Harmonogram školního roku 2016/2017

 

zahájení vyučování 01. 09. 2016
ukončení 1. pololetí 31. 01. 2017 ukončení 2. pololetí 30. 06. 2017
prázdniny   podzimní prázdniny 26., 27. 10. 2016
vánoční prázdniny 23. 12. 2016 – 02. 01. 2017
pololetní prázdniny 03. 02. 2017
jarní prázdniny 20. 02. – 26. 02. 2017
velikonoční prázdniny 13., 14. 04. 2017
hlavní prázdniny 01. 07. – 01. 09. 2017
talentové zkoušky na SŠ

 

  konzervatoře 02. 01. – 15. 01. 2017
15. 01. – 31. 01. 2017
odeslání přihlášek 30. 11. 2016
Přijímací zkoušky na SŠ 1. kolo 12. 04. – 28. 04. 2017 (maturitní obory)

22. 04. – 30. 04. 2017

(ostatní obory)

odeslání přihlášek

 

do 01. 03. 2017
přehled schůzí pedagogické rady,

porady

30.08.2016

26.09.2016; 24.10.2016

23.11.2016; 21.12.2016

23.01.2017; 27.02.2017

29.03.2017; 26.04.2017

31.05.2017; 21.06.2017

provozní porady 01. 09. 2016

23. 01. 2017

schůzky plenární zasedání SRPŠ 08. 09. 2016
třídní schůzky 08. 09. 2016

24. 11. 2016

27. 04. 2017

plavecký kurz pro žáky 3. a 4. r. 06. 09. – 8. 11. 2016
vánoční akce den otevřených dveří s vánoční dílnou, divadelní představení, koncert Advent
LVVZ pro žáky 7. ročníku (Benecko) 28. 01. – 04. 02. 2017
zápis zápis do 1. Ročníku 21. – 22. 04. 2017
zápis do ŠD 01. – 02. 09. 2016
škola v přírodě 1. st.; exkurze a výlety 2.st. 05. 06. – 09. 06. 2017

Comments are closed.