Učitelský sbor

Mgr. Bc. Tůma Jan, MBA – ředitel školy

Mgr. Linhartová Jana – zástupkyně ředitele školy, třídní učitelka VII.A

Mgr. Křížová Lucie – zástupkyně ředitele školy, učitelka ZŠ bez třídnictví

Mgr. Bauerová Štěpánka – třídní učitelka IX.A

Bc. Bondar Oleksij – učitel ZŠ bez třídnictví

Cirusová Alena – třídní učitelka přípravné třídy

Čápová Monika, DiS. – třídní učitelka V.B

Bc. Čermáková Kateřina – učitelka MŠ, učitelka ZŠ bez třídnictví

Demeterová Petra – učitelka MŠ

Mgr. Dornicová Ilona – třídní učitelka IV.A

Mgr. Dragounová Lucie – třídní učitelka III.B

Dragounová Miloslava – učitelka ZŠ bez třídnictví

Ing. Drožová Iva – učitelka ZŠ bez třídnictví

Ing. Drugdová Michaela – učitelka ZŠ bez třídnictví

Ďurčová Jitka – třídní učitelka VIII.B

Mgr. Fialová Lenka – třídní učitelka V.A

Haugvicová Kateřina – asistentka pedagoga

Mgr. Hrdličková Jana – třídní učitelka II.A

Cherevko Yana – učitelka ZŠ bez třídnictví, asistentka pedagoga

Jeřábková Kamila – vychovatelka ŠD, rodičovská dovolená

Jeřábková Veronika – asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD

Kinzlová Linda – asistentka pedagoga

Mgr. Kolátorová Ilona – třídní učitelka III.A

Bc. Krejcárková Eva – učitelka ZŠ bez třídnictví, asistentka pedagoga

Ing. Krulikovská Tereza, Ph.D. – třídní učitelka IX.B

Ing. Leman Milan – učitel ZŠ bez třídnictví

Bc. Madeja Tereza – učitelka ZŠ bez třídnictví, rodičovská dovolená

Maximová Michaela – asistentka pedagoga

Moravcová Marcela – vedoucí ŠD

Najmanová Anna – vychovatelka ŠD

Neumann Jiří – učitel ZŠ bez třídnictví

Mgr. Pagač Pavel – učitel ZŠ bez třídnictví

Petrášová Zuzana – vychovatelka ŠD

Prokopová Ivana – asistent pedagoga, vychovatelka ŠD

Mgr. Šedová Iva – třídní učitelka I.A

Šímová Dana – učitelka MŠ, rodičovská dovolená

Štruplová Barbora – třídní učitelka I.B

Šturmová Anežka, DiS.  – rodičovská dovolená

Švikruha Pavel – asistent pedagoga

Talapková Barbora – třídní učitelka VIII.A

Ing. Tůmová Jana, DiS. – učitelka ZŠ bez třídnictví, rodičovská dovolená

Mgr. Týlová Eliška – třídní učitelka II.B

Bc. Vacková Lucie – třídní učitelka IV.B

Mgr. Zajíčková Blanka – třídní učitelka VII.B

Mgr. Zámišová Marie – rodičovská dovolená

Mgr. Zelenková Blanka – třídní učitelka IV.

Comments are closed.