy vrátí.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prezenční výuka ve škole

V lednu u prvňáčků

Všichni jsme moc rádi, že jsme se mohli po vánočních prázdninách vrátit zpátky do školy, a ne jako většina našich starších spolužáků zůstat doma na distanční výuce. Na podzim naši žáčci z první třídy zvládali výuku na dálku dobře, úkoly plnili a na on-line  hodiny se až na pár výjimek připojovali. Ale stejně nic nenahradí osobní setkání a výuku v lavicích. V novém roce jsme se vrátili do školy s úsměvem a s nadšením do práce. Zbývalo nám seznámit se už jen s několika písmeny velké tiskací abecedy, a to jsme hravě zvládli.  Od příštího týdne budeme poznávat jejich malé tvary a pomalu se začneme učit i psací písmenka. V lednu konečně přišla zima a zavítala i k nám do třídy. Naučili jsme se už několik básniček s touto tematikou a doprovázíme je pohybem, abychom se u toho i zahřáli, protože ve třídě často větráme.  V matematice nám pomáhají počítat i sněhuláci a rukavice. Sněhuláky nestavíme jen venku ze sněhu, ale vytvořili jsme je i z papíru a zdobí nám naši třídu a chodbu školy.

Třídní učitelka Mgr. Jana Hrdličková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem V lednu u prvňáčků

Vánoční besídky

Přiblížily se Vánoce a vzhledem k tomu, že jsme byli dnes naposledy s dětmi ve škole v tomto kalendářním roce, nechyběla ani u nás besídka. Nejprve jsem dětem přečetla vánoční pohádku, potom mi oni na oplátku zahráli na Boomwhackers několik vánočních písniček. Do 5. B jsme byli pozváni na vánoční divadelní vystoupení, které si děti připravily. Moc se nám to líbilo. Pochutnávali jsme si na cukroví (sami jsme si napekli ve středu při pracovních činnostech linecké, vanilkové rohlíčky a perníčky) a pak už přišlo na řadu nadělování a rozbalování dárků. Když se s dárky děti potěšily, zhlédli jsme část animované České mše vánoční od Jana Jakuba Ryby. Dále jsme hráli hry a soutěže. Na závěr jsme společně poklidili a s přáním klidných Vánoc jsme se rozešli.

Mgr. Ilona Dornicová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoční besídky

Besídky proběhly ve všech třídách, které poslední páteční den směly být ve škole. S rouškami a všemi opatřeními byly trochu netradiční, na druhém stupni jsme jim věnovali jen jednu hodinu, ale děti o ně nepřišly.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

ROZVRH HODIN od 4. 1. 2021 a provoz škol do 10. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

usnesením vlády ze dne 23. 12.  je do 10. 1. 2021 povolena osobní přítomnost:
• dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,
• žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Bližší informace v odkazu:

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf 

Od 4. ledna dochází z personálních důvodu ke změně pedagogů a rozvrhu, který již nyní máte ve ŠkoleOnLine.

Zde je celkový přehled.

Rozvrh 2021

Snad na brzké osobní setkání se těší

Jan Tůma, ředitel školy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ROZVRH HODIN od 4. 1. 2021 a provoz škol do 10. 1. 2021

Vánoční pozdrav žáků a učitelů naší školy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoční pozdrav žáků a učitelů naší školy

Google classroom

Vážení rodiče, milí žáci,

jistě neuniklo vaší pozornosti, že v uplynulém týdnu přesouváme většinu vašich úkolů a chůzek online na stránky Google s využitím nových účtů a přístupu zvlášť pro naši školu. Někteří s tím nemají problém, jinde nás nové přihlašování trochu „zlobí“.

Následující příspěvek od paní učitelky Vackové je tedy hlavně pro ty, kteří mají zejména s prvním přihlášením do Google classroom nějaký problém. Vše je jasně a názorně vysvětleno, není se čeho bát…

Návod na přihlášení k Google classroom

 

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Google classroom

Organizace výuky na II. stupni školy

Vážení rodiče, milí žáci

nařízením vlády (Ministerstva zdravotnictví) a na základě metodických pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dochází k úpravě organizace vzdělávání v základních školách. Od 12. října zahajujeme střídavou výuku žáků II. stupně.

V týdnu od 12. října do 16. října se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat žáci VI., VII. ročníku (třídy VI.A, VI.B, VII.A, VII.B) a distančně (z domova) žáci VIII., IX. ročníku (třídy VIII.A, VIII.B, IX.)

V týdnu od 19. října do 23. října se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat žáci VIII., IX. ročníku (třídy VIII.A, VIII.B, IX.) a distančně (z domova) žáci VI., VII. ročníku (třídy VI.A, VI.B, VII.A, VII.B).

Distanční výuka (z domova) bude probíhat prakticky dle rozvrhuPovinností žáků je se jí účastnit. V případě nepřítomnosti (absence) je potřeba informovat vyučující a v systému Škola OnLine napsat omluvenku, tak jako při výuce prezenční.

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

Podrobné informace můžete najít v odkazu MŠMT.

Mgr. Bc. Jan Tůma

ředitel školy

 

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

  • omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd se zaokrouhluje). Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny, jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.
  • 26. října a 27. října budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. – 30. října
Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Organizace výuky na II. stupni školy

Květinkový den

Naše škola se ve středu 30. 9. tradičně zapojila do prodeje látkových květů měsíčku zahradního v rámci již 24. ročníku Českého dne proti rakovině, a tak se žáci devátého ročníku vydali nejen mezi své spolužáky z ostatních tříd, ale mohli jste je potkat i v ulicích Zlonic. Akce byla úspěšná, prodali jsme všech 250 květinek a utržili za ně více než 5 500 Kč. Květy byly nabízeny za minimální cenu dvacet korun. Výtěžek putuje na podporu léčby a výzkumu zákeřné choroby. Děkujeme  tímto všem, kteří přispěli do veřejné sbírky Ligy proti rakovině.

Jana Tůmová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Květinkový den