Školní jídelna

Informace ŠJ


Vážení rodiče, strávníci…

z důvodu rekonstrukce spojovací chodby  není zatím  zpřístupněn vchod do kanceláře jídelny. Proto Vás prosím ,kdo platí stravné v hotovosti, aby si zaplatil zálohu /např. 500, 1000,– Kč…./ dne 1. a 2. září od 7,00 – 10,00 hod. ve vestibulu u zadního vchodu školy . Záloha bude vložena na konto a pak už můžete objednávat a odhlašovat obědy ve stravovacím systému . Noví strávníci, zde odevzdají vyplněnou  přihlášku, kdo potřebuje čip, zaplatí 20,– Kč a následující den dostane čip ve třídě.

Ten, kdo nestihl zaplatit obědy v uvedeném termínu, má možnost  po telefonické dohodě  zaplatit  před vchodem  do školní  kuchyně, kde mu kuchařky zavolají vedoucí ŠJ. Žáci a zaměstnanci  si vše potřebné – platby, čipy, přihlášky vyřizují v době  oběda v kanceláři ŠJ.

   Děkuji za pochopení

   Němcová S.         tel. 312591145

 

   

———————————————————————————————————————————————–

Informace pro objednávání  a odhlašování  obědů

Strávníci si  objednávají obědy  přes systém www.skolaonline.cz, do kterého se přihlásí svým heslem./u dětí – rodiče/ Na stránce rozkliknete položku  „Ostatní moduly“ a objeví se pod ní položka „Stravovací systém“ – toto okno otevřete a již  můžete pracovat. Někomu se zde objeví informace, že okno nelze otevřít, pak stačí pouze kliknout na povolení otevření nového okna. Ve stravovacím systému označíte oběd č.  1 nebo 2. /pokud se vaří/Doporučuji objednat celý měsíc č. 1 a následně, dle jídelníčku, po týdnech upravit . Po všech změnách ve stravovacím systému nesmíte zapomenout stisknout v menu tlačítko „odeslat“ – tím je objednávka potvrzena. Zde se obědy i odhlašují. Změny lze provádět nejpozději 24 hodin předem.

Oběd č. 2 vaříme pouze v případě, že je přihlášeno 20 a více porcí. V opačném případě dostanou všichni objednaní strávníci oběd č. 1.

Pro další informace můžete kontaktovat vedoucí ŠJ na telefonu 312 591145, mob. 702 091 443

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.