Žákovský parlament

Co je to ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT a proč ho máme?

                Žákovský parlament (ŽP) je tvořen volenými zástupci všech tříd. Představuje demokratické spojením mezi pedagogy, žáky a vedením školy.

Často jsou to právě žáci, kdo přichází se zajímavými nápady a tipy na zlepšení chodu školy. Žákovský parlament proto poskytuje prostor pro zapojení žáků do života školy, rozvíjí a podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Žáci se prostřednictvím školního parlamentu podílejí na chodu školy, snaží se o naplňování cílů školy, jsou vedeni k zodpovědnosti a příkladnému životnímu stylu.

Zástupci žákovského parlamentu se pravidelně setkávají na schůzkách, na nichž předkládají vedení školy podněty, otázky, návrhy a připomínky svých spolužáků nejen ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití. Žáci a vedení školy se pak společně snaží najít řešení, která by vedla k vzájemné spokojenosti.

Žákovský parlament je velmi důležitý také z hlediska spolupráce mezi jednotlivými ročníky, je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami a napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Prostřednictvím ŽP motivujeme žáky k účasti na akcích školy a rozvíjíme jejich schopnost týmové spolupráce.

 

Comments are closed.