Národní pedagogické muzeum v podání třeťáků

Jan Ámos Komenský? Učitel národů, reformátor, „škola hrou“ … to vše a mnoho dalšího se nám může vybavit při zaznění tohoto jména. My, žáci třetích ročníků, jsme se ale chtěli o tomto velikánovi dozvědět co nejvíce, a proto jsme navštívili Národní pedagogické muzeum v Praze. V muzeu je celý životopis J. A. Komenského vyobrazen na velkých barevných komiksových panelech, které se nám moc líbily. Také jsme viděli krátké video o jeho životě, skládali jsme puzzle, viděli jsme třídu, do které mohli chodit naše prababičky a pradědové a mnoho dalšího. Exkurze do Prahy se nám opravdu líbila.

Žáci 3. A a 3. B

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.