Lapbook v práci 5. B

Online výuka je pro všechny velmi náročná. Proto jsme se se žáky 5.B rozhodli, že si ji trochu zpestříme. V rámci Školního vzdělávacího programu a průřezových témat jsme se zabývali tématem Mediální výchova (tvorba a stavba mediálního sdělení). Vytvořili jsme soubor interaktivních sešitů, tzv. LAPBOOKŮ, k probraným tématům z  vlastivědy a přírodovědy. Dětem byly nabídnuty a poskytnuty pomůcky, aby i v dnešní době zavřených obchodů mohly pracovat. 
Všem se práce velmi povedla a je k viděním v patře na 1. stupni naproti schodům.
Kateřina Čermáková, třídní 5. B
This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.