Vrácení poplatku za ŠD

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s epidemií koronaviru rozhodl ředitel školy o vrácení úplaty za vzdělávání ve školní družině za měsíce duben, květen a červen 2020, a to v plné výši. Prominutí úplaty v období duben – červen 2020 se uplatní pouze za ten měsíc, kdy z důvodu mimořádných epidemiologických opatření nebude obnovena činnost školní družiny v běžném režimu dle Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zákonní zástupci žáků navštěvujících školní družinu, kteří již úplatu za vzdělávání zaplatili, si mohou požádat o navrácení úplaty za uvedené tři měsíce. Žádost je možno podat nejpozději do 30. 6. 2020. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Možnosti podání jsou následující: emailem na adresu zs.zlonice@seznam.cz (podepsaná, oskenovaná žádost), poštou na adresu školy, případně vhozením do poštovní schránky školy. Všechny vratky budou vyplaceny do 10. 7. 2020. Vzor žádosti ke stažení najdete v záložce Dokumenty nebo přímo ZDE.

Ve Zlonicích dne 27. 5. 2020 Mgr. Bc. Jan Tůma, ředitel školy, v.r.

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.