Harmonogram školního roku 2021/2022

 

zahájení vyučování 01. 09. 2021
ukončení 1. pololetí 31. 01. 2022 ukončení 2. pololetí 30. 06. 2022
Prázdniny podzimní prázdniny 27., 29. 10. 2021
vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 02. 01. 2022
pololetní prázdniny 04. 02. 2022
jarní prázdniny 14. 02. – 20. 02. 2022
velikonoční prázdniny 14. 04. 2022
hlavní prázdniny 01. 07. – 31. 08. 2022
talentové zkoušky na SŠ konzervatoře 15. 01. – 31. 01. 2022
ostatní SŠ 02. 01. – 15. 01. 2022
odeslání přihlášek 30. 11. 2021
přijímací zkoušky na SŠ 1. kolo 12. 04. – 28. 04. 2022

(maturitní obory)

22. 04. – 30. 04. 2022

(ostatní obory)

odeslání přihlášek do 01. 03. 2022
přehled schůzí pedagogické rady,

porady

27.08.2021

29.09.2021; 20.10.2021

24.11.2021; 20.12.2021

26.01.2022; 23.02.2022

30.03.2022; 27.04.2022

25.05.2022; 22.06.2022

provozní porady 01. 09. 2021

26. 01. 2022

schůzky plenární zasedání SRPŠ
třídní schůzky 09. 09. 2021 – 1.st.

25. 11. 2021

28. 04. 2022

plavecký kurz pro žáky 3. a 4. r. 07. 03. 2022 – 13. 06. 2022
vánoční akce

(den otevřených dveří s vánoční dílnou, divadelní představení, koncert)

Advent
LVVZ pro žáky dle epidemiologické situace
zápis zápis do 1. ročníku 08. – 09. 04. 2022
zápis do ŠD 16. 06. – 17. 06. 2022
škola v přírodě 1. st.; exkurze a výlety 2. st. 13. 06. – 17. 06. 2022

Comments are closed.