Školní jídelna

 

 

Vážení rodiče, zaměstnanci, strávníci,

z důvodu stálého narůstání cen potravin navyšujeme od  1. ledna  2018  stravné o 3, -Kč

u všech věkových kategorií.

MŠ                     23,– Kč

7 – 10 let              25,– Kč

11 – 14 let             27,– Kč

15 a více let            29,– Kč

zaměstnanci             29,– Kč  /- FKSP/

cizí strávníci             61,– Kč

 

     Prosím, kdo platí stravné inkasem z účtu, aby překontroloval, jak má nastaven limit inkasa. Doporučuji nastavit nejméně na 700,– Kč.

 

Němcová Simona

/vedoucí školní jídelny/

6.12.2017

 

 

 

 

Upozornění pro strávníky

Oběd č. 2 vaříme pouze v případě, že je přihlášeno 20 a více porcí. V opačném připadě dostanou všichni objednaní strávníci oběd č. 1.

Děkuji za pochopení        Němcová S.

——————————————————————————————————————————

Informace pro objednávání  a odhlašování  obědů

Strávníci, kteří  mají obědy placené inkasem z bankovního účtu si  objednávají obědy  přes systém www.skolaonline.cz, do kterého se přihlásí svým heslem./u dětí – rodiče/ Na stránce rozkliknete položku  „Ostatní moduly“ a objeví se pod ní položka „Stravovací systém“ – toto okno otevřete a již  můžete pracovat. Někomu se zde objeví informace, že okno nelze otevřít, pak stačí pouze kliknout na povolení otevření nového okna. Ve stravovacím systému je  přednastavený oběd  číslo 1,kdo si chce objednat pokrm č. 2, musí ho zaškrtnout . Po všech změnách ve stravovacím systému nesmíte zapomenout stisknout v menu tlačítko „odeslat“ – tím je objednávka potvrzena. Zde se obědy i odhlašují. Změny lze provádět nejpozději 24 hodin předem.Ostatní strávníci, platící v hotovosti, si nejprve zaplatí obědy v kanceláři školní jídelny a další změny u již také provádí ve stravovacím systému dle uvedených pokynů.

Pro další informace můžete kontaktovat vedoucí ŠJ na telefonu 312 591145, mob.702 091 443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.