Čtvrťáci v dole Mayrau

Začátkem června jsme se vydali do skanzenu Mayrau, abychom se seznámili s historií těžby černého uhlí na Kladensku. Nejdříve jsme zhlédli film o hornících, o jejich těžké práci. Dále jsme se panem průvodcem vydali po trase havíře před jízdou do podzemí dolu. Prošli jsme cechovnou, řetízkovými šatnami, koupelemi, lampovnou, známkovnou až k budovám dolu. Nejvíce nás asi bavilo projít se cvičnou štolou a vylézt šikmým tunelem směrem vzhůru. Také nám pan průvodce předvedl parní těžní stroj v pohybu. Na této šachtě se těžilo černé uhlí od roku 1877, poslední černé uhlí bylo vytěženo roku 1997. Nakonec jsme si zahráli na lanovém hřišti.

Žáci 4. A

 

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čtvrťáci v dole Mayrau

Zápis do školní družiny

Vážení rodiče,

dne 20. a 21. 6. od 12:00 do 16:00 se koná zápis do Školní družiny ZŠ Zlonice (ŠD) pro školní rok 2019/2020. V případě zájmu o docházku do ŠD v příštím školním roce se musí každý (včetně rodičů, jejichž děti navštěvují ŠD v aktuálním školním roce) osobně dostavit k zápisu. Kapacita ŠD je omezená, a proto budou přednostně přijímány děti zaměstnaných rodičů, děti z nižších ročníků a děti dojíždějící. Na přijetí do ŠD nevzniká automatický nárok podáním přihlášky. O přijetí rozhoduje vedoucí ŠD na základě výše uvedených kritérií. V případě, že do přihlášky uvedete jinou pověřenou osobu k vyzvedávání dítěte z ŠD nežli zákonného zástupce, je nutné mít s sebou občanský průkaz této osoby, případně jeho kopii k nahlédnutí.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do školní družiny

Klub mladého diváka

Naším posledním představením s Klubem mladého diváka byla Shakespearova hra Romeo a Julie. Nastudovala ji Městská divadla pražská a režisér Michal Dočekal ji pojal velmi moderně. Právě proto se nám hra moc líbila a potěšili nás i známí herci, jako byli Zdeněk Piškula a Tereza Marečková. Dopravu nám tentokrát uhradilo SRPŠ.

Členky Klubu mladého diváka z 9. ročníku

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Klub mladého diváka

Spaní ve škole

Počátkem května jsme s dětmi ze II. B spali ve škole. Připravili jsme si náhradní  „postýlky“ a podle praporků vyrazili na hasičárnu, kde jsme měli domluvený program. Moc děkujeme Jiřímu Štruplovi za zajímavý výklad a ukázku nástrojů, hasičských aut i jejich vybavení, světelných signálů a sirény.  Děti si na hasičárně pod odborným dohledem také opekly buřty. Celému hasičskému sboru děkujeme za krásné zážitky. Večer se chýlil ke konci, takže jsme  se museli za doprovodu svítících náramků vrátit do školy, kde nás čekala pohádka. I následující den jsme si společně užili… Už se těšíme na další společnou akci.
Za 2. B Barbora Štruplová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Spaní ve škole

Čarodějnice ve školní družině

V pátek 3. května se v družině konalo pálení čarodějnic. S dětmi jsme se přesunuli na školní hřiště, kde jsme rozdělali oheň. Poté jsme společně spálili čarodějnici a pak už mohlo začít opékání buřtů. Před samotným pálením si děti v družinách i trochu zasoutěžily. Nechyběl kotlík strachu, let na koštěti a ochutnávka lektvarů. Všichni jsme si akci moc užili a už se těšíme na další.

Tímto bychom také rádi poděkovali p. Čechovi, který nám daroval buřty pro děti.

Dana Šímová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čarodějnice ve školní družině

Květinkový den

Letošní, již 23. ročník Českého dne proti rakovině byl věnován nádorovému onemocnění plic. Naše škole se tradičně prodeje květinek zúčastnila, a tak se devátý ročník vydal nejen mezi své spolužáky z ostatních tříd, ale deváťáky jste mohli potkat i v ulicích Zlonic. Akce byla úspěšná, prodali jsme 250 květinek a utržili za ně 5 647 Kč. Děkujeme všem, kteří Lize přispěli.

Ing. Hana Voříšková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Květinkový den

Zámek Kynžvart

  Počátkem května se vydali žáci 7. B a 9. ročníku na další exkurzi v rámci pokusného ověřování  vzdělávacích programů paměťových institucí do škol. Cílem byl tentokrát západočeský zámek Kynžvart, bývalé sídlo rodiny Metternichů. Milá paní průvodkyně nás provedla interiéry tohoto krásného zámku a seznámila nás s jeho historií. Poté jsme se krátce prošli přiléhajícím parkem.

Dále jsme zavítali do nedalekých Mariánských Lázní, kde jsme si prohlédli lázeňskou kolonádu, místní Zpívající fontánu, ochutnali vyhlášené oplatky a navštívili park plný miniatur českých kulturních památek – Park Boheminium. Při cestě zpátky jsme se ještě na chvíli zastavili v přírodní rezervaci Smraďoch, jedná se o rašeliniště nacházející se v oblasti tektonického zlomu, kde dochází k výronům oxidu uhličitého a sirovodíku – plynu zapáchajícího po zkažených vejcích, odtud tedy ten zvláštní název.

Ing. Michaela Drugdová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zámek Kynžvart

Voda v krajině

Na konci dubna jsme navštívili Národní zemědělské muzeum v Praze. A protože se nachází na Letné, na místě, kde je krásný rozhled na Prahu, měli jsme možnost si ji v nádherném počasí prohlédnout. Přímo v muzeu jsme pak zhlédli několik výstav. K nejzajímavějším patřil úsek gastronomie. Jsme počítačová generace, zaujalo nás proto vaření na tabletu. A… nepodařily se nám ani palačinky.  V dalším oddělení se nám při hře Farming podařilo utopit traktor. Inu, zemědělci z nás asi nebudou, neboť ani na dětském bagru nám to moc nešlo. Exkurzi uzavřela přednáška o vodě, která byla velmi zajímavá.

Marek Ondrůšek, VII. A

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Voda v krajině

Jak se dělá muzikál

Osmý ročník spojil příjemné s užitečným a zúčastnil se tak trochu edukativní muzikálové revue Karlínského divadla Jak se dělá muzikál. Už autorská režie Antonína Procházky slibovala pěkný zážitek, a tak se žáci vydali celým procesem tvorby muzikálu – od výběru titulu, přes konkurz, první čtenou zkoušku, další aranžovací zkoušky na jevišti, nahlédli do zákulisí, dílen i maskéren a rekvizitáren. Herecky je provázeli například Iva Pazderková, Václav Noid Bárta, Martin Písařík nebo Ivo Hrbáč, s nimiž se děti setkávají v televizních pořadech a mohli je tak nyní vidět „naživo“.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak se dělá muzikál

Projektový Den Země

I letos oslavovaly děti 1. stupně naší školy Den Země u rybníka ve Zlonicích. V pátek 26. dubna tu na ně čekaly drobné úkoly a aktivity související s přírodou. Děti se rozdělily do skupinek po 4 – 5, dostaly kartu, na niž jim byla natisknuta razítka za splnění úkolu na každém stanovišti. Postupně všechny týmy obešly rybník a vrátily se s vyplněnou kartičkou. Na stanovištích zadávali úkoly žáci a žákyně 8. ročníku a jim i paní učitelce Mgr. Štěpánce Bauerové my z prvního stupně děkujeme za zajištění a pomoc při organizaci. Počasí nám přálo, a tak jsme si to všichni náležitě užili.

Mgr. Ilona Dornicová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projektový Den Země