Školní keramická dílna

Už několik týdnů funguje v naší škole keramická dílna. Je k dispozici všem žákům, ale především do ní chodí tvořit děti, které se přihlásily na kroužek keramiky pod vedením paní učitelky Lucie Vackové. Vánoční dárečky v ní vyráběli a s hlínou si hráli i žáci 5.A. Výrobky s vánoční tematikou se jim opravdu podařily, některé byly drobné, jiné větší, ale všechny pečlivě vypracované a ozdobené… Páťáci si keramickou výtvarku užili a určitě se do dílny ještě vrátí:-)

Mgr. Lenka Fialová

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.