Zámek Kynžvart

  Počátkem května se vydali žáci 7. B a 9. ročníku na další exkurzi v rámci pokusného ověřování  vzdělávacích programů paměťových institucí do škol. Cílem byl tentokrát západočeský zámek Kynžvart, bývalé sídlo rodiny Metternichů. Milá paní průvodkyně nás provedla interiéry tohoto krásného zámku a seznámila nás s jeho historií. Poté jsme se krátce prošli přiléhajícím parkem.

Dále jsme zavítali do nedalekých Mariánských Lázní, kde jsme si prohlédli lázeňskou kolonádu, místní Zpívající fontánu, ochutnali vyhlášené oplatky a navštívili park plný miniatur českých kulturních památek – Park Boheminium. Při cestě zpátky jsme se ještě na chvíli zastavili v přírodní rezervaci Smraďoch, jedná se o rašeliniště nacházející se v oblasti tektonického zlomu, kde dochází k výronům oxidu uhličitého a sirovodíku – plynu zapáchajícího po zkažených vejcích, odtud tedy ten zvláštní název.

Ing. Michaela Drugdová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zámek Kynžvart

Voda v krajině

Na konci dubna jsme navštívili Národní zemědělské muzeum v Praze. A protože se nachází na Letné, na místě, kde je krásný rozhled na Prahu, měli jsme možnost si ji v nádherném počasí prohlédnout. Přímo v muzeu jsme pak zhlédli několik výstav. K nejzajímavějším patřil úsek gastronomie. Jsme počítačová generace, zaujalo nás proto vaření na tabletu. A… nepodařily se nám ani palačinky.  V dalším oddělení se nám při hře Farming podařilo utopit traktor. Inu, zemědělci z nás asi nebudou, neboť ani na dětském bagru nám to moc nešlo. Exkurzi uzavřela přednáška o vodě, která byla velmi zajímavá.

Marek Ondrůšek, VII. A

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Voda v krajině

Jak se dělá muzikál

Osmý ročník spojil příjemné s užitečným a zúčastnil se tak trochu edukativní muzikálové revue Karlínského divadla Jak se dělá muzikál. Už autorská režie Antonína Procházky slibovala pěkný zážitek, a tak se žáci vydali celým procesem tvorby muzikálu – od výběru titulu, přes konkurz, první čtenou zkoušku, další aranžovací zkoušky na jevišti, nahlédli do zákulisí, dílen i maskéren a rekvizitáren. Herecky je provázeli například Iva Pazderková, Václav Noid Bárta, Martin Písařík nebo Ivo Hrbáč, s nimiž se děti setkávají v televizních pořadech a mohli je tak nyní vidět „naživo“.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak se dělá muzikál

Projektový Den Země

I letos oslavovaly děti 1. stupně naší školy Den Země u rybníka ve Zlonicích. V pátek 26. dubna tu na ně čekaly drobné úkoly a aktivity související s přírodou. Děti se rozdělily do skupinek po 4 – 5, dostaly kartu, na niž jim byla natisknuta razítka za splnění úkolu na každém stanovišti. Postupně všechny týmy obešly rybník a vrátily se s vyplněnou kartičkou. Na stanovištích zadávali úkoly žáci a žákyně 8. ročníku a jim i paní učitelce Mgr. Štěpánce Bauerové my z prvního stupně děkujeme za zajištění a pomoc při organizaci. Počasí nám přálo, a tak jsme si to všichni náležitě užili.

Mgr. Ilona Dornicová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projektový Den Země

Noc s Andersenem

K oblíbeným akcím žáků 1. stupně patří Noc s Andersenem, která letos proběhla v pátek 29. března 2019. Tato akce k podpoře dětského čtenářství se letos uskutečnila v 21 zemích světa, a nemohla při ní chybět ani naše škola. V pozdním odpoledni se sešlo celkem 80 nadšenců knih a vyhledavačů dobrodružství. Víte, jak vypadá škola v noci? Je úplně jiná, než jak ji známe během vyučování! Všude je ticho, tma a vše se zdá nějak větší a tajemnější. Náš zážitek umocnil bohatý program, který nám připravily paní učitelky. V tělocvičně jsme zhlédli příběh v mobilním planetáriu, společně jsme si uvařili večeři, zahráli hry, ale hlavně jsme si hodně četli, plnili společné úkoly a tvořili ptačí budky. K našim oblíbeným okamžikům vždy patří noční cesta školou, kde si můžeme vyzkoušet svou odvahu. Už teď se moc těšíme na příští rok, na jubilejní 20. ročník.

Anderseňata

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Noc s Andersenem

Temelín přivítal šesťáky

V úterý 2. dubna 2019 vyrazilo 43 žáků šestých tříd brzy ráno na celodenní výlet. Autobus nás naložil před školou již v sedm ráno a po více než třech hodinách jízdy jsme dorazili do kláštera Zlatá Koruna poblíž Českého Krumlova. Milí a vstřícní průvodci rozdali žákům před začátkem prohlídky pracovní listy, které museli následně vyplňovat během zajímavé prohlídky. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o životě mnichů, jejich denním režimu a životě mezi zdmi kláštera. Vyzkoušeli jsme si jejich oděv a otestovali, jak obtížné pro ně asi bylo dodržet slib mlčení, který dali – pro některé naše žáky se jednalo o téměř heroický výkon…

Zhruba po dvou hodinách jsme opět nasedli do autobusu a přesunuli jsme se k druhé části našeho výletu – na exkurzi do Infocentra Jaderné elektrárny Temelín. Nejprve jsme byli uvedeni do malého kinosálu, kde jsme Zhlédli několik krátkých programů doprovázených výkladem průvodce a dozvěděli jsme se základní informace o fungování jaderné elektrárny. Měli jsme možnost „osahat si“ jaderné palivo, uranovou rudu či vyzkoušet přístroj na měření radiace – dozimetry. Následovala prohlídka interaktivní expozice, kde si mohli žáci vše vyzkoušet a otestovat.

Zážitků bylo opravdu hodně a zpáteční dlouhá cesta utekla nečekaně rychle. Před sedmou hodinou večer jsme se vrátili k budově školy, kde už na děti netrpělivě čekali jejich rodiče.

Mgr. Martina Hrdličková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Temelín přivítal šesťáky

Ostrovský skřivánek

Ještě ve středu před Velikonocemi se naše šikovné žačky zúčastnily ve Slaném pěvecké soutěže Ostrovský skřivánek. Konkurence byla opravdu obrovská. První stupeň zastoupily skvělými výkony Zoe Dragounová a Anna – Maria Dragounová. Druhý stupeň výborně reprezentovaly Barbora Balogová a Elisabeta Pískačová. Anička ve své kategorii získala 1. místo, Barča 2. místo a Elisabeta 1. místo. Všem zúčastněným moc gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů!

Barbora Štruplová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ostrovský skřivánek

Mléko do škol

Ve středu 10. dubna jsme opět do školy dostali pro každou třídu balíček mléčných výrobků, které v rámci akce Mléko do škol – Ochutnávkový koš dodává firma Laktea o.p.s. Každá třída naložila s mléčnými výrobky jinak. Některé třídy se o výrobky podělily, každý dostal to, co má rád. Jiné třídy uspořádaly mléčné hody a žáci ochutnávali to, co neznají nebo to, co mají rádi a co by rádi doporučili i svým kamarádům.  Další skupinky pak například soutěžily v tom, jak poznají mléčný výrobek pouze podle chutě či vůně. A protože mléko jistě patří do základních stupňů potravinové pyramidy, doufáme, že požívání mléčných výrobků nezůstane u většiny spolužáků jen u této akce.

Žákyně VIII. ročníku

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mléko do škol

Exkurze do Olomouce

Naše třída se v rámci projektu Pokusné ověřování vypravila na exkurzi do Olomouce. Leo expres nás pohodlně dopravil až na místo, kde jsme nejprve splnili hlavní účel cesty, totiž ověření programu Sen biskupa Karla, který pro nás připravilo Muzeum umění Olomouc. Cesta časem pomocí tabletů se nám velice líbila a nenašel se nikdo, kdo by rušil nebo se ulejval. Následovala prohlídka olomouckého hradu, katedrály sv. Václava, kostela sv. Mořice, procházka kouzelnými starobylými uličkami Olomouce, zastavili jsme se také na Horním náměstí s radnicí, orlojem a sloupem Nejsvětější trojice. Po noci strávené v krásném hostelu Long Short Story jsme si prohlédli i Dolní náměstí, nakoupili si místní specialitu – olomoucké tvarůžky, poté jsme historickou částí s arcibiskupstvím a jen neradi se vydali k vlaku na zpáteční cestu. Tuto exkurzi nám bude připomínat nástěnka, kterou si ve třídě chystáme nejen z fotografií, ale i z vlastnoručních kreseb památek Olomouce.

Žáci 6. B

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Exkurze do Olomouce

Policie u páťáků

Policie České republiky navštívila naši školu a předvedla nám svou práci při ochraně občanů a jejich majetku. Před budovou školy jsme mohli sledovat práci psovodů, poslušnost jejich psů i to, že každý služební pes pracuje za odměnu. Tou byly nejen pamlsky, ale i obyčejný míček na hraní. S úžasem jsme sledovali, co všechno takový pes musí zvládnout. Policisté nám také předvedli svou výzbroj a výstroj, ukázali nám, jak fungují některé zbraně a co všechno mohou proti pachatelům použít. Jejich ukázky se nám moc líbily a někteří z nás by rádi u policie v budoucnu pracovali.

Žáci 5. ročníku

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Policie u páťáků