Adventní besídka pro rodiče

Žáci a žákyně 4. ročníku uspořádali ve čtvrtek 19. prosince adventní besídku pro rodiče a prarodiče. Připravili pohoštění: upekli cukroví, nachystali chlebíčky a předvedli svůj program. Přednesli básničky s vánoční tématikou,
zahráli na flétny koledy a zahráli zpívanou pohádku Šípková Růženka. Na klavír je doprovodila paní učitelka Barbora Štruplová.

Ilona Dornicová, třídní učitelka

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.