Kyberbezpečnost – online beseda

Děti se již rok pohybují  téměř celé dny na internetu. Jak moc bezpečně? Vědí ony samy, co jim hrozí? 8. března se pro žáky naší školy konala online beseda Kyberbezpečnost. Ve spolupráci s Ostrovem Slaný a s projektem Calliditas Edutainment ji zorganizoval pan učitel Pagač. Zúčastnily se jí šesté a sedmé ročníky, každý po dvou hodinách v rámci běžného vyučování. Připojila se naprostá většina žáků, kteří živě a samostatně reagovali a s lektorem spolupracovali. Obsahem besedy bylo bezpečné chování při pohybu na internetu, zásady bezpečné komunikace s neznámými lidmi, nakládání s nevyžádanou poštou a především i problémy kyberšikany a kyberstalkingu, pojmy, které se v současné době, kdy se děti nemohou běžně stýkat, značně rozbujely.

Lektor byl velmi přátelský, odborně na vysoké úrovni, s dětmi to uměl. Až se žáci vrátí do školy, rádi bychom podobnou besedu uspořádali i naživo, s využitím nejmodernější techniky, např. virtuální reality.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kyberbezpečnost – online beseda

Zápis do první třídy

Zapis2021

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do první třídy

SLAVNOST ČTENÁŘE V PRVNÍ TŘÍDĚ

Prvňáci mají za sebou půlrok ve škole.  Když v září poprvé usedali do lavic, někteří poznali sotva pár písmenek. Během půl roku se jich naučili tolik, že už si zvládnou téměř vše přečíst. A to si říká o oslavu! V pátek 12. února jsme si tedy udělali v první třídě projektový den, který se týkal především čtenářských dovedností našich dětí.  Žáčci plnili různé úkoly, kdy hledali stejná písmena, luštili a tvořili rébusy a také skládali ze slov věty.  A protože pracovali ve skupinách, tak se zároveň učili spolupracovat a pomáhat si.  Za splněný úkol si skupina zasloužila klíč, každá musela získat celkem čtyři klíče, aby si zasloužila odměnu.  Jelikož máme u nás ve škole samé šikovné prvňáčky, všem se povedlo úkoly splnit a získali kromě sladké odměny i nové pracovní knihy, ze kterých se budeme učit číst. Všem se nám projektový den moc líbil a děti si za skvělou práci zaslouží velkou pochvalu!

Mgr. Jana Hrdličková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SLAVNOST ČTENÁŘE V PRVNÍ TŘÍDĚ

Zprávičky ze třídy IZS

Jsme žáci třetí, čtvrté a páté třídy a jsme moc rádi, že můžeme chodit se svými kamarády do školy a nemusíme být sami doma. Učíme se ve třídě hlavní družiny. Každý den máme distanční výuku a snažíme se jeden druhého nerušit. Někdy je to trochu složité, protože ne všichni máme online výuku ve stejný čas. Píšeme domácí úkoly a ve volných hodinách si hrajeme. Máme k dispozici mnoho her, které využíváme. Na konci každého týdne máme kroužek origami, kde se učíme stavět podle návodů z YouTube – různá zvířátka, misky, vázy, srdíčka… V tomto týdnu, kdy napadlo tolik sněhu, jsme si zahráli na Eskymáky a na zahradě za šatnou jsme si postavili ze sněhu iglú. Byl to super nápad a myslíme, že se nám stavba povedla. Bydlet v takovém příbytku bychom ale rozhodně nechtěli.

Žáci třídy IZS

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zprávičky ze třídy IZS

Testy k přijímacím zkouškám na střední školy

Vážení rodiče,

Česká školní inspekce nabízí pro letošní přijímací zkoušky možnost využít jako jednu z forem přípravy pro čtyřleté (ale i šestileté a  osmileté) studium elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Z nabídky citujeme: Testy připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. K dispozici jsou testy z českého jazyka a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v letech 2020, 2019, 2018 a 2017, plus ukázkové verze testů pro rok 2021.

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store. Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Testy k přijímacím zkouškám na střední školy

Putování tří králů

Ve středu 6. ledna jsme ve školní družině oslavili Den tříkrálový. Nejprve jsme si přečetli příběh o jejich putování za Ježíškem, poté jsme si poslechli koledu a vytvořili loutky Kašpara, Melichara a Baltazara. Nakonec nás čekal zábavný kvíz, který byl připravený v budově školy.  Každá třída chodila samostatně, aby se děti navzájem nepotkaly. V kvízu na děti čekaly otázky, na které se dozvěděly odpovědi v příběhu. Například jak se tři králové jmenovali a kam se vydali. Pokud děti správně otázky vyřešily, vzniklo jim z písmenek slovo Jeruzalém. Na úplném konci kvízu na děti čekala odměna  – hopík a mandarinka. Všem se nám putování tří králů moc líbilo a dozvěděli jsme plno nových informací.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Putování tří králů

Prezenční výuka ve škole

Krajské úřady dostaly po zahájení online výuky za úkol, aby vyčlenily zařízení, která budou nadále fungovat pro děti pracovníků Integrovaného záchranného sytému a dalších pracovníků v první linii. Naše škola vzala oslovení krajským úřadem za své a otevřela třídu, kam děti denně na výuku docházejí. Nejsou to jen žáci naší školy, máme tu i děti z 1. ZŠ Slaný a z Vraného. Nad dětmi má dohled pan Švikruha a paní Skleničková. Střídavě se starají o to, aby děti měly po ránu připravené počítače, včas k nim zasedly na své hodiny a v tichosti plnily úkoly. Není to práce jednoduchá, žáci jsou z různých tříd a ročníků, na školách mají i jinak přestávky. Udržet deset dětí v tichosti, aby se vzájemně nerušily a nenarušovaly online vyučování jiným dětem na internetu, dá skutečně člověku zabrat.

Během dopoledne se žáci učí, plní úkoly zadané svými vyučujícími, v poledne mají ve školní jídelně zajištěný oběd. Po obědě už jen doplní zbývající školní práci a mohou si odpočinout u her. Sídlí ve třídě, která je školní družinou, tudíž mají k dispozici spoustu věcí, aby se mohli zabavit. Pokud mají na odpoledne domácí úkoly, mohou si je tu vypracovat. Některé děti zůstávají do tří hodin, jiné jdou po vyučování domů.

Všem se tu líbí, Markétka, Natálka, Jakub a Ondra se rozpovídali o tom, že… „doma by byli sami, občas vypadne internet, nefunguje počítač a nikdo jim to nespraví. Jsou rádi ve škole i proto, že jim pan učitel nebo paní učitelka pomůžou, když si nevědí rady. Jo, a taky tu nejsou sami a můžou si popovídat a pohrát s kamarády. Doma je to nuda, být tam sám. Jo, a taky jsou tu hry a ty doma nemám s kým hrát. A taky mě to nenutí lenošit, prostě se tady ve škole pracuje, takže nemám žádný neomluvený a nedodělaný úkoly…“

Jsme rádi, že se dětem ve škole líbí a doufáme, že se i ostatní žáci mezi své kamarády brzy vrátí.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prezenční výuka ve škole

V lednu u prvňáčků

Všichni jsme moc rádi, že jsme se mohli po vánočních prázdninách vrátit zpátky do školy, a ne jako většina našich starších spolužáků zůstat doma na distanční výuce. Na podzim naši žáčci z první třídy zvládali výuku na dálku dobře, úkoly plnili a na on-line  hodiny se až na pár výjimek připojovali. Ale stejně nic nenahradí osobní setkání a výuku v lavicích. V novém roce jsme se vrátili do školy s úsměvem a s nadšením do práce. Zbývalo nám seznámit se už jen s několika písmeny velké tiskací abecedy, a to jsme hravě zvládli.  Od příštího týdne budeme poznávat jejich malé tvary a pomalu se začneme učit i psací písmenka. V lednu konečně přišla zima a zavítala i k nám do třídy. Naučili jsme se už několik básniček s touto tematikou a doprovázíme je pohybem, abychom se u toho i zahřáli, protože ve třídě často větráme.  V matematice nám pomáhají počítat i sněhuláci a rukavice. Sněhuláky nestavíme jen venku ze sněhu, ale vytvořili jsme je i z papíru a zdobí nám naši třídu a chodbu školy.

Třídní učitelka Mgr. Jana Hrdličková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem V lednu u prvňáčků

Vánoční besídky

Přiblížily se Vánoce a vzhledem k tomu, že jsme byli dnes naposledy s dětmi ve škole v tomto kalendářním roce, nechyběla ani u nás besídka. Nejprve jsem dětem přečetla vánoční pohádku, potom mi oni na oplátku zahráli na Boomwhackers několik vánočních písniček. Do 5. B jsme byli pozváni na vánoční divadelní vystoupení, které si děti připravily. Moc se nám to líbilo. Pochutnávali jsme si na cukroví (sami jsme si napekli ve středu při pracovních činnostech linecké, vanilkové rohlíčky a perníčky) a pak už přišlo na řadu nadělování a rozbalování dárků. Když se s dárky děti potěšily, zhlédli jsme část animované České mše vánoční od Jana Jakuba Ryby. Dále jsme hráli hry a soutěže. Na závěr jsme společně poklidili a s přáním klidných Vánoc jsme se rozešli.

Mgr. Ilona Dornicová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoční besídky

Besídky proběhly ve všech třídách, které poslední páteční den směly být ve škole. S rouškami a všemi opatřeními byly trochu netradiční, na druhém stupni jsme jim věnovali jen jednu hodinu, ale děti o ně nepřišly.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem