Harmonogram školního roku 2022/2023

 

zahájení vyučování 01. 09. 2022
ukončení 1. pololetí 31. 01. 2023 ukončení 2. pololetí 30. 06. 2023
Prázdniny podzimní prázdniny 26., 27. 10. 2022
vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 02. 01.2023
pololetní prázdniny 03. 02. 2023
jarní prázdniny 20. 02. – 26. 02.2023
velikonoční prázdniny 06. 04. 2023
hlavní prázdniny 01. 07. – 03. 09. 2023
talentové zkoušky na SŠ konzervatoře 15. 01. – 31. 01. 2023
ostatní SŠ 02. 01. – 15. 01. 2023
odeslání přihlášek 30. 11. 2022
přijímací zkoušky na SŠ 1. kolo 12. 04. – 28. 04. 2023

(maturitní obory)

22. 04. – 30. 04. 2023

(ostatní obory)

odeslání přihlášek do 01. 03. 2023
přehled schůzí pedagogické rady,

porady

 

26.08.2022

26.09.2022; 24.10.2022

23.11.2022; 21.12.2022

25.01.2023; 27.02.2023

29.03.2023; 26.04.2023

31.05.2023; 21.06.2022

provozní porady 01. 09. 2022

25. 01. 2023

schůzky
třídní schůzky 08. 09. 2022 (volitelné)

24. 11. 2022

27. 04. 2023

plavecký kurz pro žáky 3. a 4. r. 15. 11. 2022 – 24. 01. 2023
vánoční akce

(den otevřených dveří s vánoční dílnou, divadelní představení, koncert)

Advent
LVVZ pro žáky dle zájmu a volné kapacity
zápis zápis do 1. ročníku 21. – 22. 04. 2023
zápis do ŠD 15. 06. – 16. 06. 2023
škola v přírodě 1. st.; exkurze a výlety 2. st. 12. 06. – 16. 06. 2023

 

Comments are closed.