Zápis do 1. třídy ZŠ Zlonice

se koná

V PÁTEK 12. DUBNA 2019

OD 12 DO 16 HODIN,

 

V SOBOTU 13. DUBNA 2019

OD 9 DO 11 HODIN.

ZAPSÁNY BUDOU DĚTI NAROZENÉ V  DOBĚ

OD 1. 9. 2012 DO 31. 8. 2013

A DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU.

PŘI ZÁPISU PŘEDLOŽÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE SVŮJ OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE.

ZÁPIS SE KONÁ V PŘÍZEMÍ BUDOVY ŠKOLY.

Mgr. Jan Tůma, ředitel školy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Návštěva Žižkovského divadla

Páteční odpoledne jsme na konci února strávili s Klubem mladého diváka na představení Muži ve zbrani. Podle knih Terryho Pratchetta Zeměplocha ho režijně upravil a zpracoval Petr Vodička. Musíme poznamenat, že velice úspěšně, a také je třeba dodat, že i herecké obsazení v čele se Zitou Morávkovou a Gustavem Haškem bylo povedené a dobře promyšlené. Moc se těšíme, co pro nás KMD připraví příště.

Členové školního Klubu mladého diváka

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva Žižkovského divadla

Zábavná geometrie s dřívky

V matematice se také učíme o trojúhelnících. Využili jsme dřívka a na koberci jsme sestavovali ve skupinkách rovnoramenné trojúhelníky a měřili jsme jejich obvody. Dívky postavily vysoké věže a odhadovaly, z kolika dřívek se skládají. Nakonec jsme rozbalili krabici se stavebnicí Lega, která přišla v pondělí od paní Matouškové jako sponzorský dar. Děkujeme.

Žáci 4. A a Mgr. Blanka Burešová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zábavná geometrie s dřívky

Naše zábava o přestávkách

Naše přestávky dostaly úplně jiný náboj. Ve všech třídách na prvním stupni máme nová dřívka. Žáci si o přestávku rozvíjejí svou fantazii, motoriku a učí se tak spolupracovat a komunikovat mezi sebou.  Děti se během přestávek promění na architekty a stavitele a jejich stavby dosahují neuvěřitelných rozměrů. Za hezké přestávky děkujeme panu řediteli, který nám dřívka do tříd pořídil.

… protože, kdo si hraje nezlobí 🙂

Za první stupeň Barbora Štruplová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Naše zábava o přestávkách

Učíme se v přírodě

V rámci přírodovědy jsme se vydali do prostoru mezi školou a PAD, kde jsme prozkoumávali tamější přírodní prostředí. Už samotný prostor nás vybízel k nejrůznějším pozorováním a ke hledání různých zákoutí. Tématem naší hodiny však bylo hledání života ve stínu, což znamená, že jsme museli nadzvedávat větve, kameny, odhrabávat listí a vyhledávat nejmenší živočichy, které lze pozorovat pouhým okem. K našemu bádání jsme použili lupy, pracovní listy i naše dosavadní znalosti. Byla to velmi hezká a dobrodružná hodina, při které jsme se mnohému naučili, ale také jsme si uvědomili, že když spolupracujeme a pomáháme si, jde bádání mnohem lépe a radostněji. Myslím, že se z nás během této hodiny stali skuteční badatelé.

Za 4.B Mgr. Lucie Dragounová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Učíme se v přírodě

Nesuď knihu podle obalu

Poslední předprázdninové úterý navštívilo naši školu šest mladých dobrovolníků z různých koutů světa. V rámci projektu Informačního centra pro mládež ve Slaném „Živá knihovna aneb nesuď knihu podle obalu“ vyprávěli mladí lidé ze Slovenska, Itálie, Arménie, Litvy, Lotyšska a Maďarska žákům druhého stupně o svých zemích, zvycích a zajímavostech. Jejich úkolem bylo pomoci zbořit zažité stereotypy a předsudky, které často o jednotlivých zemích a lidech máme. Žákům se diskuze velmi líbila a kromě nových informací měli možnost vyzkoušet si svoji angličtinu.

Ing. Jana Tůmová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nesuď knihu podle obalu

Šesťáci mezi indiány

Žáci šestých ročníků se v rámci projektu Pokusné ověřování vypravili do Náprstkova muzea v Praze. Pod poněkud neobvyklým názvem Pokusné ověřování si představte projekt, v rámci kterého mají děti zdarma exkurze do vybraných institucí po celé České republice, vstupné, dopravu a často i oběd. V Náprstkově muzeu nás paní průvodkyně seznámila se životem indiánů a Inuitů (Eskymáků) v Severní Americe. Děti se dozvěděly, co je to tomahavk i k čemu sloužily totemy, prohlédly si indiánské mokasíny, potěžkaly mroží kel či si sáhly na kůži medvěda baribala. Povídání bylo velmi zajímavé a pro děti poutavé. Na závěr si všichni vyzkoušeli, jak se kožená obuv indiánů – mokasíny zdobí korálky. Zápasit s jehlou a nití se nakonec podařilo všem a děti tak mají zajímavý suvenýr.

Ing. Jana Tůmová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Šesťáci mezi indiány

Hravá přírodověda

Ve čtvrté třídě jsme si v hodině přírodovědy povídali, jak můžeme dělit živočichy podle stavby těla. A aby nám to poznávání šlo lépe, vypůjčili jsme si některé zástupce živočichů z našeho přírodopisného kabinetu. Hodina nás velmi bavila a shodli jsme se na tom, že si spoustu zajímavých věcí budeme dlouho pamatovat.

Žáci 4.B

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hravá přírodověda

Vánoce ve školní družině

   Celý prosinec jsme se v družině věnovali Vánocům. Povídali jsme si o vánočních zvycích, psali dopis Ježíškovi, zpívali vánoční koledy a zdobili si třídy. Nezapomněli jsme ani na pomoc druhým – vyráběli jsme přáníčka pro Ježíškova vnoučata a vytvořili sbírku na pomoc psům ve spolku OS Buldočí naděje. Nechyběla ani pořádná zábava. Pro děti byla připravena vánoční diskotéka, kterou jsme si všichni užili. A nakonec přišlo to, co jsme všichni dlouho očekávali – do družiny přišel Ježíšek. Společně jsme se vydali ke stromečku, pod kterým už na nás čekaly dárky. Zazpívali jsme vánoční koledy, poděkovali Ježíškovi a vrhli se na rozbalování. Dostali jsme spoustu nových her a stavebnic, které se dětem moc líbily.

Tímto bych také ráda za celý tým školní družiny všem popřála hodně úspěchů, splněných přání a lásky v novém roce 2019.

Dana Šímová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoce ve školní družině

Návštěva pečovatelského domu

5. prosince vybraní žáci z 1. třídy, 2. B, 3. třídy, 5. B a 5. A navštívili s připraveným programem  babičky a dědečky v pečovatelském domě ve Zlonicích.  Žáci zahráli vánoční písně na flétny, housle, recitovali básničky, zahráli minioperku Červená karkulka a společně zazpívali koledy, rozdali dárečky a s přáním především pevného zdraví se vraceli do školy.

Barbora Štruplová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva pečovatelského domu