Aktuální informace k rotačnímu návratu žáků 2. stupně

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021 se v základních školách v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit).

S ohledem na výše uvedené stanovuje ředitel školy následující harmonogram rotační výuky.

  • V týdnu od 3. 5.- do 7. 5. se prezenčně budou vzdělávat žáci 7. tříd (7.A, 7.B) a 8. tříd (8.A, 8.B). Zbytek 2. stupně se v tomto týdnu vzdělává distančním způsobem.
  • V týdnu od 10. 5. do 14. 5. se prezenčně budou vzdělávat žáci 6. tříd (6.A, 6.B) a 9. třídy. Zbytek 2. stupně se v tomto týdnu vzdělává distančním způsobem.
  • Ve stejném složení probíhá rotace i v následujících týdnech.

Další informace k mimořádnému opatření:

  • žáci účastnící se prezenční výuky se testují (2. st. – 2x týdně)
  • žáci, kteří se z nějakého důvodu nemohou účastnit prezenční výuky, musí mít omluvenku (distanční výuka v daném týdnu neprobíhá)
  • k ochraně dýchacích cest žáci používají roušku (s výjimkou pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělesné výchovy)

Jan Tůma, ředitel školy

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.