Učitelský sbor

Mgr. Bc. Tůma Jan, MBA – ředitel školy

Mgr. Linhartová Jana – zástupkyně ředitele školy, třídní učitelka VI.A

Mgr. Bauerová Štěpánka – třídní učitelka VIII.A

Bc. Bondar Oleksij – bez třídnictví

Cirusová Alena – třídní učitelka přípravné třídy

Čápová Monika, DiS. – bez třídnictví, vychovatelka ŠD

Bc. Čermáková Kateřina – třídní učitelka IV.A

Mgr. Dornicová Ilona – třídní učitelka III.A

Dragounová Kamila – mateřská dovolená

Mgr. Dragounová Lucie – třídní učitelka II.B

Dragounová Miloslava – bez třídnictví

Ing. Drožová Iva – bez třídnictví

Ing. Drugdová Michaela – třídní učitelka IX.B

Ďurčová Jitka – třídní učitelka VII.B

Mgr. Fialová Lenka – třídní učitelka V.

Mgr. Hrdličková Jana – třídní učitelka I.A

Cherevko Yana – bez třídnictví, asistentka pedagoga

Jeřábková Veronika – asistentka pedagoga

Ing. Krulikovská Tereza, Ph.D. – třídní učitelka VIII.B

Mgr. Křížová Lucie – bez třídnictví

Bc. Linhartová Tereza – mateřská dovolená

Maximová Michaela – asistentka pedagoga

Moravcová Marcela – vedoucí ŠD

Najmanová Anna – asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD

Neumann Jiří – bez třídnictví

Mgr. Pagač Pavel – bez třídnictví

Mgr. Pláničková Veronika – mateřská dovolená

Prokopová Ivana – asistent pedagoga, vychovatelka ŠD

Skleničková Jitka – asistentka pedagoga

Mgr. Šedová Iva – třídní učitelka II.A

Šímová Dana – mateřská dovolená

Štruplová Barbora – třídní učitelka IV.B

Šturm Matěj – bez třídnictví

Šturmová Anežka, DiS.  – bez třídnictví

Švikruha Pavel – asistent pedagoga

Talapková Barbora – třídní učitelka VII.A

Ing. Tůmová Jana, DiS. – mateřská dovolená

Mgr. Týlová Eliška – třídní učitelka I.B

Bc. Vacková Lucie – třídní učitelka III.B

Ing. Voříšková Hana – bez třídnictví

Mgr. Zajíčková Blanka – třídní učitelka VI.B

Mgr. Zámišová Marie – mateřská dovolená

Mgr. Zelenková Blanka – třídní učitelka IX.A

Comments are closed.