Lasergame v Tuřanech

Žáci 9. ročníku navštívili 12. června outdoor lasergame v Tuřanech. Jde o sportovní aktivitu, která je bezpečná, protože se bojuje pouze s infračerveným světlem. Hra probíhá na hřišti s rozlohou 5600 metrů čtverečných Tříkrát proti sobě nastoupila dvě družstva a jejich hra trvala 15 minut.  Po jejím skončení dostal každý lístek s výsledky všech účastníků dané hry, dozvěděl se také, jak si v rámci hry počínal on sám. Při hře byla spousta legrace a příjemně unaveni jsme se vrátili domů.
Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lasergame v Tuřanech

Voda v Karlových Varech

V úterý 13. června se osmé třídy vypravily do Varů. Návštěvu lázeňského města jsme si ozvláštnili zkoumáním léčivých pramenů. Každý žák dostal mapku, aby věděl, kde prameny hledat, a vytištěnou tabulku, do které se zapisoval název pramene, jeho teplota a chuť. Musím říct, že voda nám opravdu nechutnala, ale velmi statečně jsme ochutnávali další a další prameny. U každého pramene bylo také odebráno malé množství vody do vzorkovnice, kterou jsme pečlivě popsali, abychom věděli, ze kterého pramene voda pochází. Na konci naší procházky bylo ještě pomocí rychlotestu určeno pH a tvrdost jednotlivých vzorků vody. Zjistili jsem, že až na jeden vzorek, který se výrazně lišil hodnotou pH i tvrdostí, měly všechny vody velmi podobné vlastnosti.

Za třídy 8. A a 8. B Tereza Krulikovská

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Voda v Karlových Varech

Rybářské závody

Ve čtvrtek 15. června jsme se již popáté zúčastnili rybářských závodů mezi školami, které pořádá ČRO MO Šlapanice. Po osmé hodině byl odstartován vlastní závod v rybolovu, naše družstvo si opět vylosovalo místo č. 1 na hrázi. Přestože jsme měli hodně druhů návnad, rybám moc nechutnaly. Nám ale chutnalo o to víc. Členové spolku se o nás výborně starali, letos byl catering s pěti chody a malinovka tekla proudem. Po vyhlášení vítězného družstva, kterým se stejně jako loni stala Základní škola v Kmetiněvsi (my jsme skončili na třetím místě), jsme si ještě poslechli zajímavou přednášku pracovníka z Povodí Vltavy o odběrech vody, zkoumání vzorků v laboratořích včetně praktické ukázky laboratorních pomůcek a měřidel. Pro nás osmáky to byla naše poslední školní rybářská soutěž, příští rok se závody z důvodu odbahnění rybníka nebudou konat. Děkujeme organizátorům a sponzorům za vydařenou soutěž.

Jitka Skleničková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rybářské závody

Cyklovýlet

Žáci 9. ročníku se v rámci týdne výletů a exkurzí vydali na rozhlednu na vrchu Radovič, nezalesněné návrší s nadmořskou výškou 268 m. A protože pěšky je to tak trochu z ruky, rozhodli se pro kola. Vydali jsme se hned ráno směrem na Beřovice, přes Hobšovice a poté nás čekaly Velvary. Rozhledna se nachází za obcí Velká Bučina, která spadá pod Velvary, a je z ní nádherný rozhled nejen na Říp, ale i na České středohoří. Cestou zpět při zastávce v Beřovicích nám malé občerstvení zajistil Viktor Hoang, jehož rodiče zde mají obchod. Za osvěžující nanuky moc děkujeme! Cesta byla dlouhá 30 km, ale na kole se dala krásně zvládnout.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Cyklovýlet

Lodí po Vltavě

Na závěr deváté třídy jsme si vybrali výlet lodí po Vltavě. Ze Zlonic do Prahy jsme cestovali vlakem do pražské Podbaby a poté pěšky podél Vltavy až na Císařský ostrov. Teprve tady nás čekal nástup na loď, která směřovala na Rašínovo nábřeží. Téměř všichni se poprvé dostali k proplutí zdymadlem, poprvé jsme také nešli po Karlově mostě, ale podívali jsme se na něj zespodu. Protože cesta lodí byla krátká, doplnili jsme cestu Prahou o procházku kolem Tančícího domu a Národního divadla, přes most Legií na Kampu, znovu přes Karlův most a skončili jsme ve vytouženém McDonaldu. Po osvěžení mířily naše unavené nohy na Masarykovo nádraží, odkud nás vlak vrátil domů.    

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lodí po Vltavě

Koncentrační tábor v Terezíně

V úterý 6. června navštívily deváté ročníky v rámci dějepisné exkurze pevnost v Terezíně. Prohlédly si systém nacistických zařízení, které za druhé světové války Němci zřídili za pevnostními zdmi tohoto malého městečka. Terezín vlastně v pravém slova smyslu nebyl koncentračním táborem. Šlo spíše o věznici gestapa a bylo zde vybudováno židovské ghetto. Mrazivá prohlídka celého terezínského prostoru v žácích zanechala hluboký dojem. Asi každý návštěvník si tu říká, že takové hrůzy by se neměly opakovat.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koncentrační tábor v Terezíně

Atletika ve Velvarech

Atletického pětiboje “ O pohár starosty města Velvary“ se 23. května zúčastnilo pět škol kladenského okresu, mezi nimi i ta naše. A protože během roku atletiku v tělesné výchově na druhém stupni pilně trénujeme, podařilo se našim malým sportovcům získat celkově 2. místo. V naší trofejní sbírce tak přibude další cenná medaile! Blahopřejeme všem sportovcům.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Atletika ve Velvarech

Matematika s Legem

Tento týden jsme si na kroužku matematiky pohráli s Legem. Prvním úkolem bylo postavit „nedokončenou“ krychli. Každý vybudoval hned několik staveb, které jsme použili k dalšímu počítání. Nejprve jsme určovali, kolik kostek nám u každé stavby chybí do krychle. Pokud selhala naše prostorová představivost, doplnili jsme stavby kostkami jiné barvy a výsledek tak snadno určili. Další úkol už byl složitější. Vypočítat objem a povrch nedokončených staveb. Hned se nám vybavila fyzika, rozhodli jsme se tudíž objem staveb určit pomocí vody a odměrného válce. Současně jsme si všimli, že naše kostičky mají pravidelný tvar a napadlo nás změřit jejich rozměry. Zjistili jsme, že každá kostka má přibližně 1 cm krychlový, takže pak už určení objemu byla úplná hračka. Největším oríškem bylo vypočítání povrchu. Trochu jsme tápali, ale i povrch jsme nakonec vypočítali. Na začátku našeho setkání jsme si všichni mysleli, že si budeme jen hrát. Nakonec jsme prožili hodinu plnou matematiky s trochou fyziky.
Za kroužek matematiky Tereza Krulikovská

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Matematika s Legem

I věda může být zábavná

V pátek 26. května se sedmé ročníky zúčastnily projektového den se zábavnou vědou. První hodina byla věnována Van de Graaffovu generátoru, takže všude bylo vidět světlo a jiskření. Do této práce se s nadšením zapojili všichni žáci. Efektivní pokusy nás okouzlily hned druhou hodinu. Pracovali jsme s ohněm, sestavovali raketu, již jsme s úspěchem odpálili, pak jsme se věnovali plazmě a nakonec látkám, jejich hustotě a skupenství. Všechny pokusy proběhly zajímavou a zábavnou formou. Další hodiny probíhala skupinová práce na školním pozemku, kdy žáci zpracovávali ekologická témata vodních zdrojů a znečišťování okolí.

Třetí hodinu proběhla na prvním stupni „vědecká“ show pro nejmenší. Našim pokusům se tak mohli divit i prvňáčkové společně s předškoláky z nultého ročníku.

T. Krulikovská, J. Ďurčová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem I věda může být zábavná

Vzhůru do hvězdárny

Deváťáci se  12. května vydali na exkurzi do Slaného.  Protože v rámci fyziky probíráme vesmír, navštívili jsme místní hvězdárnu.  Na začátku prohlídky nás čekal zajímavý  tematický pořad a poté nás vzal pan průvodce do kopule k dalekohledu, kde jsme si prohlédli Slunce a následně s ním diskutovali o současném dění v kosmonautice. Ti odvážnější se po prohlídce hvězdárny vypravili na Slánskou horu, aby zdolali zdejší  ferratu, což je zabezpečená horolezecká cesta. A jak je ze snímku vidět – podařilo se!

M. Drugdová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vzhůru do hvězdárny