Cyklovýlet do Třebíze

Využili jsme teplého babího léta a vyjeli jsme se žáky a žákyněmi 5. B na kolech směrem Třebíz. Paní Bakalářová v Národopisném muzeu nám poutavě vyprávěla o životě na Cífkově statku v 17. – 19. století. Dále jsme se dozvěděli o tom, jak se žilo v chaloupce ševce, krejčího, také jsme obdivovali, s jakou péčí se o citlivě zrestaurované budovy starají. Tudíž jsme nejen protáhli těla, ale také jsme si odvezli povědomí o tom, jak to chodilo v minulosti.

Mgr. Ilona Dornicová

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.