Vánoční koncert žáků

Základní umělecké školy a Základní školy Zlonice

dne 13. 12. 2019

Začátek v 16 hodin  v  sále Základní školy Zlonice

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Bubny do škol

V úterý 19. 11. proběhl ve škole workshop Bubny do škol. Akce se postupně zúčastnily děti z celé školy. Děti si vyzkoušely pravolevou orientaci, koordinaci těla, ruky, nohy.  Výborně napodobovaly vytleskávaný rytmus. Děti byly nadšené při vyzkoušení boomwhackerů, které mají různé zvuky, a to podle barvy. Po zahrání různých melodií na barevné trubky přišly na řadu bubny různých velikostí. Po krátkém tréninku se děti dokázaly krásně sehrát a bubnovaly jako jedna osoba. Jsou velmi šikovné! Společně doufáme, že se s „bubny“ sejdeme zase za rok.

Barbora Štruplová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bubny do škol

Česko zpívá koledy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Česko zpívá koledy

Návštěva MŠ Zlonice u nás ve škole

Děti ze zlonické mateřské školy, vlastně hlavně předškoláky, přivítali deváťáci u nás ve škole. Budoucí prvňáci si přišli prohlédnout místo svého budoucího působiště, a tak jsme se snažili, aby se jim u nás líbilo. Po celou návštěvu je doprovázely dívky z devátého ročníku, ukázaly jim budovu, chodby, tělocvičnu i školní sál, navštívily s nimi i výuku v první třídě a společně si zazpívali se třeťáky při hudební výchově. Všichni tvrdili, že se do školy těší, uvidíme tedy, jestli jim to vydrží i při zápisu do první třídy.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva MŠ Zlonice u nás ve škole

Vánoční dílničky

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoční dílničky

Ekurze v Linetu

Do Linetu jsme se vypravili 1. listopadu. Na recepci nám dali vesty, abychom byli dobře viditelní ve výrobě, kterou jsme navštívili jako první. Seznámili jsme se s výrobou součástek na nemocniční lůžka, viděli jsme pás, který pohybuje již sestaveným lůžkem, aby na něm mohli pracovníci dělat další pracovní takty. Sestavené lůžko před námi zabalili a mohlo odcestovat do nemocnice. Viděli jsme také různé druhy lůžek, které se tu vyrábějí, udivila nás nejen jejich cena, ale i možnosti, které sestry a pacienti mají. Linet má skoro tisíc zaměstnanců, možná, že mezi ně bude již brzy patřit i někdo z nás.

Marek Ondrůšek, VIII. A

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ekurze v Linetu

Čtenářský klub

K odpoledním klubům pro děti patří i Klubík, čtenářský klub věnovaný nejen těm, kteří čtou rádi, ale i těm, kteří by možná rádi četli, jen neví, jak do toho. V rámci klubu hrajeme hry, při nichž vždy využíváme knihy z naší opravdu obsáhlé knihovny s moderní dětskou literaturou, pořádáme čtenářské minilekce, dílny čtení, mluvíme o své četbě a snažíme se jeden druhému pomáhat s výběrem knihy, která by nás mohla opravdu zaujmout. Předčítáme si, domýšlíme načaté příběhy, napovídáme autorům, jak by jejich příběh měl končit. Zveme také na besedy spisovatele, tou poslední autorkou byla Máša Bořkovcová, která nám moc pěkně popovídala o tvorbě svých komiksových příběhů.

Členové odpoledního čtenářského klubu

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čtenářský klub

Klub Bádálek

V rámci tzv. „Šablon“ probíhají na naší škole odpolední kluby. Dva z nich jsou věnovány pokusům a pozorováním v oblasti  chemie, fyziky a přírodopisu. Klub pro první stupeň vede paní učitelka Bauerová, druhostupňový klub má na starosti paní učitelka Lišková. Pokud vás práce dětí zajímá, můžete se na ukázky přijít podívat v rámci Dne otevřených dveří o první adventní neděli.

Mgr. Š. Bauerová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Klub Bádálek

Zámek Kačina a Kutná Hora

Žáci šestého, osmého a devátého ročníku navštívili v rámci projektu EU Pokusné ověřování Zámek Kačinu, kde si prohlédli především Muzeum českého venkova. Podívali jsme se i do zámeckého divadla a do Chotkovy knihovny s více než 40 000 svazky naučné i krásné literatury. Při zpáteční cestě jsme se zastavili v Kutné Hoře, neboť nejde nevidět Chrám sv. Barbory, gotickou katedrálu zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO.

Žákyně IX. ročníku

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zámek Kačina a Kutná Hora

Plasy a návštěva zoo

V úterý 5. listopadu jsme v rámci akce „Pokusné ověřování“ vyrazili do Technického muzea v Plasech. Třída 7. A se zúčastnila programu Statika aneb Proč to nespadne? Třída 8. A se vypravila vyrábět mozaiky. Oba programy nás upoutaly a odpoledne jsme vyrazili zahrát si minigolf do zoo. Výlet jsme si náramně užili a těšíme se na nějaký další.

Eva Lhotová, VII. A

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Plasy a návštěva zoo