INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče,

zde shrnuji oficiální informace ve zkrácené podobě, které jsme dostali od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy po jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021. V bodech uvádím nejpodstatnější.

 • Školám a školským zařízením je uložena povinnost testovat děti, žáky (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně (netýká se individuálních konzultací).
 • K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které školám budou distribuovány) nebo neinvazivní PCR testy.
 • Manuál k testování ve školách a školských zařízeních, letáky k testování pro žáky a rodiče, instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete ZDE.

Povoluje se:

 • přítomnost dětem v přípravné třídě
 • přítomnost žákům 1. stupně ve škole, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd
 • přítomnost na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině
 • přítomnost ve školních družinách a školních klubech žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky (Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.)

Organizační informace:

 • Zpěv jako součást vzdělávání je povolen pouze v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.
 • Sportovní činnosti jako součást vzdělávání jsou nadále umožněny v mateřské škole a v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.
 • Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: Dětem a žákům 1. stupně se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání ve školách, školních družinách a školních klubech.
 • V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku (výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření).
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy informujeme, že pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, absolutoria se bude také uplatňovat testování, jako pro případy prezenčního vzdělávání. Specifické organizační a hygienické podmínky konání zkoušek zašle MŠMT s předstihem podle aktuálních epidemiologických opatření.

Mgr. Jan Tůma, ředitel školy

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.