Zápis do školní družiny

Vážení rodiče,

dne 20. a 21. 6. od 12:00 do 16:00 se koná zápis do Školní družiny ZŠ Zlonice (ŠD) pro školní rok 2019/2020. V případě zájmu o docházku do ŠD v příštím školním roce se musí každý (včetně rodičů, jejichž děti navštěvují ŠD v aktuálním školním roce) osobně dostavit k zápisu. Kapacita ŠD je omezená, a proto budou přednostně přijímány děti zaměstnaných rodičů, děti z nižších ročníků a děti dojíždějící. Na přijetí do ŠD nevzniká automatický nárok podáním přihlášky. O přijetí rozhoduje vedoucí ŠD na základě výše uvedených kritérií. V případě, že do přihlášky uvedete jinou pověřenou osobu k vyzvedávání dítěte z ŠD nežli zákonného zástupce, je nutné mít s sebou občanský průkaz této osoby, případně jeho kopii k nahlédnutí.

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.