Ekurze v Linetu

Do Linetu jsme se vypravili 1. listopadu. Na recepci nám dali vesty, abychom byli dobře viditelní ve výrobě, kterou jsme navštívili jako první. Seznámili jsme se s výrobou součástek na nemocniční lůžka, viděli jsme pás, který pohybuje již sestaveným lůžkem, aby na něm mohli pracovníci dělat další pracovní takty. Sestavené lůžko před námi zabalili a mohlo odcestovat do nemocnice. Viděli jsme také různé druhy lůžek, které se tu vyrábějí, udivila nás nejen jejich cena, ale i možnosti, které sestry a pacienti mají. Linet má skoro tisíc zaměstnanců, možná, že mezi ně bude již brzy patřit i někdo z nás.

Marek Ondrůšek, VIII. A

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.