Školní jídelna

        

Vrácení přeplatků za stravné

Přeplatky za stravné budou automaticky převedeny na školní rok 2020/21.

Žákům, kteří se už nebudou v příštím školním roce ve školní jídelně stravovat, budou  přeplatky vráceny:
– v hotovosti /v kanceláři ŠJ/
– převodem na účet
– převodem na mladšího sourozence.

 

Němcová S. 312 591 145

 

 

 

Vážení strávníci, zaměstnanci, rodiče,

od 25. 5. 2020 začínáme opět vařit. Z důvodu menšího počtu strávníků  pouze 1 hlavní chod. Výdej pro žáky ZŠ bude organizován školou v souladu s hygienickými nařízeními. Cizí strávníci dostanou oběd  oknem do jednorázových obalů. /polévku + hlavní chod, bez kompotů, salátů…../,a to ve výdejních hodinách od 10.45 do 11.15 /vstup dvorem/.  Obědy prosím objednávejte pokud možno přes stravovací systém.  Strávníci, kteří platí v hotovosti a nemají na svém stravovacím kontě dostatek peněz,mohou zaplatit hotově v kanceláři ŠJ.   /žáci a zaměstnanci  7.00 – 8,00 , cizí strávníci  10.45 – 11.15 hod/   pokud možno na celou dobu stravování do 29.6. 2020 – ne po jednom obědě !!!

Němcová S. /vedoucí ŠJ/ tel 312 591 145

 

 

 

 

 

 ———————————————————————————————————————————————–

Informace pro objednávání  a odhlašování  obědů

Strávníci, kteří  mají obědy placené inkasem z bankovního účtu si  objednávají obědy  přes systém www.skolaonline.cz, do kterého se přihlásí svým heslem./u dětí – rodiče/ Na stránce rozkliknete položku  „Ostatní moduly“ a objeví se pod ní položka „Stravovací systém“ – toto okno otevřete a již  můžete pracovat. Někomu se zde objeví informace, že okno nelze otevřít, pak stačí pouze kliknout na povolení otevření nového okna. Ve stravovacím systému označíte oběd č.  1 nebo 2. Doporučuji objednat celý měsíc č. 1 a následně, dle jídelníčku po týdnech upravit  . Po všech změnách ve stravovacím systému nesmíte zapomenout stisknout v menu tlačítko „odeslat“ – tím je objednávka potvrzena. Zde se obědy i odhlašují. Změny lze provádět nejpozději 24 hodin předem.Ostatní strávníci, platící v hotovosti, si nejprve zaplatí obědy v kanceláři školní jídelny a tím mají objednán oběd č. 1. Další změny  již také provádí ve stravovacím systému dle uvedených pokynů.

Oběd č. 2 vaříme pouze v případě, že je přihlášeno 20 a více porcí. V opačném připadě dostanou všichni objednaní strávníci oběd č. 1.

Pro další informace můžete kontaktovat vedoucí ŠJ na telefonu 312 591145, mob.702 091 443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.