Květinkový den

Letošní Květinkový den se konal v trochu nezvyklém období. Protože covidová epidemie nedovolovala uspořádat ho v tradičním květnovém termínu, vypravili se naši deváťáci s kytičkami až 29. září. Děti se rozdělily na několik skupinek a ty se vypravily nejen po školních třídách a kabinetech, ale zamířily i do ulic mezi Zlonické. Hlavním tématem 25. ročníku byly nádory ledvin, močového měchýře a prostaty, především ale jejich prevence neboli působení na širokou veřejnost pomocí letáků s informacemi. Vybrané peníze za květinky pomáhají zlepšovat kvalitu života onkologických pacientů, jsou určeny na podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

U nás se podařilo vybrat 5 611 Kč. Za ně děkujeme, Ing. Hana Voříšková

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.