Žákovský parlament

 

Co je to ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT a proč ho máme?

                Žákovský parlament (ŽP) je tvořen volenými zástupci všech tříd. Představuje demokratické spojením mezi pedagogy, žáky a vedením školy.

Často jsou to právě žáci, kdo přichází se zajímavými nápady a tipy na zlepšení chodu školy. Žákovský parlament proto poskytuje prostor pro zapojení žáků do života školy, rozvíjí a podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Žáci se prostřednictvím školního parlamentu podílejí na chodu školy, snaží se o naplňování cílů školy, jsou vedeni k zodpovědnosti a příkladnému životnímu stylu.

Zástupci žákovského parlamentu se pravidelně setkávají na schůzkách, na nichž předkládají vedení školy podněty, otázky, návrhy a připomínky svých spolužáků nejen ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití. Žáci a vedení školy se pak společně snaží najít řešení, která by vedla k vzájemné spokojenosti.

Žákovský parlament je velmi důležitý také z hlediska spolupráce mezi jednotlivými ročníky, je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami a napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Prostřednictvím ŽP motivujeme žáky k účasti na akcích školy a rozvíjíme jejich schopnost týmové spolupráce.

 

 

1.JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU – 25.10.2017

 

 • uvítání členů ŽP ředitelem školy
 • jmenovky
 • seznamovací aktivita „TOALEŤÁK“ – co vše nám o sobě řekneš?
 • aktivita „KOŠTĚ“ – pamatuješ si jména ostatních parlamenťáků?
 • volba předsedy a místopředsedy ŽP – zvoleni:

Josef Masopust – 9.B – předseda

Šárka Kolbabová – 9.A – místopředseda

 • vytvoření a rozdělení dalších funkcí v rámci ŽP:
 • zapisovatel – Tereza Bauerová, Dan
 • úklidová četa – Pavel, Kuba
 • rychlá spojka – Jana Lišková, Andrea Koblížková
 • distributor – Klára, Valerie
 • fotograf – Marek
 • přípravná četa – Adam Bauer, Pavlína Lišková, Maruška
 • nástěnkář + propagátor – Ilona Muchová, Adéla R., Martina
 • ŽP parlament se shodl na tom, že potřebuje novou informační nástěnku pro potřeby ŽP; předseda a místopředseda byli pověřeni úkolem zajít za panem ředitelem a zjistit, zda by ŽP mohl dostat vhodnou nástěnku – výsledek sdělí členům ŽP na dalším zasedání
 • aktivita „PROČ ZAKLÁDAT ŽP?“ – skupinová práce – zjišťujeme, jaké by mohly být funkce a úkoly ŽP, hledáme shodu v tom, které z nich považujeme za nejdůležitější – výsledný přehled:
 • 1.Zvyšuje vzájemnou důvěru mezi žáky a učiteli a učí je, jak a v jakých oblastech spolupracovat jako partneři.
 • 2.Navrhuje a následně organizuje (případně pomáhá s organizací) nejrůznější akce – zábavné, naučné, dobročinné…
 • 3.Vylepšuje prostředí školy a jejího okolí.
 • 4.Sbližuje žáky prvního a druhého stupně školy.
 • 5.Učí žáky znát, jaké mají povinnosti i práva a jak tato práva používat.
 • 6.Zvyšuje informovanost ve škole (jak žáků, tak dospělých).
 • úkoly pro parlamenťáky do dalšího zasedání ŽP:
 • promyslet vytvoření identity ŽP – název, heslo, logo, vlajka…
 • posbírat ze tříd podněty, požadavky, nápady, připomínky, přání a stížnosti ostatních žáků
 • úkoly pro koordinátorku:
 • do příštího zasedání zjistit, co se stalo se stolem na ping pong
 • rozplánovat zasedání parlamentu do konce kalendářního roku 2017

 

2.JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU-1.11.2017

 • podepsání smlouvy i v přítomnosti pana ředitele

Ve smlouvě je například zahrnuto:

 • povolení od učitelů k uvolnění z vyučovacích hodin
 • musíme rodiče informovat,že jsme byli zvoleni
 • budeme zastupovat svoji třídu
 • našim úkolem je šířit informace o tom ,co jsme na parlamentu řešili

 

 • nápady na identitu ŽP (jméno parlamentu)

-Hrdličky

-Dvořáci

-Zloničtí rytíři

-Orlí kruh

 • nápady na vylepšení školy z různých tříd
 • tácy do jídelny
 • žáci x učitel ¾-> výměna rolí
 • hudba do rozhlasu
 • slánkyxpepřenky do jídelny
 • zdravá svačina v jídelně
 • oslava dne založení školy
 • zavedení sboru
 • družba s domovem důchodců
 • ping-pong turnaj

 

 

3.JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 6.11. 2017

 • Řešili jsme nápady na vylepšení školy
 • Šárka Č. a Dan K. dojdou za paní učitelkou Šedovou ohledně pomoci s pohádkou
 • Martin J. a Maruška K. dojdou za paní učitelkou Fialovou ohledně pomoci s dílnami
 • prosince-adaptační zážitkový kurz pro členy parlamentu
 • Skupinová práce-výběr nejdůležitějších nápadů na zlepšení školy
 • Nejlepší nápady (zatím neodsouhlasené)

-hudba do rozhlasu

-každý pátek o velkou přestávku

-3 písničky na třídu

-ve třídě členové parlamentu udělají hlasování

-pouští: Šárka K.+ Adéla (6.tř.)

Ilona M.+ Lukáš (6.tř.)

 

 

4.JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 14.11. 2017

-hráli jsme hru,,na auta,, hra spočívala v tom,že jsme utvořili dvojice a jeden si zavázal oči šátkem a ten druhý ho vedl a nesměli jsme do sebe navzájem nabourat.Cílem hry bylo,aby jsme se nechali vézt druhým.

-holky,které mají na starost nástěnku mají za úkol  ji do příštího zasedání zprovoznit

-úkol zastupitelů tříd

-zeptat se svých spolužáků,kdo by byl ochotný pomoct při pohádce

-zeptat se třídy,kdo by byl chtěl pomáhat při vánočních dílničkách

-zástupci tříd odevzdali holkám,který mají na starost školní rozhlas tří písničky

-adaptační kurz 12.12. 8-16hod. CEDU instituce

-BUFET SVAČINY

pitný řežim

-barely s vodou na chodbě

-prodej pití v jídelně-pitíčka,džusy

svačiny

           –zdravé musli tyčinky

-ovoce,zelenina a saláty

ZJISTIT VE SVÉ TŘÍDĚ,JESTLI BY O TO BYL ZÁJEM !

JÍDELNA

-tácy do jídelny

-jen pro vyšší stupeň

-výběr dezertů

-SLADKÉ x  SLANÉ

-projednali jsme slánky a pepřenky

-jsme zapojeni do projektu ZDRAVÁ JÍDELNA,takže to nelze

-množství dětí v jídelně

-udělat časový rozpis pro družinu

 

5.JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 22.11.

-HRA

-máme ze tříd zajemníky na pomoc na dílničky

-Pepa sehnal čtyři kulisáky na pohádku

-nástěnkáři nesplnili to,co jsme jim zadali a to,aby už zprovoznili nástěnku

-nejsou už žádné další podměty ze zříd

-nový funkce moderátor: Adam ze 7.třídy

 

6.JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 29.11. 2017

-zopakovali jsme si navrhované požadavky ohledně JÍDELNY

-přišel pan ředitel,abychom se ho zeptali,zda by naše požadavky byli reálné

1)BYLO BY MOŽNÉ ZAVÉST ZASE BUFET?

-zjistit sortiment

-počet zájemců za každou třídu

-máme za úkol zajít za p.Němcovou a zeptat se,jestli by byla ochotna v tom bufetu prodávat

PODLE TOHO SE UVIDÍ,JESTLI SE BUFET ZAVEDE

2)BARELY S VODU

-musela by tam být služba

-kde by barely byly?

-hrnečky (své vlastní x ve třídě)

3)TÁCY DO JÍDELNY

-od které třídy?

4)ČASOVÝ ROZVRH-fronty v jídelně

-kontrola čas.rozvrhu

5)PROPUSTKY na předbíhaní

-zjistit počty konkrétně (jména,dny,hodina)

-kartičky—narozeniny

6)2 MOŽNOSTI DEZERTŮ

-sladké x slané

-ověřit u p.Němcová

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

-dotace Evropské unie, o které informoval a vysvětlil pan ředitel

-úprava prostoru-nevyhovující školní hřiště hřiště pro atletiku

-zorganizovat výtvarnou soutěž MOJE VYSNĚNÉ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ (do Vánoc)

ÚKOL

-vyřídíme svým spolužákům a učitelům,aby uspořádali výtvarnou soutěž MOJE VYSNĚNÉ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

-na 8. zasedání budeme diskutovat o tom, jaké hřiště bychom si představovali

 

 

7.JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU       4.12. 2017

 • Přišel pan ředitel,aby nám řekl,zda se budou moci naše návrhy realizovat

SVAČINKY

 • Jídelna nemá čas
 • musel by se najít dobrovolník,který by prodával
 • pití nedotuje jídelna–àbarely s vodou a šťávou

PROPUSTKY NA OBĚD

 • jsou schválené

VÝBĚR DEZERTŮ

 • všichni děti mají rádi sladké dezerty a taky by nikdy nezbyly na starší žáky

ČASOVÝ ROZVRH

 • budeme kontrolovat družiny (10 min)

SBÍRKA NA OBNOVU ZLONICKÝCH ZVONŮ

 • Jak vybrat peníze­­?

              -prodej DVD z pohádky

              -vyrábět výrobky zvonečků

              -uspořádat trh např.v květnu

 

ÚKOLY:

napsat od paní učitelky třídní seznam dětí,kteří budou mít zájem o propustky

JMÉNO,TŘÍDA,HODINA,DEN

 

8.ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU (ADAPTAČNÍ KURZ)        12.12.   2017

-vyhodnocení soutěže MOJE VYSNĚNÉ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

-diskuse nad tématem renovace školního hřiště, které má sloužit atletice a kolektivním hrám

8.JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU-ADAPTAČNÍ KURZ

9.JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 5.2.

-odevzdali jsme datumy narození žáků (narozeninové propustky do jídelny)

BAREVNÝ TÝDEN

-každý den jiná barva oblečení

-zeptat se tříd,zda mají zájem

VELIKOČNÍ AKCE – 28.3.

-soutěže(hiding eggs)

-soutěž o nejhezčí kraslici

-velikonoční tombola

 

-do 8.2. hodit favorita názvu parlamentu do schránky

-přednášky-promyslet koho by jsme chtěli pozvat

-Evelína,Martina a Maruška do 13.2. udělat narozeninové propustky

10.JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

vymýšlení Velikonoční akce (středa 28.3.)

JEN PRO PRVNÍ STUPEŇ-méně stanovišt

1.Hledání vajec

2.Soutěže

3.Pletení pomlázek

4.Zdobení perníčků

5.Malování kraslic

+TOMBOLA

+SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VYZDOBENOU TŘÍDU

-bude chodit komise a vyhodnotí nejlepší třídu a ta dostane odměnu

ÚKOLY

-ať děti nosí vyfouklá vajíčka

-zeptat se paní učitelek,jestli neznají originální techniku na barvení kraslic

-sbírat staré laky na nehty(technika na barvení vajíček)

-přinést drobné věci do tomboly

11.ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 6.3.

holky odevzdali vyrobené narozeninové propustky

-propustky rozdat ve třídě a zeptat se komu chybí

VELIKONOCE

HLEDÁNÍ VAJEC

-jít za panem ředitelem a zeptat se,zda by bylo možné čokoládové vajíčka uhradit ze školních peněz

-dostali jsme sponzorský dar 200 VAJEC (Těhule)

-uvaří je 6.třída

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ

-paní kuchařky napekly 200 perníčků

-polevy připraví p.u. Zajíčková

-kornoutky na zdobení vyrobí 9.A.

-V KUCHYŇKÁCH

SOUTĚŽE

-Foukání kraslic na čas

-Nošení kraslic na lžíci

-Ve dvojicích projít opičí dráhu s vejcem na čele

-V TĚLOCVIČNĚ

PLETENÍ POMLÁZEK

-p.u. Pagač pomůže

-proutky sežene Klárka,Kuba,Anička,Zoe,Pavel

-budeme ještě potřebovat provázky,kleště,mašle

-V DÍLNÁCH

ZDOBENÍ VAJEC

-různé způsoby

-laky na nehty(potřeba:nádoby,odlakovač)

-ubrousky(potřeba:ubrousky,lepidlo,štětce)

-rozbité skořápky,mák

-inkoust+zmizík

PŘIPOMENOUT VE TŘÍDĚ SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VYZDOBENOU TŘÍDU !

Komise: p.Drovotová

p.Fořtová

p.Němcová

Vyhodnocení 10:30-11 hod.

TOMBOLA

-lístky na tombolu vyrobí Šárka,Zoe,Anička—–300 lístků

-koupit brčka

 

 

 

 

Comments are closed.