Organizační pokyny a rozvrh hodin 2021/2022

 

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok se nezadržitelně blíží. Jistě vás zajímá, co nás čeká. Stavební práce na nové spojovací chodbě se v průběhu prázdnin sice značně komplikovaly, ale stále pokračují. Vstup do školy pro 1. stupeň bude dočasně předním vchodem, vstup do školy pro 2. stupeň zadním vchodem. Na nádvoří školy je vstup zakázán. 0., 1.-4. třída bude mít šatny dočasně ve sklepních prostorách, tak jak tomu bylo dříve. Ostatní třídy se budou dočasně převlékat v kmenových třídách. Do školní jídelny bude umožněn přístup pouze v době oběda a to v organizovaném přechodu přes staveniště nové spojovací chodby. Důležité bude dbát na pokyny dozoru, jehož hlavním cílem bude zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Věřím, že i tuto náročnou situaci způsobenou nepředvídatelnými okolnostmi překonáme a brzy se budeme radovat z nového vchodu i spojovací chodby.

Co se týče mimořádných opatření, tak 2. – 9. ročník se bude v průběhu prvního dne testovat, tak jak jste již zažili předchozí školní rok. 1. ročník projde testováním až druhý den. Povinnost nosit roušku mají všichni žáci ve společných prostorách školy. Při výuce mít roušku nemusí. V případě nesouhlasu s testováním budou mít dotyční žáci povinnost nosit roušku celý den a nemohou se aktivně účastnit hodin TV a HV.

Podrobné informace najdete na stránkách: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/

Na setkání v nové školním roce 2021/2022 se těší

Mgr. Bc. Jan Tůma, ředitel školy

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.