Harmonogram školního roku 2018/2019

zahájení vyučování 03. 09. 2018
ukončení 1. pololetí 31. 01. 2019 ukončení 2. pololetí 28. 06. 2019
prázdniny podzimní prázdniny 29., 30. 10. 2018
vánoční prázdniny 22. 12. 2017 – 02. 01. 2018
pololetní prázdniny 01. 02. 2019
jarní prázdniny 04. 03. – 10. 03. 2019
velikonoční prázdniny 18. 04. 2019
hlavní prázdniny 29. 06. – 01. 09. 2019
talentové zkoušky na SŠ konzervatoře 15. 01. – 31. 01. 2019
ostatní SŠ 02. 01. – 15. 01. 2019
odeslání přihlášek 30. 11. 2018
přijímací zkoušky na SŠ 1. kolo 12. 04. – 26. 04. 2019

(maturitní obory)

22. 04. – 30. 04. 2019

(ostatní obory)

odeslání přihlášek do 01. 03. 2019
přehled schůzí pedagogické rady,

porady

30.08.2018

26.09.2018; 24.10.2018

21.11.2018; 19.12.2018

21.01.2019; 27.02.2019

27.03.2019; 24.04.2019

29.05.2019; 12.06.2019

provozní porady 03. 09. 2018

21. 01. 2019

schůzky plenární zasedání SRPŠ 13. 09. 2018
třídní schůzky 13. 09. 2018

22. 11. 2018

25. 04. 2019

plavecký kurz pro žáky 3. a 4. r. 20. 11. 2018 – 29. 01. 2019
vánoční akce

(den otevřených dveří s vánoční dílnou, divadelní představení, koncert)

Advent
LVVZ pro žáky 26. 01. – 02. 02. 2019
zápis zápis do 1. ročníku 12. – 13. 04. 2019
zápis do ŠD 17. – 18. 06. 2019
škola v přírodě 1. st.; exkurze a výlety 2.st. 17. 06. – 21. 06. 2019

Comments are closed.