Harmonogram školního roku 2017/2018

zahájení vyučování 04. 09. 2017
ukončení 1. pololetí 31. 01. 2018 ukončení 2. pololetí 29. 06. 2018
prázdniny podzimní prázdniny 26., 27. 10. 2017
vánoční prázdniny 23. 12. 2017 – 02. 01. 2018
pololetní prázdniny 02. 02. 2018
jarní prázdniny 26. 02. – 04. 03. 2018
velikonoční prázdniny 29., 30. 03. 2018
hlavní prázdniny 02. 07. – 31. 08. 2018
talentové zkoušky na SŠ konzervatoře 15. 01. – 31. 01. 2018
ostatní SŠ 02. 01. – 15. 02. 2018
odeslání přihlášek 30. 11. 2017
přijímací zkoušky na SŠ 1. kolo 12. 04. – 28. 04. 2018

(maturitní obory)

22. 04. – 30. 04. 2018

(ostatní obory)

odeslání přihlášek do 01. 03. 2018
přehled schůzí pedagogické rady,

porady

31.08.2017

27.09.2017; 25.10.2017

22.11.2017; 20.12.2017

22.01.2018; 21.02.2018

28.03.2018; 25.04.2018

30.05.2018; 13.06.2018

provozní porady 04. 09. 2017

22. 01. 2018

schůzky plenární zasedání SRPŠ 14. 09. 2017
třídní schůzky 14. 09. 2017

23. 11. 2017

26. 04. 2018

plavecký kurz pro žáky 3. a 4. r. 05. 09. – 7. 11. 2016
vánoční akce

(den otevřených dveří s vánoční dílnou, divadelní představení, koncert)

Advent
LVVZ pro žáky 7. ročníku (Benecko) 20. 01. – 27. 01. 2018
zápis zápis do 1. ročníku 20. – 21. 04. 2018
zápis do ŠD 21. – 22. 06. 2018
škola v přírodě 1. st.; exkurze a výlety 2.st. 18. 06. – 22. 06. 2018

Comments are closed.