Projekty

 

„OP JAK“

„Modernizace kmenových učeben“

Projekt řeší modernizaci dvou kmenových učeben, ve kterých mají být instalovány nové tabule s digitálními displeji o velikosti 86“ a nové vybavení školními lavicemi a židlemi. Digitální displej je plnohodnotnou náhradou klasické tabule. Nové ICT zařízení je v souladu se současnými trendy ve školství. Využití nových tabulí je v zájmu s ŠVP a jeho plněním. Jsou vhodným nástrojem výuky jak prezenční tak distanční. Díky modernizaci budou moci využívat softwarové vybavení, kterým škola disponuje. Tabule budou využívány k pravidelné výuce určených kmenových tříd, stejně tak i školní nábytek (lavice a židle), které musí být často opravovány nikoliv z důvodu poškození žáky, ale únavy materiálu. Svařované konstrukce po tolika letech opakovaně praskají. Bez realizace projektu a dotace bychom si tuto modernizaci kmenových tříd nemohli dovolit, jelikož ekonomická náročnost na energie a základní potřeby školy se značně skokově navyšují.

Výsledkem projektu budou 2 modernizované kmenové učebny vybavené digitálními displeji s příslušenstvím, školním nábytkem (lavice+židle) a katedrou s učitelskou židlí.

„Inovace pomůcek ICT“

Projekt řeší inovaci ICT vybavení ve čtyřech kmenových učebnách. Učebny budou vybaveny tabulemi s digitálními displeji o velikosti 86“. Tato velikost je plnohodnotnou náhradou klasické tabule. Nové ICT zařízení je v souladu se současnými trendy ve školství. Díky inovaci budou moci využívat softwarové vybavení, kterým škola disponuje pro výuku jazykových, technických, přírodovědných i uměleckých předmětů. Nové vybavení je taktéž v souladu s hygienickými požadavky (svítivost a vliv na zrak).

 

„Dokončení přístavby školy – WC pro žáky“

Projekt je zaměřen na zajištění sociálního zařízení pro žáky II. stupně v přístavbě školy. Počet zařízení nedostačuje současnému počtu žáků dle rejstříkové kapacity. Dále chybí hygienické zařízení v podobě WC se sprškou. Realizací projektu nedochází k navýšení kapacity. Jde o zajištění počtu zařízení dle požadavků Krajské hygienické stanice. V rámci projektu bude dokončen interiér WC vč. kabiny se sprškou a tím splněny hygienické podmínky.

 

„ Modernizace výuky prostředky ICT“

Reg. č.: CZ.1.07/1.1.06/02.0045

logolink_veta

Výstupy projektu

Výukové materiály

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Vlastivěda

Anglický jazyk

Německý jazyk

Zeměpis

Občansko rodinná výchova

Ekologie

Program E-beam potřebný k prohlížení některých materiálů

Informace

Informační brožura

logolink_veta

 

Projekt „Moderní škola“ – DUMy

logolink

Digitální Učební Materiály (DUMy)

vytvořené v rámci realizce projektu OP VK CZ.1.07/1.4.00/21.3655 „Moderní škola“

Katalogy materiálů:

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti:

šablona č. 1

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT:

šablona č. 1

šablona č. 2

šablona č. 3

šablona č. 4

šablona č. 5

šablona č. 6

šablona č. 7

šablona č. 8

šablona č. 9

šablona č. 10

šablona č. 11

šablona č. 12

Šablony ke stažení:

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti:

šablona č. 1

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT:

šablona č. 1

šablona č. 2

šablona č. 3

šablona č. 4

šablona č. 5

šablona č. 6

šablona č. 7

šablona č. 8

šablona č. 9

šablona č. 10

šablona č. 11

šablona č. 12

 

Comments are closed.