Preventivní programy

Žáci 8. ročníku se zúčastnili preventivního programu Dospělost aneb…, který byl zaměřený na užívání návykových látek, antikoncepci, na nebezpečí pohlavních nemocí apod.

 

Dětem ze čtvrtých tříd jsme zajistili preventivní program Jsi online – I. Ten se zaměřil na sociální sítě, kyberšikanu i další výhody či nevýhody nových technologií. 

Obě přednášky vedla Mgr. M. Podlahová z organizace MP Education. Finančně tyto programy zaštítilo a plně uhradilo SRPŠ.

 

Mgr. Š. Bauerová, školní metodik prevence

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Preventivní programy

Exkurze v Legu

Dne 31.5. jsme odjeli  do Kladna na prohlídku Lega. Exkurzi zařídila zdarma pro žáky naší školy paní Matoušková. Nejprve nám v zasedací místnosti paní průvodkyně pustila film – něco z historie Lega. První hračky byly dřevěné. Název Lego pochází z latiny, znamená „sestavovat“ a název firmy pochází z dánského jazyka – hezky si hrát. V provozu továrny jsme viděli  stroje, jak automaticky značí hlavičky figurek, jak např. sestavují ručičky do figurek. Dále jsme se odebrali do expedice,  viděli jsme, jak se plní krabice s kostičkami a ty pak putují za dětmi celého světa. Továrny Lego  se nachází v pěti zemích světa, v Dánsku, v Česku, v Maďarsku, v Číně a v Mexiku. Nakonec jsme dostali jako dárek hezkou figurku.

Žáci třetí a páté třídy.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Exkurze v Legu

Povinná informace žákům a rodičům

Vážení žáci;
Vážení rodiče;

dnem 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů. V této souvislosti máme povinnost informovat Vás, že zpracováváme osobní údaje žáků
školy a v té souvislosti i Vaše osobní údaje.
Povinností správce osobních údajů, v daném případě naší školy, je také informovat subjekty
osobních údajů, tedy Vás, o právech, která v souvislosti se zásadami ochrany osobních údajů
máte.
Vaše osobní údaje jsme získali v rámci zápisu do školy a z následných informací. Dále je
zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění povinností, které nám ukládá zákon
561/2004 Sb., školský zákon.
Vaše osobní údaje bez Vašeho předchozího písemného souhlasu nikomu jinému, než státu do
jednotné evidence, nepředáváme. Snažíme se minimalizovat jejich zpracování a zajistit jejich
ochranu před možným zneužitím.
Vaše osobní údaje v minimálním rozsahu rovněž zpracováváme v souvislosti s plněním dalších
studijních povinností (např. zajištění ubytování v rámci školou pořádaných akcí, kde ubytovatel
požaduje jmenný seznam ubytovaných, evidujeme docházku do školy, a třeba nemocnost). Takové
evidence vedeme na základě povinnosti uložené škole ve veřejném zájmu.
Vaše osobní údaje nezpracováváme žádným automatizovaným systémem.
Okamžikem ukončení školní docházky končí zpracování osobních údajů žáků i Vás, jejich rodičů.
Osobní údaje žáků jsou i po ukončení školní docházky uloženy v naší škole a následně budou, v
souladu se zákony, archivovány.
Pro případ, že bude třeba v době trvání školní docházky zpracovávat či předávat osobní údaje dětí
či Vaše z jiného důvodu, než důvodu souvisejícího s veřejnoprávním posláním školy, si Vás vždy
dovolíme požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů v dané, konkrétní věci.
Máte právo požadovat kdykoli informaci o tom, jak a v jakém rozsahu osobní údaje žáků,
respektive Vaše, zpracováváme, máte i právo na opravu nebo výmaz osobních údajů či právo
vznést námitku proti jejich zpracování, mimo těch údajů, které jsme povinni vést ze zákona. Máte
právo na přenositelnost osobních údajů.
Naše škola, jako veřejný subjekt, jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je
JUDr. Jana Burleová, advokátka, se sídlem ve Slaném, B. Václavka 923. Můžete se s ní spojit
na telefonním čísle: 910 081 084 nebo na e-mailové adrese: poverenec@centrum.cz.
Úkolem pověřence je monitorovat soulad reálného zpracování osobních údajů naší školou s
obecným nařízením o ochraně osobních údajů, poskytovat pomoc či radu při uplatňování Vašich
požadavků v oblasti ochrany osobních údajů a dbát na bezpečnost Vašich osobních údajů.
Orgánem dozoru je Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, telefon pevná linka: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, kde můžete případně uplatnit
stížnost, pokud s naší postupem nebudete nespokojeni.
Ve všech věcech týkajících se Vašich osobních údajů se, prosíme, obracejte na třídního učitele.

Základní škola Zlonice, okres Kladno

Mgr. Bc. Jan Tůma, ředitel

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Povinná informace žákům a rodičům

Sýrová středa, tvarohový čtvrtek…

V rámci projektu Mléko do škol, spolufinancovaného Evropskou unií, nám Laktea, o.p.s zaslala ochutnávkové koše plné sýrů a mléka. V rámci jednotlivých tříd jsme tak mohli ochutnat i sýry, které třeba zrovna naše rodina nevyhledává. Některé třídy zkusily sýry jen tak, nakrájené na plátky či kostičky, jiné si připravily rohlíky, housky či veky, další uvařily pudink nebo připravily pomazánku a chlebíčky sýrem ještě navrch dozdobily. Spousta z nás ochutnala některý sýr poprvé, mnozí zjistili, že takový tvaroh se dá různě upravit a je jako lehká svačinka do skleničky opravdu výborný. O tom, ale třeba i o historii různých mléčných výrobků se můžete informovat i na www.laktea.cz , a to v sekci „Mléko a výživa“.

Viktorka Balogová a Šárka Kolbabová, 9. A

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sýrová středa, tvarohový čtvrtek…

Český den proti rakovině 2018

Ve středu 16. května proběhl již dvaadvacátý Květinový den, akce Ligy proti rakovině. Naše škola se tradičně této záslužné akce zúčastnila, za 250 prodaných kytiček se podařilo získat částku 5 352 korun. Rádi bychom poděkovali za dobrou práci Šárce Kolbabové a Michalu Vyskočilovi, pochvalu si ovšem zaslouží také ostatní žáci 9. ročníku, kteří přes velmi nepříznivé, deštivé počasí celé dopoledne po Zlonicích kytičky nabízeli. Děkujeme také všem, kteří na boj se zákeřnou nemocí přispěli.

Ing. Hana Voříšková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Český den proti rakovině 2018

Pernštejni znovu na scéně

V pondělí 14. května k nám opět zavítala skupina Pernštejni, která nás již několik let hravou formou seznamuje s českou historií. Tentokrát pro základní školy nastudovali Jiráskovy Staré pověsti české a ukázali nám historii zase trošku jinak. V tělocvičně tak ožili praotec Čech, silák Bivoj, kněžna Libuše se svými sestrami, a dokonce i Horymír se Šemíkem. Jako obvykle si nějakou tu roli „střihli“ i žáci. Pověsti nebyly brány jen vážně, proto jsme se u některých výstupů také skvěle pobavili. Už se těšíme na další vystoupení!

Eliška Bečvářová, VII. ročník

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pernštejni znovu na scéně

Praktické pěstitelství

V rámci hodin pracovních činností se skupina deváťáků věnuje po celý rok oddílu pěstitelství. Kromě jiného poznávají teď na jaře přírodu, pomáhají s úpravou hřiště či zkoumají čistotu vody. Květnové hodiny byly věnovány určování polních plodin, s nimiž se ve svém okolí setkáváme, a samozřejmě i poznávání plevelů, které nám dělají na zahrádkách a polích velké starosti. Doufáme, že po několika hodinách seznamování se s těmito rostlinami se rodiče – zahrádkáři nebudou muset bát svého potomka zaměstnat na rodinné zahrádce…

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Praktické pěstitelství

Pětiboj ve Velvarech

Ve čtvrtek 10. května se ve Velvarech konal atletický pětiboj, kterého se opět zúčastnila i naše škola. Ani letos se za své výsledky nemusíme stydět! Celkově jsme obsadili čtvrté místo mezi školami, v jednotlivých disciplínách jsme dvakrát obsadili 1. místo – Jan Čech a Ondřej Chochola, dvakrát jsme dosáhli na stříbrný stupínek – Barbora Krčálová a Petr Peiger, stříbrnou medaili získali Marek Šlajchrt a Valentina Dvořáková. Všem sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pětiboj ve Velvarech

Divadlo Minor a jeho Lipany

Ve středu 26. dubna jsme zhlédli v divadle Minor představení Lipany. Na dvě hodiny jsme se tak ocitli ve středověku, v období husitských válek. Husita Jan Tlamka se svou milou Marií nás provázel životem „božích bojovníků“ a dobový kontext odlehčeně vysvětlovaly dvě postavy historiků. Zajímavé pro nás bylo i to, že ve hře vystupovali jak živí herci, tak loutky. Odjížděli jsme plni dojmů a natěšeni na představení, která pro nás Klub mladého diváka připraví na příští školní rok.

Tereza Bauerová a Bára Bolfiková, členky KMD

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Divadlo Minor a jeho Lipany

Starší opět učili mladší

Naši tradiční akci Starší učí mladší tentokrát připravovali sedmáci. Přesvědčili se, jak těžké je mluvit ke skupině a seznamovat druhé s novými věcmi. Nejprve jsme byli s celým programem ve druhé třídě, kde jsme si to pěkně vyzkoušeli. Vysvětlili jsme pojmy jako ekologie, zdravá výživa, obezita, třídění odpadu, lisování lahví, vytříděný odpad, seznámili jsme spolužáky s problematikou mytí aut, domácích bazénů a také s vlivy na celkové oteplování planety. Určitě nejzajímavější byla informace, že na výrobu 1kg hovězího masa potřebujeme  15 500l vody. Mnozí mladší kamarádi už pojem ekologie znali, mnohdy by mohli ti mladší klidně učit starší. Shodli jsme se, že nejdůležitějším úkolem pro nás všechny je, abychom planetu Zemi uchránili pro všechny následující generace.

Ing. Hana Voříšková, koordinátor EVVO

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Starší opět učili mladší