Školní jídelna

Informace ŠJ


Informace pro objednávání  a odhlašování  obědů

Strávníci si  objednávají obědy  přes systém www.skolaonline.cz, do kterého se přihlásí svým heslem /u dětí – rodiče/. Na stránce rozkliknete položku  „Ostatní moduly“ a objeví se pod ní položka „Stravovací systém“ – toto okno otevřete a již  můžete pracovat. Někomu se zde objeví informace, že okno nelze otevřít, pak stačí pouze kliknout na povolení otevření nového okna. Ve stravovacím systému označíte oběd č.  1 nebo 2. /pokud se vaří/Doporučuji objednat celý měsíc č. 1 a následně, dle jídelníčku, po týdnech upravit . Po všech změnách ve stravovacím systému nesmíte zapomenout stisknout v menu tlačítko „odeslat“ – tím je objednávka potvrzena.
Oběd č. 2 vaříme pouze v případě, že je přihlášeno 20 a více porcí. V opačném případě dostanou všichni objednaní strávníci oběd č. 1.

Pro další informace můžete kontaktovat provozní ŠJ mob. 702 091 443.

 Zde se obědy i odhlašují. Změny lze provádět nejpozději 24 hodin předem.


Comments are closed.