Aktivity pro žáky II. stupně

Vážení rodiče,

rozhodnutím vlády je dána školám možnost organizovat aktivity pro žáky II. stupně. Ovšem nepůjde o stejný charakter „návratu“ jako u žáků I. stupně.  Výuka bude nadále probíhat distanční formou.

Z webových stránek ministerstva školství zprostředkováváme tyto vybrané informace:

Další etapy uvolňování opatření ve školách – od 1. 6. a 8. 6. 2020

  • Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná.

Po vyhodnocení dotazníkového šetření vám přinášíme informace ohledně možného „návratu“ žáků II. stupně. V souladu s aktualizovanou vyhláškou MŠMT ze dne 27. 5. 2020 o Ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 nabízíme žákům tuto možnost:  1x v týdnu vzdělávací a socializační aktivity ve škole a 1x v týdnu exkurzi do paměťových institucí (muzeí, galerií, památníků, zámků), které jsou v rámci pokusného ověřování MŠMT pro žáky zdarma (doprava, vstupné). Jiné instituce je možné navštěvovat také, ale ty již zdarma nejsou. Nabízené aktivity, a to jak ve škole nebo mimo ni, nejsou povinné. Byl stanoven následující harmonogram: 6. ročník bude mít možnost přijít do školy v pondělí, 7. ročník v úterý, 8. ročník ve středu, 9. ve čtvrtek. Povinností bude při prvním setkání ve škole předat podepsané čestné prohlášení, které najdete na našich stránkách i stránkách MŠMT. Bez něj se nemůže žák aktivit účastnit. Exkurze budou domlouvat třídní učitelé. Odbornou exkurzi mohou nabídnout i další pedagogové a to napříč druhým stupněm, což umožňuje zmiňovaná vyhláška. Dodržet se musí 15ti členné skupiny. Z důvodu náročné organizace skupiny a exkurzí prosíme o shovívavost při neustálém nutném přihlašování se k jednotlivým aktivitám na konkrétní datum.  Věřím, že když jsme zvládli situaci doposud, tak zvládneme i náročný závěr roku.

Mgr. Bc. Jan Tůma

ředitel školy

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.