Projektový Den Země

I letos oslavovaly děti 1. stupně naší školy Den Země u rybníka ve Zlonicích. V pátek 26. dubna tu na ně čekaly drobné úkoly a aktivity související s přírodou. Děti se rozdělily do skupinek po 4 – 5, dostaly kartu, na niž jim byla natisknuta razítka za splnění úkolu na každém stanovišti. Postupně všechny týmy obešly rybník a vrátily se s vyplněnou kartičkou. Na stanovištích zadávali úkoly žáci a žákyně 8. ročníku a jim i paní učitelce Mgr. Štěpánce Bauerové my z prvního stupně děkujeme za zajištění a pomoc při organizaci. Počasí nám přálo, a tak jsme si to všichni náležitě užili.

Mgr. Ilona Dornicová

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.