Prezenční výuka ve škole

Krajské úřady dostaly po zahájení online výuky za úkol, aby vyčlenily zařízení, která budou nadále fungovat pro děti pracovníků Integrovaného záchranného sytému a dalších pracovníků v první linii. Naše škola vzala oslovení krajským úřadem za své a otevřela třídu, kam děti denně na výuku docházejí. Nejsou to jen žáci naší školy, máme tu i děti z 1. ZŠ Slaný a z Vraného. Nad dětmi má dohled pan Švikruha a paní Skleničková. Střídavě se starají o to, aby děti měly po ránu připravené počítače, včas k nim zasedly na své hodiny a v tichosti plnily úkoly. Není to práce jednoduchá, žáci jsou z různých tříd a ročníků, na školách mají i jinak přestávky. Udržet deset dětí v tichosti, aby se vzájemně nerušily a nenarušovaly online vyučování jiným dětem na internetu, dá skutečně člověku zabrat.

Během dopoledne se žáci učí, plní úkoly zadané svými vyučujícími, v poledne mají ve školní jídelně zajištěný oběd. Po obědě už jen doplní zbývající školní práci a mohou si odpočinout u her. Sídlí ve třídě, která je školní družinou, tudíž mají k dispozici spoustu věcí, aby se mohli zabavit. Pokud mají na odpoledne domácí úkoly, mohou si je tu vypracovat. Některé děti zůstávají do tří hodin, jiné jdou po vyučování domů.

Všem se tu líbí, Markétka, Natálka, Jakub a Ondra se rozpovídali o tom, že… „doma by byli sami, občas vypadne internet, nefunguje počítač a nikdo jim to nespraví. Jsou rádi ve škole i proto, že jim pan učitel nebo paní učitelka pomůžou, když si nevědí rady. Jo, a taky tu nejsou sami a můžou si popovídat a pohrát s kamarády. Doma je to nuda, být tam sám. Jo, a taky jsou tu hry a ty doma nemám s kým hrát. A taky mě to nenutí lenošit, prostě se tady ve škole pracuje, takže nemám žádný neomluvený a nedodělaný úkoly…“

Jsme rádi, že se dětem ve škole líbí a doufáme, že se i ostatní žáci mezi své kamarády brzy vrátí.

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.