Distanční forma vzdělávání

Vážení rodiče,

jak již víte, Bezpečnostní rada státu rozhodla o uzavření škol v České republice. Přítomnost žáků ve škole je zakázána, to však neznamená, že žáci mají prázdniny. Škola jako organizace funguje nadále. Vzdělávací proces taktéž probíhá dle harmonogramu školního roku. Učitelé jsou v pracovním procesu, jen v poněkud jiné formě. Budou žákům zasílat podklady k samostudiu, zadávat samostatné práce (a případně je vyhodnocovat), zadávat projekty, referáty apod. Proto sledujte webové stránky školy, a především svůj účet na www.skolaonline.cz.

Milí žáci,

věřím, že si uvědomujete, že nemáte prázdniny. Po znovuotevření školy budou učitelé navazovat na zadávané úkoly, proto jistě není čas k zahálce.

Důležité pro žáky:

 • Snažte se dodržovat pracovní režim, pravidelně vstávat (nespat do odpoledne), rozdělit si den na čas věnovaný vzdělávání, odpočinku a pohybu.
 • Věnujte se úkolům každý den.
 • Udržujte prostřednictvím moderních technologií kontakt se spolužáky, mohou vám některé povinnosti připomenout nebo mohou pomoci s jejich plněním.
 • Mluvte o úkolech se svými rodiči, třeba vám pomohou a sami budou rádi, že mají přehled o vašich aktivitách.
 • Nebudete-li si s nějakými úkoly vědět rady, snažte se na ně nejdříve přijít sami. Času na plnění úkolů bude dostatek. Pomoci vám může třeba internet, učebnice, pracovní sešit, možná i kamarád.
 • Úkoly budou zadávány v systému Škola OnLine. Je třeba, abyste se pravidelně, nejlépe každý den, přihlásili. Berte prosím na vědomí, že vaši přítomnost v systému si mohou učitelé a vedení školy ověřit.
 • Buďte v kontaktu se svými učiteli. Když si s něčím nebudete vědět rady, napište jim.
 • Otevírají se vám ideální možnosti k četbě a studiu, které jste z nějakých důvodů možná odkládali.
 • Procvičujte to, co už umíte. Opakování matka moudrosti.
 • Vaši učitelé jsou vám k dispozici od pondělí do pátku mezi 8:00 a 12:00. V této době vám odpoví na zprávu prostřednictvím skolaonoline.cz, popřípadě e-mailem. Učitelé mohou využít i dalších komunikačních nástrojů dle svých možností (chat, video hovor, webinář aj.)

Důležité pro rodiče:

 • Potvrzení o ošetřovném bude škola vydávat vždy v pondělí a ve středu od 7:00 do 12:00 hodin v kanceláři školy.
 • V ostatní dny je škola pro veřejnost uzavřená. Není možné si vyzvedávat zapomenuté sešity, učebnice aj. Vyučující si dle své potřeby sami zjistí, zda mají žáci potřebné vybavení k dispozici.
 • Chápeme, že domácí výuka je náročná nejen pro děti, ale klade zvýšené nároky i na rodiče. Proto předem děkujeme za Vaši podporu.
 • Určitě je vhodné sledovat např. zajímavé historické, přírodovědné a jiné pořady.
 • Česká televize připravila unikátní projekt pro žáky 1. stupně s názvem UčíTelka. Jedná se o dopolední bloky věnované různým předmětům, vedené jsou zkušenými pedagogy. Začínají každý všední den v 9:00 na programu ČT 2. Bližší informace lze najít na https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/. Obdobně připravila i pásmo vzdělávacích pořadů pro žáky 2. stupně s názvem Odpoledka, které bude vysíláno po skončení pásma pro 1. stupeň. V úterý a ve čtvrtek pak bude pořad Škola doma pomáhat s přípravou na přijímací zkoušky.
 • Zajímejte se o svoje děti a kontrolujte je. Dohlédněte na to, aby vám pravidelně dokládaly, čemu se věnovaly. Absence osobního kontaktu mezi učitelem a žákem výrazně omezuje možnost kontroly, poskytnutí zpětné vazby, motivace.
 • Kontrolujte pravidelně skolaonline.cz. Kromě informací obecného charakteru v nich najdete zadání domácích úkolů a další pokyny pro vaše děti.

Vážení rodiče, milí žáci,

věřím, že se nám společně povede tuto nestandardní situaci zvládnout. Podstatné je zachovat klid a maximalizovat individuální úsilí na vzdělávacím procesu.  V případě potřeby se obracejte na svoje vyučující, kteří vám ochotně a rádi pomohou. V případě jakýkoli dotazů se můžete obrátit i na mě na telefonním čísle 312 591 108.

Mgr. Bc. Jan Tůma, ředitel školy

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.