ZÁPIS

Základní škola Zlonice, okres Kladno, Komenského 305, 273 71 Zlonice, IČO: 70989711

tel.: 312 591 108, 312 592 159, fax: 312 591 108

www.zszlonice.cz; zs.zlonice@seznam.cz

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VE ZLONICÍCH

SE KONÁ V PÁTEK 20. DUBNA 2018 OD 12 DO 16 HODIN A V SOBOTU 21. DUBNA 2018 OD 9 DO 11 HODIN.

ZAPSÁNY BUDOU DĚTI NAROZENÉ V  DOBĚ OD 1. 9. 2011 DO 31. 8. 2012 A DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU. PŘI ZÁPISU PŘEDLOŽÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE SVŮJ OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE.  ZÁPIS SE KONÁ V PŘÍZEMÍ BUDOVY ŠKOLY.

Ve Zlonicích 26. března 2018

Mgr. Bc. Jan Tůma. ředitel školy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁPIS

Ptačí budky

V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností spojili kluci a holky veškerý svůj um a kreativitu. Konec zimy nám připomněl, jak pěkné může být jaro a jarní příroda. A tak jsme se rozhodli, že svou troškou do mlýna přispějeme i my. Kluci vyrobili dřevěné ptačí budky a v hodinách výtvarné výchovy jsme jim dodali jarní barevné kabátky. O výsledcích naší práce se můžete přesvědčit na malé výstavě na podestě zadního schodiště.

Kluci a holky ze VII. ročníku

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ptačí budky

Noc s Andersenem

Podesáté se naše škola zapojila do projektu podporujícího zájem dětí o čtení. Organizuje ho Klub dětských knihoven SKIP ČR od roku 2000. Tohoto ročníku se zúčastnilo i dalších 30 zemí světa. Leitmotivem letošního pohádkového nocování byly příběhy z knihy Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka, neboť si letos připomínáme 90. výročí vzniku Čapkovy knížky a 80. výročí od prvního vydání příběhů Rychlých šípů. Proto si Andersenky a Anderseni připravili svůj vlastní program plný kouzelných příběhů a setkání s knižními hrdiny. Vzniklo mnoho vlastních příběhu, výtvorů a výrobků. Po čtení a tvoření následoval z pohledu dětí zlatý hřeb večera: bojovka. Nočních tras bylo hned několik, ale všichni si tu svou určitě užili, protože kdy se vám naskytne taková příležitost vidět chodby, třídy nebo školní dvůr bez denního světla. Po zdolání cesty nás na obrazovce pozdravil velvyslanec z Dánska a krátce nás seznámil s H. Ch. Andersenem. Jako každý rok to byla super noc. Škola se trošku otřásala v základech, ale snad to její statiku nenarušilo. Velké poděkování patří všem, kteří se na nocování podíleli. Za všechna Anderseňata děkuji pedagogům, kteří připravili pestrý program, pomocníkům, kteří připravili noční trasu, ale velké díky patří i všem maminkám, babičkám a všem ostatním za dobrůtky ke snídani. Už se těšíme na další Noc s Andersenem!

Lucie Dragounová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Noc s Andersenem

Slánka 2018

Ve středu 7. března se z třídy školní družiny stalo malé podium, na kterém byly k vidění skvělé výkony recitátorů a recitátorek z celého 1. stupně. Porota mohla za každou kategorii vybrat pouze jednoho vítěze, který nás zastoupí v oblastním kole v Městském centru Grand ve Slaném. A vybrat z počtu 34 recitátorů pouze tři byl pro porotu nelehký úkol. V oblastní kole pořádaném DDM Ostrov Slaný nás skvěle prezentovaly v O. kategorii Zoe Dragounová, v 1. kategorii Zuzanka Přibylová a v 2. kategorii Barbora Balogová. Velká gratulace patří Zoe z 1.B, která se ve Slaném umístila na 3. místě.

Všem zúčastněným děkujeme a chválíme je za zodpovědnou přípravu, jejich výkony nás velmi potěšily.

Lucie Dragounová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slánka 2018

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

První jarní den jsme v našem čtenářském klubu oslavili besedou se spisovatelkou Petrou Braunovou, která je autorkou 35 knih pro čtenáře různých věkových kategorií. Některé její knihy známe již z prvního stupně, například trilogie o Kubovi či o Johaně, s jinými jsme se seznámili  právě při klubových schůzkách. Paní Braunová nám vyprávěla o tom, jak se jako mladá studentka ekonomiky stala spisovatelkou, jak přichází na své nápady k příběhům i o tom, jak takový vznik knihy od nápadu k finální podobě výtisku vypadá. Dozvěděli jsme se také, které žánry ji lákají nejvíce a popovídali jsme si i o nových klubáckých knihách, které jsme v rámci projektu Evropské unie právě v těchto dnech do školy dostali. Klub byl otevřený i pro naše kamarády, kteří se na naše schůzky občas chodí podívat nebo si klubové knihy od nás také půjčují.

Adam a Michal, čtenářský klub

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

Boulder pohár

Kdepak cukrárna! Boulder pohár je soutěž v lezení na stěnu plnou barevných chytů a stupů, právě takouvou, jakou jsme nainstalovali na novou přístavbu před několika lety u nás ve škole. Pilně cvičíme nejen v lezeckém kroužku, ale i při hodinách tělesné výchovy ve škole. A výsledky se dostavily. 21. března jsme na prvním kole školního poháru ve Slaném dokonce obsadili všechna tři první místa!!! Zvítězila páťačka Anička Pagačová, druhý se umístil Štěpán Krumpl a na třetím místě pak „skončila“ Hana Bělská, oba z devátého ročníku.

Mgr. Pavel Pagač

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Boulder pohár

Exkurze v pražské zoo

Dne 20. 3. jsme byli v zoo Praha. Viděli jsme lední medvědy, vydru, navštívili jsme pavilon tropů, dále africký pavilon a plno dalších zvířat. Nejvíce se nám líbili lední medvědi a žirafy. Počasí bylo nakonec velmi pěkné, slunečné. Už se těšíme na další návštěvu zoo.

Kluci a holky ze 3.A

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Exkurze v pražské zoo

Čtení na polštář

Je úterý, začíná čtvrtá hodina. V 1. B je klid, lavice jsou prázdné. Děti leží na koberci, každý na svém polštáři a těší se na další pokračování z knihy Školní strašidlo. Začíná další „čtení na polštář“. Starší spolužáci, žáci 3. B, čtou prvňáčkům. Z hlediska zvyšování čtenářské gramotnosti přínos jak pro začínající čtenáře – motivace, práce s textem, soustředěný poslech, sdílení dojmů – tak pro starší čtenáře – motivace, hlasitý projev před obecenstvem.  Myslím, že důležitý moment pro obě skupiny. Na shledanou příští úterý!

Ilona Kolátorová, třídní učitelka 1. B

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čtení na polštář

Nemusíme pouze zpívat

Ve čtvrtek jsme s žáky 5. třídy pojali výuku hudební výchovy trošku jinak. S obarvenýma nohama jsme zaznamenávali taneční kroky na písničku Buchet je spousta. Děti si činnost velmi užívaly a už se těší, jak si „hudebku“ zpestříme příště.

Barbora Štruplová

 

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nemusíme pouze zpívat

A ještě jednou jiná „hudebka“

Tentokrát jsme s druháčky zaznamenávali poslech hudby suchým pastelem, aniž bychom věděli, co vlastně z našeho výtvoru bude. Byla obrovská legrace. Asi i rodiče měli velkou radost, když viděli naše pomalované obličeje, vlasy… Ale pro nás je důležité, že jsme si hodinu moc užili…

Barbora Štruplová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem A ještě jednou jiná „hudebka“