Zápis do prvních tříd

Podobně jako vloni ani letos neproběhnou ve školách tradiční zápisy do prvních tříd. V naší základní škole se zápis bude konat v pozměněné podobě v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy.  K zápisu se dostaví zákonný zástupce předškoláka (bez dítěte), přinese s sebou potřebné doklady: rodný list dítěte (fotokopii, scan), pokud dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce, musí mít písemné oprávnění dítě zastupovat, měl-li předškolák odklad povinné školní docházky, pak i kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.

Dále je zapotřebí seznámit se s níže uvedenými přílohami a všechny potřebné s sebou k zápisu přinést již vyplněné. Můžete si je stáhnout zde na našem webu a doma vytisknout, vytištěné budou od úterý 6. dubna k dispozici ve vestibulu školy, kde je pak možné si je vyzvednout.

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Dotazník pro rodiče žáka

Pracovní list pro děti

Seznamte se prosím také s Dopisem rodičům, který pro vás vyučující připravili, a s desaterem Co by měl zvládat předškolák. Vámi vyplněný dotazník pro rodiče a dítětem vypracovaný pracovní list přineste s sebou k zápisu.

V rámci zápisu můžete zároveň požádat o přijetí do přípravné třídy.

Pokud žádáte o odklad školní docházky, je nutné s sebou přinést doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

Doufáme, že nám situace dovolí sejít se s vámi na třídních schůzkách, které plánujeme na červen 2021.

Mgr. Jana Linhartová a Mgr. Jana Hrdličková

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.