Harmonogram školního roku 2020/2021

zahájení vyučování 01. 09. 2020
ukončení 1. pololetí 28. 01. 2020 ukončení 2. pololetí 30. 06. 2021
prázdniny podzimní prázdniny 29., 30. 10. 2020
vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 03. 01. 2021
pololetní prázdniny 29. 01. 2021
jarní prázdniny 01. 02. – 07. 02. 2021
velikonoční prázdniny 01. 04. 2021
hlavní prázdniny 01. 07. – 31. 08. 2021
talentové zkoušky na SŠ konzervatoře 15. 01. – 31. 01. 2021
ostatní SŠ 02. 01. – 15. 01. 2021
odeslání přihlášek 30. 11. 2020
přijímací zkoušky na SŠ 1. kolo 12. 04. – 28. 04. 2021

(maturitní obory)

22. 04. – 30. 04. 2021

(ostatní obory)

odeslání přihlášek do 01. 03. 2021
přehled schůzí pedagogické rady,

porady

26.08.2020

23.09.2020; 21.10.2020

25.11.2020; 21.12.2020

25.01.2021; 24.02.2021

31.03.2021; 28.04.2021

26.05.2021; 21.06.2021

provozní porady 01. 09. 2020

25. 01. 2021

schůzky plenární zasedání SRPŠ 10. 09. 2020
třídní schůzky 10. 09. 2020

26. 11. 2020

29. 04. 2021

plavecký kurz pro žáky 3. a 4. r. 18. 09. 2020 – 27. 11. 2020
vánoční akce

(den otevřených dveří s vánoční dílnou, divadelní představení, koncert)

Advent
LVVZ pro žáky
zápis zápis do 1. ročníku 09. – 10. 04. 2021
zápis do ŠD 17. 06. – 18. 06. 2021
škola v přírodě 1. st.; exkurze a výlety 2. st. 14. 06. – 18. 06. 2021

Comments are closed.