Školní asistent

logolink

Školní asistent –

nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji

registrační č.: CZ.1.07/1.2.33/02.0022

Proč školní asistenti?

Význam vzdělání pro uplatnění se na pracovním trhu narůstá. Základní školy snad více než kdy v minulosti ve snaze uspět ve svém vytyčeném cíli potřebují spolupráci a podporu rodiny. Jak však pracovat s dětmi, kterým se doma z různých důvodů podpory nedostává? Jejichž rodičům chybí vzdělání a prostředky k tomu, aby mohly své děti potřebným způsobem rozvíjet? Co s dětmi vyrůstajícími bez podpory rodiny či v rodinách, kde se mluví jiným jazykem než česky?

Nová škola, o. p. s., navazuje na své dlouholeté zkušenosti s funkcí asistenta pedagoga, kterou na základě inspirací v zahraničí zavedla (tehdy ještě jako „romského asistenta“) do českého vzdělávacího systému a pomohla ji před lety ukotvit ve školském zákoně.

Tak jak se v české společnosti prohlubují sociální rozdíly, přibývá i žáků se sociálním  znevýhodněním. Takové děti v řadě případů nedokáží obstát ve vzdělávacím systému, nedokončí řádně ZŠ nebo přecházejí do sféry speciálního školství. Reagujeme na potřebu škol diferencovat práci se žáky během vyučování, kdy však nedochází k vyčleňování určitých dětí do oddělených vzdělávacích skupinek. Děti naopak pracují společně v heterogenních třídách a těm, které potřebují momentální či dlouhodobou individuální podporu, se věnuje školní asistent. Pomáhá tak kmenovému pedagogovi, který se přeci jen „rozkrájet“ nemůže.

Tímto projektem se snažíme posunout a rozvinout tradičně pojímanou funkci „asistenta pedagoga“ jako asistenta, který působí téměř výlučně ve výuce, k funkci „školního asistenta“, jehož povinností je i podporovat vzdělávání v rodinném prostředí dětí a působit jako most mezi školou a rodinou.

Cílem projektu je posílit rovné příležitosti předškolních dětí a žáků ZŠ se sociálním znevýhodněním prostřednictvím zpřístupnění funkce školního asistenta pro sociálně znevýhodněné, zvyšování jeho kompetencí a rozšíření nabídky asistenčních služeb poskytovaných základní školou.

Celkové náklady projektu ve výši cca Kč 5.800.000,- jsou hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Kdy?

1.4. 2013 – 31.12. 2014

Kdo?

Nová škola, o.p.s., Křižíkova 344/6, Praha 8

Partnerské ZŠ:

Základní škola Kladno, Brjanská 3078

Základní škola Zlonice, Komenského 305

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka  40

Základní škola Slaný, Komenského náměstí 618

 

Co děláme?:

01 Výběr adeptů na funkci školního asistenta a zajištění jejich základní odborné kvalifikace

02 Zvyšování kompetencí školních asistentů a spolupracujících pedagogů, příprava vzdělávacích kurzů dle potřeb zapojených ZŠ

03 Zapojení školních asistentů do škol, jejich průběžná metodická podpora a supervize

04 Ustanovení systému průběžné spolupráce a výměny zkušeností – tvorba informačního portálu

05 Tvorba metodiky dobré praxe – vyrovnávacího nástroje ŠA

 

Kde se dozvíte víc?

www.novaskolaops.cz

 

Kontakty na vybrané členy realizačního týmu projektu:

Manažerka projektu

Lenka Friedbergerová: mob. 608 369 833; mail: lenka.friedbergerova@novaskolaops.cz

Koordinátorka školních asistentů: 

Eva Horejcová: mob. 725 084 105; mail: eva.horejcova@novaskolaops.cz

Koordinátor partnerských škol:

Mgr. Jan Zajíc: mob. 608 278 361; mail: jan.zajic@novaskolaops.cz

 

Projekt „Školní asistent – nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji“,

reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022

je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Přidaná hodnota společenství –„Investice do rozvoje vzdělávání“

logolink

Comments are closed.