Organizace výuky na II. stupni školy

Vážení rodiče, milí žáci

nařízením vlády (Ministerstva zdravotnictví) a na základě metodických pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dochází k úpravě organizace vzdělávání v základních školách. Od 12. října zahajujeme střídavou výuku žáků II. stupně.

V týdnu od 12. října do 16. října se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat žáci VI., VII. ročníku (třídy VI.A, VI.B, VII.A, VII.B) a distančně (z domova) žáci VIII., IX. ročníku (třídy VIII.A, VIII.B, IX.)

V týdnu od 19. října do 23. října se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat žáci VIII., IX. ročníku (třídy VIII.A, VIII.B, IX.) a distančně (z domova) žáci VI., VII. ročníku (třídy VI.A, VI.B, VII.A, VII.B).

Distanční výuka (z domova) bude probíhat prakticky dle rozvrhuPovinností žáků je se jí účastnit. V případě nepřítomnosti (absence) je potřeba informovat vyučující a v systému Škola OnLine napsat omluvenku, tak jako při výuce prezenční.

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

Podrobné informace můžete najít v odkazu MŠMT.

Mgr. Bc. Jan Tůma

ředitel školy

 

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

  • omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd se zaokrouhluje). Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny, jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.
  • 26. října a 27. října budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. – 30. října
This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.