ESF Reg. č.: CZ.1.07/1.1.06/02.0045

 

„ Modernizace výuky prostředky ICT“

Reg. č.: CZ.1.07/1.1.06/02.0045

logolink_veta

Výstupy projektu

Výukové materiály

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Vlastivěda

Anglický jazyk

Německý jazyk

Zeměpis

Občansko rodinná výchova

Ekologie

Program E-beam potřebný k prohlížení některých materiálů

Informace

Informační brožura

logolink_veta

 

 

 

 

 

Comments are closed.