Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škole je zapojena v Národním plánu obnovy – Doučování žáků škol, jemuž je poskytována finanční podpora EU. Cílem projektu je zajištění a poskytnutí vzdělání žákům, v našem případě žákům základních škol. Je podpořeno především vzdělávání žáků ohrožených neúspěchem. Z tohoto doučování těží i učitelé, neboť získávají znalosti a zkušenosti pro výuku v heterogenních třídách. Doučování probíhá formou individuální i skupinové práce, žáci se mohou zdokonalit nejen ve stěžejních předmětech, jako je český jazyk a matematika, ale i v anglickém jazyce, chemii, fyzice apod. Děti pracují v malých skupinkách, takže je možné se jim i při skupinové práci individuálně věnovat. Vzhledem k předchozí online výuce takovou pomoc potřebují i jinak výborní žáci, kteří toto doučování využívají k přípravě na přijímací zkoušky.

Comments are closed.