INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče,

zde shrnuji oficiální informace ve zkrácené podobě, které jsme dostali od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy po jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021. V bodech uvádím nejpodstatnější.

 • Školám a školským zařízením je uložena povinnost testovat děti, žáky (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně (netýká se individuálních konzultací).
 • K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které školám budou distribuovány) nebo neinvazivní PCR testy.
 • Manuál k testování ve školách a školských zařízeních, letáky k testování pro žáky a rodiče, instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete ZDE.

Povoluje se:

 • přítomnost dětem v přípravné třídě
 • přítomnost žákům 1. stupně ve škole, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd
 • přítomnost na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině
 • přítomnost ve školních družinách a školních klubech žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky (Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.)

Organizační informace:

 • Zpěv jako součást vzdělávání je povolen pouze v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.
 • Sportovní činnosti jako součást vzdělávání jsou nadále umožněny v mateřské škole a v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.
 • Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: Dětem a žákům 1. stupně se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání ve školách, školních družinách a školních klubech.
 • V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku (výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření).
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy informujeme, že pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, absolutoria se bude také uplatňovat testování, jako pro případy prezenčního vzdělávání. Specifické organizační a hygienické podmínky konání zkoušek zašle MŠMT s předstihem podle aktuálních epidemiologických opatření.

Mgr. Jan Tůma, ředitel školy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Zápis do prvních tříd

Podobně jako vloni ani letos neproběhnou ve školách tradiční zápisy do prvních tříd. V naší základní škole se zápis bude konat v pozměněné podobě v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy.  K zápisu se dostaví zákonný zástupce předškoláka (bez dítěte), přinese s sebou potřebné doklady: rodný list dítěte (fotokopii, scan), pokud dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce, musí mít písemné oprávnění dítě zastupovat, měl-li předškolák odklad povinné školní docházky, pak i kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.

Dále je zapotřebí seznámit se s níže uvedenými přílohami a všechny potřebné s sebou k zápisu přinést již vyplněné. Můžete si je stáhnout zde na našem webu a doma vytisknout, vytištěné budou od úterý 6. dubna k dispozici ve vestibulu školy, kde je pak možné si je vyzvednout.

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Dotazník pro rodiče žáka

Pracovní list pro děti

Seznamte se prosím také s Dopisem rodičům, který pro vás vyučující připravili, a s desaterem Co by měl zvládat předškolák. Vámi vyplněný dotazník pro rodiče a dítětem vypracovaný pracovní list přineste s sebou k zápisu.

V rámci zápisu můžete zároveň požádat o přijetí do přípravné třídy.

Pokud žádáte o odklad školní docházky, je nutné s sebou přinést doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

Doufáme, že nám situace dovolí sejít se s vámi na třídních schůzkách, které plánujeme na červen 2021.

Mgr. Jana Linhartová a Mgr. Jana Hrdličková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do prvních tříd

Kyberbezpečnost – online beseda

Děti se již rok pohybují  téměř celé dny na internetu. Jak moc bezpečně? Vědí ony samy, co jim hrozí? 8. března se pro žáky naší školy konala online beseda Kyberbezpečnost. Ve spolupráci s Ostrovem Slaný a s projektem Calliditas Edutainment ji zorganizoval pan učitel Pagač. Zúčastnily se jí šesté a sedmé ročníky, každý po dvou hodinách v rámci běžného vyučování. Připojila se naprostá většina žáků, kteří živě a samostatně reagovali a s lektorem spolupracovali. Obsahem besedy bylo bezpečné chování při pohybu na internetu, zásady bezpečné komunikace s neznámými lidmi, nakládání s nevyžádanou poštou a především i problémy kyberšikany a kyberstalkingu, pojmy, které se v současné době, kdy se děti nemohou běžně stýkat, značně rozbujely.

Lektor byl velmi přátelský, odborně na vysoké úrovni, s dětmi to uměl. Až se žáci vrátí do školy, rádi bychom podobnou besedu uspořádali i naživo, s využitím nejmodernější techniky, např. virtuální reality.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kyberbezpečnost – online beseda

Zápis do první třídy

Zapis2021

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do první třídy

SLAVNOST ČTENÁŘE V PRVNÍ TŘÍDĚ

Prvňáci mají za sebou půlrok ve škole.  Když v září poprvé usedali do lavic, někteří poznali sotva pár písmenek. Během půl roku se jich naučili tolik, že už si zvládnou téměř vše přečíst. A to si říká o oslavu! V pátek 12. února jsme si tedy udělali v první třídě projektový den, který se týkal především čtenářských dovedností našich dětí.  Žáčci plnili různé úkoly, kdy hledali stejná písmena, luštili a tvořili rébusy a také skládali ze slov věty.  A protože pracovali ve skupinách, tak se zároveň učili spolupracovat a pomáhat si.  Za splněný úkol si skupina zasloužila klíč, každá musela získat celkem čtyři klíče, aby si zasloužila odměnu.  Jelikož máme u nás ve škole samé šikovné prvňáčky, všem se povedlo úkoly splnit a získali kromě sladké odměny i nové pracovní knihy, ze kterých se budeme učit číst. Všem se nám projektový den moc líbil a děti si za skvělou práci zaslouží velkou pochvalu!

Mgr. Jana Hrdličková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SLAVNOST ČTENÁŘE V PRVNÍ TŘÍDĚ

Zprávičky ze třídy IZS

Jsme žáci třetí, čtvrté a páté třídy a jsme moc rádi, že můžeme chodit se svými kamarády do školy a nemusíme být sami doma. Učíme se ve třídě hlavní družiny. Každý den máme distanční výuku a snažíme se jeden druhého nerušit. Někdy je to trochu složité, protože ne všichni máme online výuku ve stejný čas. Píšeme domácí úkoly a ve volných hodinách si hrajeme. Máme k dispozici mnoho her, které využíváme. Na konci každého týdne máme kroužek origami, kde se učíme stavět podle návodů z YouTube – různá zvířátka, misky, vázy, srdíčka… V tomto týdnu, kdy napadlo tolik sněhu, jsme si zahráli na Eskymáky a na zahradě za šatnou jsme si postavili ze sněhu iglú. Byl to super nápad a myslíme, že se nám stavba povedla. Bydlet v takovém příbytku bychom ale rozhodně nechtěli.

Žáci třídy IZS

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zprávičky ze třídy IZS

Testy k přijímacím zkouškám na střední školy

Vážení rodiče,

Česká školní inspekce nabízí pro letošní přijímací zkoušky možnost využít jako jednu z forem přípravy pro čtyřleté (ale i šestileté a  osmileté) studium elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Z nabídky citujeme: Testy připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. K dispozici jsou testy z českého jazyka a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v letech 2020, 2019, 2018 a 2017, plus ukázkové verze testů pro rok 2021.

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store. Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Testy k přijímacím zkouškám na střední školy

Putování tří králů

Ve středu 6. ledna jsme ve školní družině oslavili Den tříkrálový. Nejprve jsme si přečetli příběh o jejich putování za Ježíškem, poté jsme si poslechli koledu a vytvořili loutky Kašpara, Melichara a Baltazara. Nakonec nás čekal zábavný kvíz, který byl připravený v budově školy.  Každá třída chodila samostatně, aby se děti navzájem nepotkaly. V kvízu na děti čekaly otázky, na které se dozvěděly odpovědi v příběhu. Například jak se tři králové jmenovali a kam se vydali. Pokud děti správně otázky vyřešily, vzniklo jim z písmenek slovo Jeruzalém. Na úplném konci kvízu na děti čekala odměna  – hopík a mandarinka. Všem se nám putování tří králů moc líbilo a dozvěděli jsme plno nových informací.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Putování tří králů

Prezenční výuka ve škole

Krajské úřady dostaly po zahájení online výuky za úkol, aby vyčlenily zařízení, která budou nadále fungovat pro děti pracovníků Integrovaného záchranného sytému a dalších pracovníků v první linii. Naše škola vzala oslovení krajským úřadem za své a otevřela třídu, kam děti denně na výuku docházejí. Nejsou to jen žáci naší školy, máme tu i děti z 1. ZŠ Slaný a z Vraného. Nad dětmi má dohled pan Švikruha a paní Skleničková. Střídavě se starají o to, aby děti měly po ránu připravené počítače, včas k nim zasedly na své hodiny a v tichosti plnily úkoly. Není to práce jednoduchá, žáci jsou z různých tříd a ročníků, na školách mají i jinak přestávky. Udržet deset dětí v tichosti, aby se vzájemně nerušily a nenarušovaly online vyučování jiným dětem na internetu, dá skutečně člověku zabrat.

Během dopoledne se žáci učí, plní úkoly zadané svými vyučujícími, v poledne mají ve školní jídelně zajištěný oběd. Po obědě už jen doplní zbývající školní práci a mohou si odpočinout u her. Sídlí ve třídě, která je školní družinou, tudíž mají k dispozici spoustu věcí, aby se mohli zabavit. Pokud mají na odpoledne domácí úkoly, mohou si je tu vypracovat. Některé děti zůstávají do tří hodin, jiné jdou po vyučování domů.

Všem se tu líbí, Markétka, Natálka, Jakub a Ondra se rozpovídali o tom, že… „doma by byli sami, občas vypadne internet, nefunguje počítač a nikdo jim to nespraví. Jsou rádi ve škole i proto, že jim pan učitel nebo paní učitelka pomůžou, když si nevědí rady. Jo, a taky tu nejsou sami a můžou si popovídat a pohrát s kamarády. Doma je to nuda, být tam sám. Jo, a taky jsou tu hry a ty doma nemám s kým hrát. A taky mě to nenutí lenošit, prostě se tady ve škole pracuje, takže nemám žádný neomluvený a nedodělaný úkoly…“

Jsme rádi, že se dětem ve škole líbí a doufáme, že se i ostatní žáci mezi své kamarády brzy vrátí.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prezenční výuka ve škole

V lednu u prvňáčků

Všichni jsme moc rádi, že jsme se mohli po vánočních prázdninách vrátit zpátky do školy, a ne jako většina našich starších spolužáků zůstat doma na distanční výuce. Na podzim naši žáčci z první třídy zvládali výuku na dálku dobře, úkoly plnili a na on-line  hodiny se až na pár výjimek připojovali. Ale stejně nic nenahradí osobní setkání a výuku v lavicích. V novém roce jsme se vrátili do školy s úsměvem a s nadšením do práce. Zbývalo nám seznámit se už jen s několika písmeny velké tiskací abecedy, a to jsme hravě zvládli.  Od příštího týdne budeme poznávat jejich malé tvary a pomalu se začneme učit i psací písmenka. V lednu konečně přišla zima a zavítala i k nám do třídy. Naučili jsme se už několik básniček s touto tematikou a doprovázíme je pohybem, abychom se u toho i zahřáli, protože ve třídě často větráme.  V matematice nám pomáhají počítat i sněhuláci a rukavice. Sněhuláky nestavíme jen venku ze sněhu, ale vytvořili jsme je i z papíru a zdobí nám naši třídu a chodbu školy.

Třídní učitelka Mgr. Jana Hrdličková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem V lednu u prvňáčků