SLAVNOST ČTENÁŘE V PRVNÍ TŘÍDĚ

Prvňáci mají za sebou půlrok ve škole.  Když v září poprvé usedali do lavic, někteří poznali sotva pár písmenek. Během půl roku se jich naučili tolik, že už si zvládnou téměř vše přečíst. A to si říká o oslavu! V pátek 12. února jsme si tedy udělali v první třídě projektový den, který se týkal především čtenářských dovedností našich dětí.  Žáčci plnili různé úkoly, kdy hledali stejná písmena, luštili a tvořili rébusy a také skládali ze slov věty.  A protože pracovali ve skupinách, tak se zároveň učili spolupracovat a pomáhat si.  Za splněný úkol si skupina zasloužila klíč, každá musela získat celkem čtyři klíče, aby si zasloužila odměnu.  Jelikož máme u nás ve škole samé šikovné prvňáčky, všem se povedlo úkoly splnit a získali kromě sladké odměny i nové pracovní knihy, ze kterých se budeme učit číst. Všem se nám projektový den moc líbil a děti si za skvělou práci zaslouží velkou pochvalu!

Mgr. Jana Hrdličková

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.