Harmonogram školního roku 2023/2024

 

zahájení vyučování 04. 09. 2023
ukončení 1. pololetí 31. 01. 2024 ukončení 2. pololetí 28. 06. 2024
prázdniny podzimní prázdniny 26., 27. 10. 2023
vánoční prázdniny 23. 12. 2023 – 02. 01. 2024
pololetní prázdniny 02. 02. 2024
jarní prázdniny 26. 02. – 03. 03. 2024
velikonoční prázdniny 28. 03. 2024
hlavní prázdniny 29. 06. – 01. 09. 2024
talentové zkoušky na SŠ         konzervatoře 15. 01. – 31. 01. 2024
ostatní SŠ 02. 01. – 15. 01. 2024
odeslání přihlášek 30. 11. 2023
přijímací zkoušky na SŠ 1. kolo 12. 04. – 28. 04. 2024

(maturitní obory)

22. 04. – 30. 04. 2024 

(ostatní obory)

odeslání přihlášek do 01. 03. 2024
přehled schůzí pedagogické rady, 

porady

24.08.2023

25.09.2023; 23.10.2023

29.11.2023; 20.12.2023

24.01.2024; 21.02.2024

25.03.2024; 24.04.2024

29.05.2024; 24.06.2024

provozní porady 04. 09. 2023

24. 01. 2024

schůzky třídní schůzky (úvodní, volitelné) 14. 09. 2023
třídní schůzky

(klasifikační)

30. 11. 2023

25. 04. 2024

plavecký kurz pro žáky 3. a 4. r. 18. 09. 2023 – 29. 01. 2024
vánoční akce

(den otevřených dveří s vánoční dílnou, divadelní představení, koncert, Česko zpívá koledy)

Advent 

(03. 12., 10. 12., 

17. 12., 24. 12. 2023)

LVVZ pro žáky dle zájmu a volné kapacity 
Zápis zápis do 1. ročníku 05. – 06. 04. 2024
zápis do ŠD 20. 06. – 21. 06. 2024

                                                                   zápis do MŠ

škola v přírodě 1. st.

exkurze a výlety 2. st.

06. 05. – 10. 05. 2024

10. 06. – 14. 06. 2024

17. 06. – 21. 06. 2024

Comments are closed.