Harmonogram školního roku 2019/2020

zahájení vyučování 02. 09. 2019
ukončení 1. pololetí 30. 01. 2020 ukončení 2. pololetí 30. 06. 2020
prázdniny podzimní prázdniny 29., 30. 10. 2019
vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 03. 01. 2020
pololetní prázdniny 31. 01. 2020
jarní prázdniny 09. 03. – 15. 03. 2020
velikonoční prázdniny 09. 04. 2020
hlavní prázdniny 01. 07. – 31. 08. 2020
talentové zkoušky na SŠ konzervatoře 15. 01. – 31. 01. 2020
ostatní SŠ 02. 01. – 15. 01. 2020
odeslání přihlášek 30. 11. 2019
přijímací zkoušky na SŠ 1. kolo 12. 04. – 28. 04. 2019

(maturitní obory)

22. 04. – 30. 04. 2019

(ostatní obory)

odeslání přihlášek do 01. 03. 2020
přehled schůzí pedagogické rady,

porady

29.08.2019

23.09.2019; 23.10.2019

27.11.2019; 18.12.2019

27.01.2020; 26.02.2020

25.03.2020; 29.04.2020

27.05.2020; 22.06.2020

provozní porady 02. 09. 2019

27. 01. 2020

schůzky plenární zasedání SRPŠ 12. 09. 2019
třídní schůzky 12. 09. 2019

28. 11. 2019

30. 04. 2020

plavecký kurz pro žáky 3. a 4. r. 16. 09. 2019 – 27. 01. 2019
vánoční akce

(den otevřených dveří s vánoční dílnou, divadelní představení, koncert)

Advent
LVVZ pro žáky 18. 01. – 25. 01. 2020
zápis zápis do 1. ročníku 03. – 04. 04. 2020
zápis do ŠD 18. 06. – 19. 06. 2020
škola v přírodě 1. st.; exkurze a výlety 2. st. 15. 06. – 19. 06. 2020

Comments are closed.