Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Vážení rodiče a žáci,

zprostředkovávám vám informace na základě oficiálních informací od MŠMT č.j. MSMT-11703/2020-1 ze dne 10. 3. 2020.

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu.
Opatření se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.
Opatření platí do odvolání.

Opatření se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celé vzdělávání. Tam, kde to podmínky školy a žáků či
studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto
nástrojů rozhoduje ředitel školy. A proto sledujte informace a úkoly, které budou vyučující zprostředkovávat žákům po skončení jarních prázdnin prostřednictvím www.skolaoonline.cz.

Školní jídelny – poskytující stravování žákům nebudou po tuto dobu poskytovat školní stravování těmto žákům. Na jiné činnosti nemá opatření přímý vliv.

Školní družina – nebude po dobu platnosti opatření v provozu.

Ošetřovné:
Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.
Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Potvrzení bude škola vydávat po skončení jarních prázdnin, tedy od pondělí 16. 3. v kanceláři školy od 7.00 do 13.00 a následující pracovní dny ve stejném čase.

Mgr Bc. Jan Tůma, ředitel školy

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.