Žákovský parlament

 

Co je to ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT a proč ho máme?

                Žákovský parlament (ŽP) je tvořen volenými zástupci všech tříd. Představuje demokratické spojením mezi pedagogy, žáky a vedením školy.

Často jsou to právě žáci, kdo přichází se zajímavými nápady a tipy na zlepšení chodu školy. Žákovský parlament proto poskytuje prostor pro zapojení žáků do života školy, rozvíjí a podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Žáci se prostřednictvím školního parlamentu podílejí na chodu školy, snaží se o naplňování cílů školy, jsou vedeni k zodpovědnosti a příkladnému životnímu stylu.

Zástupci žákovského parlamentu se pravidelně setkávají na schůzkách, na nichž předkládají vedení školy podněty, otázky, návrhy a připomínky svých spolužáků nejen ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití. Žáci a vedení školy se pak společně snaží najít řešení, která by vedla k vzájemné spokojenosti.

Žákovský parlament je velmi důležitý také z hlediska spolupráce mezi jednotlivými ročníky, je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami a napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Prostřednictvím ŽP motivujeme žáky k účasti na akcích školy a rozvíjíme jejich schopnost týmové spolupráce.

 

 

1.JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU – 25.10.2017

 

 • uvítání členů ŽP ředitelem školy
 • jmenovky
 • seznamovací aktivita „TOALEŤÁK“ – co vše nám o sobě řekneš?
 • aktivita „KOŠTĚ“ – pamatuješ si jména ostatních parlamenťáků?
 • volba předsedy a místopředsedy ŽP – zvoleni:

Josef Masopust – 9.B – předseda

Šárka Kolbabová – 9.A – místopředseda

 • vytvoření a rozdělení dalších funkcí v rámci ŽP:
 • zapisovatel – Tereza Bauerová, Dan
 • úklidová četa – Pavel, Kuba
 • rychlá spojka – Jana Lišková, Andrea Koblížková
 • distributor – Klára, Valerie
 • fotograf – Marek
 • přípravná četa – Adam Bauer, Pavlína Lišková, Maruška
 • nástěnkář + propagátor – Ilona Muchová, Adéla R., Martina
 • ŽP parlament se shodl na tom, že potřebuje novou informační nástěnku pro potřeby ŽP; předseda a místopředseda byli pověřeni úkolem zajít za panem ředitelem a zjistit, zda by ŽP mohl dostat vhodnou nástěnku – výsledek sdělí členům ŽP na dalším zasedání
 • aktivita „PROČ ZAKLÁDAT ŽP?“ – skupinová práce – zjišťujeme, jaké by mohly být funkce a úkoly ŽP, hledáme shodu v tom, které z nich považujeme za nejdůležitější – výsledný přehled:
 • 1.Zvyšuje vzájemnou důvěru mezi žáky a učiteli a učí je, jak a v jakých oblastech spolupracovat jako partneři.
 • 2.Navrhuje a následně organizuje (případně pomáhá s organizací) nejrůznější akce – zábavné, naučné, dobročinné…
 • 3.Vylepšuje prostředí školy a jejího okolí.
 • 4.Sbližuje žáky prvního a druhého stupně školy.
 • 5.Učí žáky znát, jaké mají povinnosti i práva a jak tato práva používat.
 • 6.Zvyšuje informovanost ve škole (jak žáků, tak dospělých).
 • úkoly pro parlamenťáky do dalšího zasedání ŽP:
 • promyslet vytvoření identity ŽP – název, heslo, logo, vlajka…
 • posbírat ze tříd podněty, požadavky, nápady, připomínky, přání a stížnosti ostatních žáků
 • úkoly pro koordinátorku:
 • do příštího zasedání zjistit, co se stalo se stolem na ping pong
 • rozplánovat zasedání parlamentu do konce kalendářního roku 2017

 

2.JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU-1.11.2017

 • podepsání smlouvy i v přítomnosti pana ředitele

Ve smlouvě je například zahrnuto:

 • povolení od učitelů k uvolnění z vyučovacích hodin
 • musíme rodiče informovat,že jsme byli zvoleni
 • budeme zastupovat svoji třídu
 • našim úkolem je šířit informace o tom ,co jsme na parlamentu řešili

 

 • nápady na identitu ŽP (jméno parlamentu)

-Hrdličky

-Dvořáci

-Zloničtí rytíři

-Orlí kruh

 • nápady na vylepšení školy z různých tříd
 • tácy do jídelny
 • žáci x učitel ¾-> výměna rolí
 • hudba do rozhlasu
 • slánkyxpepřenky do jídelny
 • zdravá svačina v jídelně
 • oslava dne založení školy
 • zavedení sboru
 • družba s domovem důchodců
 • ping-pong turnaj

 

 

3.JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 6.11. 2017

 • Řešili jsme nápady na vylepšení školy
 • Šárka Č. a Dan K. dojdou za paní učitelkou Šedovou ohledně pomoci s pohádkou
 • Martin J. a Maruška K. dojdou za paní učitelkou Fialovou ohledně pomoci s dílnami
 • prosince-adaptační zážitkový kurz pro členy parlamentu
 • Skupinová práce-výběr nejdůležitějších nápadů na zlepšení školy
 • Nejlepší nápady (zatím neodsouhlasené)

-hudba do rozhlasu

-každý pátek o velkou přestávku

-3 písničky na třídu

-ve třídě členové parlamentu udělají hlasování

-pouští: Šárka K.+ Adéla (6.tř.)

Ilona M.+ Lukáš (6.tř.)

 

 

4.JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 14.11. 2017

-hráli jsme hru,,na auta,, hra spočívala v tom,že jsme utvořili dvojice a jeden si zavázal oči šátkem a ten druhý ho vedl a nesměli jsme do sebe navzájem nabourat.Cílem hry bylo,aby jsme se nechali vézt druhým.

-holky,které mají na starost nástěnku mají za úkol  ji do příštího zasedání zprovoznit

-úkol zastupitelů tříd

-zeptat se svých spolužáků,kdo by byl ochotný pomoct při pohádce

-zeptat se třídy,kdo by byl chtěl pomáhat při vánočních dílničkách

-zástupci tříd odevzdali holkám,který mají na starost školní rozhlas tří písničky

-adaptační kurz 12.12. 8-16hod. CEDU instituce

-BUFET SVAČINY

pitný řežim

-barely s vodou na chodbě

-prodej pití v jídelně-pitíčka,džusy

svačiny

           –zdravé musli tyčinky

-ovoce,zelenina a saláty

ZJISTIT VE SVÉ TŘÍDĚ,JESTLI BY O TO BYL ZÁJEM !

JÍDELNA

-tácy do jídelny

-jen pro vyšší stupeň

-výběr dezertů

-SLADKÉ x  SLANÉ

-projednali jsme slánky a pepřenky

-jsme zapojeni do projektu ZDRAVÁ JÍDELNA,takže to nelze

-množství dětí v jídelně

-udělat časový rozpis pro družinu

 

5.JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 22.11.

-HRA

-máme ze tříd zajemníky na pomoc na dílničky

-Pepa sehnal čtyři kulisáky na pohádku

-nástěnkáři nesplnili to,co jsme jim zadali a to,aby už zprovoznili nástěnku

-nejsou už žádné další podměty ze zříd

-nový funkce moderátor: Adam ze 7.třídy

 

6.JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 29.11. 2017

-zopakovali jsme si navrhované požadavky ohledně JÍDELNY

-přišel pan ředitel,abychom se ho zeptali,zda by naše požadavky byli reálné

1)BYLO BY MOŽNÉ ZAVÉST ZASE BUFET?

-zjistit sortiment

-počet zájemců za každou třídu

-máme za úkol zajít za p.Němcovou a zeptat se,jestli by byla ochotna v tom bufetu prodávat

PODLE TOHO SE UVIDÍ,JESTLI SE BUFET ZAVEDE

2)BARELY S VODU

-musela by tam být služba

-kde by barely byly?

-hrnečky (své vlastní x ve třídě)

3)TÁCY DO JÍDELNY

-od které třídy?

4)ČASOVÝ ROZVRH-fronty v jídelně

-kontrola čas.rozvrhu

5)PROPUSTKY na předbíhaní

-zjistit počty konkrétně (jména,dny,hodina)

-kartičky—narozeniny

6)2 MOŽNOSTI DEZERTŮ

-sladké x slané

-ověřit u p.Němcová

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

-dotace Evropské unie, o které informoval a vysvětlil pan ředitel

-úprava prostoru-nevyhovující školní hřiště hřiště pro atletiku

-zorganizovat výtvarnou soutěž MOJE VYSNĚNÉ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ (do Vánoc)

ÚKOL

-vyřídíme svým spolužákům a učitelům,aby uspořádali výtvarnou soutěž MOJE VYSNĚNÉ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

-na 8. zasedání budeme diskutovat o tom, jaké hřiště bychom si představovali

 

 

7.JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU       4.12. 2017

 • Přišel pan ředitel,aby nám řekl,zda se budou moci naše návrhy realizovat

SVAČINKY

 • Jídelna nemá čas
 • musel by se najít dobrovolník,který by prodával
 • pití nedotuje jídelna–àbarely s vodou a šťávou

PROPUSTKY NA OBĚD

 • jsou schválené

VÝBĚR DEZERTŮ

 • všichni děti mají rádi sladké dezerty a taky by nikdy nezbyly na starší žáky

ČASOVÝ ROZVRH

 • budeme kontrolovat družiny (10 min)

SBÍRKA NA OBNOVU ZLONICKÝCH ZVONŮ

 • Jak vybrat peníze­­?

              -prodej DVD z pohádky

              -vyrábět výrobky zvonečků

              -uspořádat trh např.v květnu

 

ÚKOLY:

napsat od paní učitelky třídní seznam dětí,kteří budou mít zájem o propustky

JMÉNO,TŘÍDA,HODINA,DEN

 

8.ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU (ADAPTAČNÍ KURZ)        12.12.   2017

-vyhodnocení soutěže MOJE VYSNĚNÉ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

-diskuse nad tématem renovace školního hřiště, které má sloužit atletice a kolektivním hrám

8.JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU-ADAPTAČNÍ KURZ

9.JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 5.2.

-odevzdali jsme datumy narození žáků (narozeninové propustky do jídelny)

BAREVNÝ TÝDEN

-každý den jiná barva oblečení

-zeptat se tříd,zda mají zájem

VELIKOČNÍ AKCE – 28.3.

-soutěže(hiding eggs)

-soutěž o nejhezčí kraslici

-velikonoční tombola

 

-do 8.2. hodit favorita názvu parlamentu do schránky

-přednášky-promyslet koho by jsme chtěli pozvat

-Evelína,Martina a Maruška do 13.2. udělat narozeninové propustky

10.JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

vymýšlení Velikonoční akce (středa 28.3.)

JEN PRO PRVNÍ STUPEŇ-méně stanovišt

1.Hledání vajec

2.Soutěže

3.Pletení pomlázek

4.Zdobení perníčků

5.Malování kraslic

+TOMBOLA

+SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VYZDOBENOU TŘÍDU

-bude chodit komise a vyhodnotí nejlepší třídu a ta dostane odměnu

ÚKOLY

-ať děti nosí vyfouklá vajíčka

-zeptat se paní učitelek,jestli neznají originální techniku na barvení kraslic

-sbírat staré laky na nehty(technika na barvení vajíček)

-přinést drobné věci do tomboly

11.ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 6.3.

holky odevzdali vyrobené narozeninové propustky

-propustky rozdat ve třídě a zeptat se komu chybí

VELIKONOCE

HLEDÁNÍ VAJEC

-jít za panem ředitelem a zeptat se,zda by bylo možné čokoládové vajíčka uhradit ze školních peněz

-dostali jsme sponzorský dar 200 VAJEC (Těhule)

-uvaří je 6.třída

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ

-paní kuchařky napekly 200 perníčků

-polevy připraví p.u. Zajíčková

-kornoutky na zdobení vyrobí 9.A.

-V KUCHYŇKÁCH

SOUTĚŽE

-Foukání kraslic na čas

-Nošení kraslic na lžíci

-Ve dvojicích projít opičí dráhu s vejcem na čele

-V TĚLOCVIČNĚ

PLETENÍ POMLÁZEK

-p.u. Pagač pomůže

-proutky sežene Klárka,Kuba,Anička,Zoe,Pavel

-budeme ještě potřebovat provázky,kleště,mašle

-V DÍLNÁCH

ZDOBENÍ VAJEC

-různé způsoby

-laky na nehty(potřeba:nádoby,odlakovač)

-ubrousky(potřeba:ubrousky,lepidlo,štětce)

-rozbité skořápky,mák

-inkoust+zmizík

PŘIPOMENOUT VE TŘÍDĚ SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VYZDOBENOU TŘÍDU !

Komise: p.Drovotová

p.Fořtová

p.Němcová

Vyhodnocení 10:30-11 hod.

TOMBOLA

-lístky na tombolu vyrobí Šárka,Zoe,Anička—–300 lístků

-koupit brčka

28.3. Velikonoční akce-první uspořádaná akce parlamentem (12.ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU)

 

13.ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 4.4.

-Paní učitelka nám poděkovala za pomoct při Velikonoční akci,která byla vlastně první akce,kterou parlament zorginazoval

-V soutěži o nejlépe vyzdobenou třídu vyhrála 5.B. -žáci dostali diplom a sladkou odměnu

MY JSME MOC RÁDI,ŽE SE DEN ŽÁKŮM LÍBIL A UŽ SE TĚŠÍME NA DALŠÍ AKCI !

 1. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 10.4.

Přišel pan ředitel všem nám poděkoval za Velikonoční akci

-Hráli jsme hru “CO MÁŠ V DLANI?„

-hra spočívala v tom,že jsme každý řekl jaký předmět máme ukrytý v dlani a chodili jsme mezi kamarády a vymněňovali jsme si naše imaginární předměty.Na konci jsme každý řekl co nám zbylo v ruce,bylo celkem vtipný,že třeba třem osobám zbyl ten samý předmět.Účelem hry,bylo to aby jsme zjistili,že se neumíme soustředit na více věcí najednou.A proto musíme vždycky dělat jen jednu věc,aby nám vyšla 😊

-pan ředitel nás požádal,jestli by jsme nenatočili propagační video naší školy

-do příštího zasedání máme za úkol vymyslet,jakou vtipnou formou natáčení pojmeme

NÁSTĚNKA

-holky upraví naší “parlameňťáckou„nástěnku,protože nevypadá na pohled moc upraveně

-p.u. Vacková shání šikovné děti,které jsou šikovní a hezky malujou

-budeme malovat zeď ve spojovačce

SPORTOVNÍ DEN

-návrh na další akci

-1. i 2. stupeň ?

— 2 dny -každý stupeň jiný den

-místa kde by se akce mohla konat-tělocvična,školní hřiště,park u zadního vchodu,(dvůr),stěna,sokolovna

Disciplíny: (NE VŠECHNY ! )

-vybíjená,lezení,fotbal,přehazovaná,hokejbal,ultimate,frisbee,nohejbal,atletika,floorball

KDY? .

1.6. ?—- DEN DĚTÍ

ÚKOLY:

 • SEHNAT MALÍŘE
 • ÚKOL PRO P.U. -ZDA BY BYLO MOŽNO PŘIDÁVAT V JÍDELNĚ MASO
 • ZJISTIT VHODNÝ TERMÍN NA SPORTOVNÍ DEN

 

 

14.ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

rozdělili jsme se do skupin a měli jsme nakreslit postavu člověka a do něj zakreslit vlastnosti, které by měl správný PARLAMEŇŤÁK mít

15.ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 25.4.

dodělali jsme parlameňťáka

SPORTOVNÍ DEN

-v květnu není na tuto akci místo

PŘEDNÁŠKA OD P.DULKY

-ohledně cestování

-jen pro zájemce

-nebude moct každý

-mimo dobu vyučování

-do příště zjistit,kdo by měl zájem

VIDEO ŠKOLY

Návrhy:

-převlečení za profesory

-provázení nových žáků

16.ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2.5.

15.5. PŘEDNÁŠKA O CESTOVÁNÍ 14:00

-ZÁJEMCI SE MAJÍ NAHLÁSIT DO KONCE TÝDNE

-MÁME VYMÝŠLET DALŠÍ NÁVRHY NA RŮZNÉ PŘEDNÁŠKY

-ŠKOLNÍ VIDEO-PŘEMÝŠLET O TÉMATU

 

Comments are closed.