Exkurze do Olomouce

Naše třída se v rámci projektu Pokusné ověřování vypravila na exkurzi do Olomouce. Leo expres nás pohodlně dopravil až na místo, kde jsme nejprve splnili hlavní účel cesty, totiž ověření programu Sen biskupa Karla, který pro nás připravilo Muzeum umění Olomouc. Cesta časem pomocí tabletů se nám velice líbila a nenašel se nikdo, kdo by rušil nebo se ulejval. Následovala prohlídka olomouckého hradu, katedrály sv. Václava, kostela sv. Mořice, procházka kouzelnými starobylými uličkami Olomouce, zastavili jsme se také na Horním náměstí s radnicí, orlojem a sloupem Nejsvětější trojice. Po noci strávené v krásném hostelu Long Short Story jsme si prohlédli i Dolní náměstí, nakoupili si místní specialitu – olomoucké tvarůžky, poté jsme historickou částí s arcibiskupstvím a jen neradi se vydali k vlaku na zpáteční cestu. Tuto exkurzi nám bude připomínat nástěnka, kterou si ve třídě chystáme nejen z fotografií, ale i z vlastnoručních kreseb památek Olomouce.

Žáci 6. B

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Exkurze do Olomouce

Policie u páťáků

Policie České republiky navštívila naši školu a předvedla nám svou práci při ochraně občanů a jejich majetku. Před budovou školy jsme mohli sledovat práci psovodů, poslušnost jejich psů i to, že každý služební pes pracuje za odměnu. Tou byly nejen pamlsky, ale i obyčejný míček na hraní. S úžasem jsme sledovali, co všechno takový pes musí zvládnout. Policisté nám také předvedli svou výzbroj a výstroj, ukázali nám, jak fungují některé zbraně a co všechno mohou proti pachatelům použít. Jejich ukázky se nám moc líbily a někteří z nás by rádi u policie v budoucnu pracovali.

Žáci 5. ročníku

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Policie u páťáků

Předvelikonoční spaní ve škole

Naše třída je celkem prima parta, a tak se rádi setkáváme i mimo školu. S naší třídní jsme se domluvili, že v pátek se sejdeme v šest ve škole a strávíme tu společně celou noc. Paní učitelka nám upekla velikonoční perníčky, které jsme si společně nazdobili, zahráli jsme si v tělocvičně různé míčové hry a chystali jsme dvoudenní výlet do Olomouce. Večer jsme si dlouho povídali, než se nám konečně podařilo usnout. Po probuzení zbývala snídaně, úklid třídy a návrat domů. Moc se těšíme, až podnikneme nějakou další akci. V blízké době nás čeká dvoudenní exkurze do Olomouce.

Holky a kluci z 6. B

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Předvelikonoční spaní ve škole

Sběrová akce ke Dni Země

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sběrová akce ke Dni Země

Centrum kolegiální podpory ve zlonické škole

Gymnázium Slaný velmi úzce spolupracuje na tvorbě pořadu Zázraky přírody a své poznatky přenáší právě do pedagogické praxe. V závěru roku 2018 jsme dostali nabídku být součástí realizace projektu „Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu v Slaném.“ Do konce roku zbývaly prakticky hodiny, a tak prázdniny neprázdniny, vše se muselo řešit promptně, jelikož příležitost je nutné chytit za pačesy. Přehoupl se nový rok a už jsme seděli na celorepublikovém setkání všech zapojených škol z  1., 2. i 3. vlny, do které spadáme my. Během dvoudenního semináře plného inspirací jsme se dokázali zorientovat v realizaci projektu a hlouběji jsme pochopili jeho obrovský význam.

Věda a technika je pro budoucnost klíčová. Žáci se v rámci projektových odpolední učí nejen pracovat se specializovaným vybavením, které jsme pro školu získali v hodnotě 300.000,-Kč, ale také poznávají zákonitosti přírody. Hravou formou se žákům otevírá široký obzor lákající je k dalším pokusům i k bádání. Filozofie projektu stojí na badatelsky orientované výuce, která žáky aktivizuje a vtahuje do děje. V projektu ale jde i o to ukázat ostatním pedagogům (a nejen na naší škole), že se takové výuky nemusí bát, s přípravou ji zvládne každý. Vzniklé Centrum kolegiální podpory je pro učitele opěrným bodem, na který se mohou obrátit a naši pedagogové rádi poradí a pomohou. Nebojme se vědy a techniky, bez které se do budoucna neobejde téměř žádný obor lidské činnosti, a připravme naše žáky na budoucnost!

Mgr. Jan Tůma, ředitel školy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Centrum kolegiální podpory ve zlonické škole

Preventivní programy pro žáky

Preventivní programy jsou každoročně součástí výuky na naší škole. Poslední setkání s lektory probíhalo hned v několika třídách a s různými tématy. Většinou byli aktéři programů zváni na aktuální téma, jehož problémy se ve třídě vyskytly. A tak se 4. ročník zúčastnil povídání o nových informačních technologiích a jejich vlivu na děti. Vysvětlili jsme si termíny jako kyberšikana, kyberstalking, bezpečné používání sociálních sítí apod. Preventivní program „Jsi online“ děti velmi zaujal.

Žákyně sedmého, osmého a devátého ročníku vyslechli přednášku s besedou na téma „Žena – symbol života“. Jiným způsobem než při hodinách biologie jim byla přiblížena témata období dospívání, hygieny těla, první návštěvy gynekologa či antikoncepce.

Děkujeme firmě MP Education a přednášející paní Mgr. M. Podlahové za velmi pěkný přístup k žákům.

Mgr. Š. Bauerová, metodik prevence

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Preventivní programy pro žáky

Návštěva z mateřských školek

Každoroční návštěva předškoláků patří k jarnímu období již řadu let. Děti se před zápisem seznámí s budovou školy, třídami, tělocvičnou či třeba jídelnou. Tentokrát si osmáci, jimž každoročně příprava programu pro školku patří, pozvali děti z Královic a z Budenic. Připravili pro ně opravdu pestrý program, jehož součástí byla například hodina matematiky, výtvarné činnosti, hry v tělocvičně, prohlídka budovy školy i svačina ve školní jídelně. Děti odcházely spokojené a nadšené a my doufáme, že jim to následujících devět let vydrží!

VIII. ročník

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva z mateřských školek

Výtvarná soutěž Ostrova Slaný

Žáci se v rámci hodin výtvarné výchovy zúčastnili výtvarné soutěže „Z pohádky do pohádky“, kterou organizoval Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný. Blahopřejeme všem, kteří se do soutěžení o nejhezčí výkres či výtvor se zápalem pustili. Obdiv patří našim osmákům, kteří společně vyrobili i pohádkové dřevěné divadlo. Žáci se umístili na velmi pěkných místech a kromě diplomů dostali i drobné dárky.

Za školní organizátory soutěže Mgr. Š Bauerová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výtvarná soutěž Ostrova Slaný

Přírodopis trochu jinak

Přírodopisná témata probíráme pokaždé trochu jiným způsobem, snažíme se, aby téma žáky nejen zaujalo, ale aby pro ně bylo přínosné i z praktického hlediska. A tak jsme tentokrát téma Ekosystém rybník probírali přímo u zlonického rybníka. Podle botanických klíčů jsme určovali rostliny, které se v jeho okolí vyskytovaly, pozorovali jsme ptactvo, to přezimující i to, jež se pomalu vrací z teplých krajin a snaží se zahnízdit. Zaměřili jsme se i na vodní živočichy, které lze buď vidět, jak rejdí ve vodě, nebo tu po nich zůstaly na břehu stopy, nory či jiné úkryty. Ve škole naše pozorování pokračovalo. Pod mikroskopem jsme měli možnost pozorovat i ty organismy, které pouhým okem buď nevidíme, nebo nemůžeme sledovat detaily stavby těla. Doufejme, že si žáci mnohé poznatky odnesli do praktického života.

Mgr. Štěpánka Bauerová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přírodopis trochu jinak

Jak přelstít suchou budoucnost…

V pondělí 25. března navštívila školu lektorka Mgr. Markéta Haštabová z ICM Slaný. Protože v hodinách ekologie o vodě, o šetření s vodou či o ekologických katastrofách hodně mluvíme, byli jsme na nové informace dobře připraveni. První hodina proběhla formou přednášky, v níž jsme se dozvěděli mnoho příkladů z praxe, něco o tání ledovců i o hrozbě zatopení Paříže ledovcovou vodou. Druhá hodina byla více než akční. Rozdělili jsme se na skupinky a každá měla promyslet způsob řešení některé situace. Možná si řeknete, co takové děti mohou promyslet? Ale řešení byla zdánlivě jednoduchá. Kapající kohoutek? Ne, neopravíme ho my, žáci, jen na něj ale musíme někoho upozornit. Protéká na klučičích toaletách voda? Neodejdu lhostejně zpátky do třídy, ale nahlásím takovou situaci třeba ihned po cestě do třídy v ředitelně či u paní hospodářky. Oni si již poradí, koho zavolat. Přednáška se nám moc líbila, napadla nás při ní spousta příkladů, jak vodou můžeme šetřit i my, děti.

Ing. Hana Voříšková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak přelstít suchou budoucnost…