Vánoce ve školní družině

   Celý prosinec jsme se v družině věnovali Vánocům. Povídali jsme si o vánočních zvycích, psali dopis Ježíškovi, zpívali vánoční koledy a zdobili si třídy. Nezapomněli jsme ani na pomoc druhým – vyráběli jsme přáníčka pro Ježíškova vnoučata a vytvořili sbírku na pomoc psům ve spolku OS Buldočí naděje. Nechyběla ani pořádná zábava. Pro děti byla připravena vánoční diskotéka, kterou jsme si všichni užili. A nakonec přišlo to, co jsme všichni dlouho očekávali – do družiny přišel Ježíšek. Společně jsme se vydali ke stromečku, pod kterým už na nás čekaly dárky. Zazpívali jsme vánoční koledy, poděkovali Ježíškovi a vrhli se na rozbalování. Dostali jsme spoustu nových her a stavebnic, které se dětem moc líbily.

Tímto bych také ráda za celý tým školní družiny všem popřála hodně úspěchů, splněných přání a lásky v novém roce 2019.

Dana Šímová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoce ve školní družině

Návštěva pečovatelského domu

5. prosince vybraní žáci z 1. třídy, 2. B, 3. třídy, 5. B a 5. A navštívili s připraveným programem  babičky a dědečky v pečovatelském domě ve Zlonicích.  Žáci zahráli vánoční písně na flétny, housle, recitovali básničky, zahráli minioperku Červená karkulka a společně zazpívali koledy, rozdali dárečky a s přáním především pevného zdraví se vraceli do školy.

Barbora Štruplová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva pečovatelského domu

Vánoční besídky

Poslední školní den roku 2018 jsme si užili. Třídy si vánočně vyzdobily svoje učebny. Děti si připravily slavnostní pohoštění, přinesly cukroví.  V jídelně nám paní kuchařky uvařily vánoční čaj. Snad každý obdaroval alespoň malým dárečkem kamaráda, v některých třídách se všichni domluvili a vylosovali si­, komu dárek přinesou, aby nikdo nezůstal smutný, bez dárku. Na čtyři vyučovací hodiny měly třídy připravený program – tancování, soutěže, ukázky lidových zvyků či sportovní turnaj tříd v tělocvičně. Třída 6. A si oslavy ještě trochu prodloužila a spala ze čtvrtka na pátek ve škole, děti večeřely bramborový salát s řízkem a upekly si cukroví.

Mgr. Jana Dvořáková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoční besídky

Předvánoční návštěva zlonického kostela

V adventním období nám paní učitelka Barbora Štruplová domluvila prohlídku kostela, který je dominantou Zlonic. Některé třídy 1. stupně zavítaly do kostela ve středu, další ve čtvrtek. Za doprovodu varhan, na něž hrála paní učitelka Štruplová, jsme si společně zazpívali několik koled a následně jsme si prohlédli jesličky, které zde byly instalované a budou k vidění po celé Vánoce.

Žáci III. ročníku

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Předvánoční návštěva zlonického kostela

Školní odpolední kluby

Od září probíhá v naší škole již třetím rokem projekt Nové školy, jehož součástí jsou i odpolední školní kluby. Fungují jak na prvním stupni, kde je mají na starosti paní učitelky Fialová a Čermáková, tak na druhém stupni, kde je vedou paní učitelky Bauerová, Zámišová a Lišková. Vyučujícím pomáhají i školní asistentky a speciální pedagog. Kluby mají dvě hodiny. V první probíhá doučování, procvičování učiva, doplnění domácích úkolů i další práce spojená se školním vyučováním. Do druhé hodiny jsou pak voleny různé volnočasové aktivity, děti vaří v kuchyňce, tvoří v keramické dílně, sportují, jsou pro ně připraveny i vlastivědné vycházky atd. Poslední týden před Vánocemi proběhla i besídka, kde jsme vytvářeli vánoční ozdobičky, zpívali koledy, měli jsme i nadílku pro děti. Podívat se na děti přišli i někteří rodiče. Všichni společně se již těšíme na kluby ve druhém pololetí.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní odpolední kluby

Osmáci spali ve škole

Utužování třídního kolektivu může občas mít i netradiční podobu. My osmáci jsme společně strávili předvánoční noc ve škole. Přišli jsme skoro všichni a snažili jsme se čas jen tak nepromarnit. Zdobili jsme perníčky, ve skupině jsme tvořili funkční praky, kterými jsme se pak strefovali žaludem do terče, zasportovali jsme si v tělocvičně a společně jsme vybrali večerní film. Na bezva noc budeme určitě dlouho a rádi vzpomínat.

Kluci a holky z osmičky

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Osmáci spali ve škole

Mikuláš s čerty ve školce

Žáci 8. ročníku si pro mateřinky ve Zlonicích a v Budenicích připravili mikulášskou besídku s programem a nadílkou. V dílničkách s malými dětmi vytvářeli a zdobili vánoční ryby, přichystali soutěže a nakonec Mikuláš se dvěma čerty a s andělem rozdali nadílku, kterou měla každá mateřská školka pro své děti připravenou.

Žáci VIII. ročníku

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mikuláš s čerty ve školce

Klub mladého diváka

V sobotu 1. prosince jsme s Klubem mladého diváka navštívili divadlo GOJA v Holešovicích. Tentokrát pro nás připravili muzikál Fantom opery, který byl napsán na motivy stejnojmenného francouzského románu. Muzikál měl světovou premiéru v roce 1986 a stal se tak populárním, že dodnes vyprodává sály světových divadel, příkladem je Her Majesty’s Theatre v Londýně. V muzikálu nás upoutaly nejen nádherné kulisy, ale především zpěv Mariana Vojtka. Sobotu jsme si vánočně užili, neboť napadl sníh, všude svítila vánoční výzdoba, a tak se nám ani nechtělo vracet se domů. Už se těšíme, co pěkného nás čeká v příštím představení.

Evelína Lozovaja, VIII. ročník

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Klub mladého diváka

Přírodovědný Klokan ve Zlonicích

Soutěž Klokan pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Naše škola se pravidelně účastní. Jedná se vědomostní soutěž pro 8. a 9. ročník. Všichni žáci, kteří se zúčastnili, dosáhli pěkných výsledků. Děkujeme za reprezentaci školy. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

Ing. Hana Voříšková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přírodovědný Klokan ve Zlonicích

Ekologie jako volitelný předmět

Na druhém stupni si žáci některé předměty vybírají. Jedním z nabízených je již dlouhá léta předmět ekologie, který seznamuje děti s hlavními myšlenkami ekologického chování, s desaterem domácí ekologie, ale například i se surovinami a jejich využitím, sběrem, či ochranou. Prvním tématem školního roku je voda. Nejprve se při vyučování zaměřujeme na úplné základy, například se snažíme vysvětlit, proč tvrzení „Voda je zadarmo.“ není správné. Kromě teorie se prakticky setkáváme i s některými věcmi, jež vodu šetří, letos to například byl perlátor. Naměřili jsme, že kohoutek s perlátorem napustí litorovou lahev za 48 sekund, kohoutek bez něj za 12 sekund. V rámci ekologie nás také zajímá, kam voda teče, kde končí. A tak jsme navštívili ČOV ve Zlonicích, kde jsme na rozebrané čističce měli detailní přehled toho, jak vlastně funguje a jak velké problémy dělá tuk, který se v ní z odpadní vody usazuje.

Ing. Hana Voříšková, koordinátor EVVO

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ekologie jako volitelný předmět