Učitelský sbor

Mgr. Bc. Tůma Jan – ředitel školy

Mgr. Linhartová Jana – zástupkyně ředitele školy, třídní učitelka VII.B

Mgr. Bauerová Štěpánka – třídní učitelka VII.A

Bc. Bondar Oleksij – bez třídnictví

Cirusová Alena – třídní učitelka přípravné třídy

Bc. Čermáková Kateřina – třídní učitelka III.A

Mgr. Dornicová Ilona – třídní učitelka V.B

Mgr. Dragounová Lucie – třídní učitelka I.B

Dragounová Miloslava – bez třídnictví

Ing. Drugdová Michaela – třídní učitelka VIII.B

Ďurčová Jitka – bez třídnictví

Mgr. Fialová Lenka – třídní učitelka IV.

Mgr. Hrdličková Jana – třídní učitelka II.

Jeřábková Veronika – asistentka pedagoga v přípravné třídě

Mgr. Kolátorová Ilona – asistentka pedagoga v II.

Ing. Krulikovská Tereza, Ph.D. – bez třídnictví

Mgr. Křížová Lucie – bez třídnictví

Bc. Linhartová Tereza – třídní učitelka VI.A

Maximová Michaela – asistentka pedagoga v I.B

Moravcová Marcela – vedoucí ŠD

Najmanová Anna – asistentka pedagoga v III.B

Mgr. Pagač Pavel – třídní učitel IX.A

Skleničková Jitka – asistentka pedagoga v V.B

Mgr. Šedová Iva – třídní učitelka I.A

Štruplová Barbora – třídní učitelka v III.B

Švikruha Pavel – asistent pedagoga v VII.A

Talapková Barbora – bez třídnictví

Ing. Tůmová Jana, DiS. – třídní učitelka v VI.B

Mgr. Týlová Eliška – bez třídnictví

Bc. Vacková Lucie – třídní učitelka v V.A

Ing. Voříšková Hana – bez třídnictví

Mgr. Zajíčková Blanka – třídní učitelka v IX.B

Mgr. Zelenková Blanka – třídní učitelka v VIII.A

Comments are closed.