Školní jídelna

Žádám rodiče žáků a strávníky, aby objednávali  a odhlašovali stravu ve stravovacím systému

„skola online“ – ostatní moduly – stravovací systém /postup popsán níže/. Kdo platí v hotovosti

a nemá na účtě dostatek peněz ,může zaplatit v kanceláři ŠJ – každý den od 7.00 do 8,00 hod.

                                              / vstup spojovací chodbou ze dvora, ne školou/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální informace školní jídelny    

 
 
 
Provoz školních jídelen se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb.
– pro žáky  přítomné ve škole – konzumace v jídelně
-pro cizí strávníky – výdej do jídlonosičů,
-pro zaměstnance školy/závodní stravování – v jídelně, nebo do jídlonosiče/
-pro MŠ Zahrádka sv. Františka  /odvoz jídel/
-dále se mohou stravovat žáci při distanční výuce /do jídlonosiče/

 

 

   

Průběh výdeje ve školní jídelně

probíhá dle aktuálních nařízení a pokynů KHS – rozestupy 1,5 m mezi jednotlivými stoly, 4 osoby u jednoho stolu, současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení.

—————————————————————————————————————————

 

1.   Před vstupem do jídelny /nebo uvnitř/  je nutné si umýt ruce a použít dezinfekci

2.   Nejmenším dětem pomůže s obsluhou pověřená paní asistentka

3.   Strávník pomocí čipu identifikuje jaký má pokrm

4.   Poté dostane tác, kde bude vše: polévka, hlavní pokrm, salát, příp. další a dále příbor, prázdná sklenička.

5.   Tác si odnese na místo, usadí se a zkonzumuje pokrm. Nápoj si každý sám napustí přiložením skleničky (na ventil se nesahá, pouze se přitlačí skleničkou). NELZE PŘILOŽIT SKLENIČKU, ZE KTERÉ JSTE JIŽ  PILI. NA OKÉNKU SI VYZVEDNETE ČISTOU.

6.   Až doobědváte, odnesete tác na okénko s nádobím.

————————————————————————————————————————————

Výdej pro cizí strávníky   

od 10,30  do 11.00    do přinesených vlastních, označených nádob /dvoje na výměnu/

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ———————————————————————————————————————————————–

Informace pro objednávání  a odhlašování  obědů

Strávníci, kteří  mají obědy placené inkasem z bankovního účtu si  objednávají obědy  přes systém www.skolaonline.cz, do kterého se přihlásí svým heslem./u dětí – rodiče/ Na stránce rozkliknete položku  „Ostatní moduly“ a objeví se pod ní položka „Stravovací systém“ – toto okno otevřete a již  můžete pracovat. Někomu se zde objeví informace, že okno nelze otevřít, pak stačí pouze kliknout na povolení otevření nového okna. Ve stravovacím systému označíte oběd č.  1 nebo 2. Doporučuji objednat celý měsíc č. 1 a následně, dle jídelníčku po týdnech upravit  . Po všech změnách ve stravovacím systému nesmíte zapomenout stisknout v menu tlačítko „odeslat“ – tím je objednávka potvrzena. Zde se obědy i odhlašují. Změny lze provádět nejpozději 24 hodin předem.Ostatní strávníci, platící v hotovosti, si nejprve zaplatí obědy v kanceláři školní jídelny a tím mají objednán oběd č. 1. Další změny  již také provádí ve stravovacím systému dle uvedených pokynů.

Oběd č. 2 vaříme pouze v případě, že je přihlášeno 20 a více porcí. V opačném připadě dostanou všichni objednaní strávníci oběd č. 1.

Pro další informace můžete kontaktovat vedoucí ŠJ na telefonu 312 591145, mob.702 091 443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.