Ředitelské volno

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném  a  jiném  vzdělávání (školský zákon)  a  čl.  1  odstav.  4  zákona  č. 472/2011 Sb. jako ředitel školy vyhlašuji ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2019 ředitelské volno z důvodů revize ŠVP, energetických úspor a odstraňování následků havárie na vodovodním zařízení.

Děkuji za pochopení

Mgr. Bc. Jan Tůma, ředitel ZŠ Zlonice

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.