Oslava Dne dětí

Dnes jsme s dětmi 1. stupně oslavili Mezinárodní den dětí v přírodě. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli se třídami projít 9 stanovišť rozmístěných po Zlonicích. Na stanovištích nám žáci a žákyně z 8. A pomohli s organizací různých sportovních aktivit (děti skákaly v pytlích, házely na cíl, kopaly na branku, běhaly ve dvojicích o třech nohách…), za něž všichni dostali razítko do plánu Zlonic. Po návratu do školy na nás čekala studená sladká odměna, všechny děti se totiž zchladily nanukem.

Mgr. Ilona Dornicová

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.