Spaní ve škole

Počátkem května jsme s dětmi ze II. B spali ve škole. Připravili jsme si náhradní  „postýlky“ a podle praporků vyrazili na hasičárnu, kde jsme měli domluvený program. Moc děkujeme Jiřímu Štruplovi za zajímavý výklad a ukázku nástrojů, hasičských aut i jejich vybavení, světelných signálů a sirény.  Děti si na hasičárně pod odborným dohledem také opekly buřty. Celému hasičskému sboru děkujeme za krásné zážitky. Večer se chýlil ke konci, takže jsme  se museli za doprovodu svítících náramků vrátit do školy, kde nás čekala pohádka. I následující den jsme si společně užili… Už se těšíme na další společnou akci.
Za 2. B Barbora Štruplová

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.