Informace k výsledkům zápisu do 1. třídy

Všichni, kteří žádali o přijetí do ZŠ Zlonice, byli přijati. Rozhodnutí o přijetí obdrží zákonní zástupci na třídní schůzce pro budoucí první ročníky. Termín schůzky bude stanoven podle epidemiologické situace v průběhu května.

Mgr. Jana Linhartová, zást. ředitele školy

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.